banner sekce
Sekce

Odbor analýz církevních dat

Obraz katolické církve v Rakousku

V roce 2017 uskutečnila univerzita Salzburg unikátní výzkum, jehož cílem bylo podrobně zmapovat pozici a reputaci katolické církve v Rakousku.
Publikováno: 9. 9. 2019 13:53

Výzkum byl velmi rozsáhlý, jak dokládá jeho závěrečná zpráva. Věnoval se otázkám vztahů dnešní společnosti k církvi a náboženství, jak kvalitativními metodami (rozhovory) tak kvantitativním výzkumem s téměř 1500 respondenty. V rámci mediální analýzy bylo zpracováno více než 7000 příspěvků.

 Hlavní okruhy lze shrnout do pěti výzkumných otázek:

 1. Jaká je reputace katolické církve v Rakousku?

 2. Jak rakouská média informují o katolické církvi?

 3. Jaký vliv má medializace na obyvatelstvo?

 4. Jaké jsou rozdíly mezi různými skupinami obyvatel?

 5. Jaký obraz sebe sama katolická církev vytváří v populaci?

 Odpovědi najdete ve zprávě z výzkumu (německy): Reputationsstudie der katholischen Kirche in Österreich mit Schwerpunkt auf der Erzdiözese Salzburg

Autor článku:
Daniel Chytil

Další aktuality

Velikonoční výzva českých a moravských biskupů

Čeští a moravští biskupové vyzývají věřící, aby na Bílou sobotu po setmění, zapálili za okny domovů svíčku, případně vystavili obraz Ježíše Krista.
03.04.2020

ČBK podporuje Sbírku pro Česko: Na vlně pomoci proti bezmoci!

ČBK, jako zřizovatel Charity ČR, jednoznačně podporuje vyhlášenou Sbírku pro Česko: Na vlně pomoci proti bezmoci. Čeští a moravští biskupové proto vyzývají věřící, aby dle svých možností, na tuto sbírku přispěli. Katolická církev se tak v této zcela mimořádné situaci aktivně hlásí na pomoc společnosti a státu, a chce podpořit finančně ty, kteří to nyní nejvíce potřebují.
03.04.2020

Modlitba pro čas epidemie

Zástupkyně šéfredaktora jezuitského magazínu America - Kerry Weber, připravila modlitbu, kterou nabízí pro období ohrožení koronavirem. Redakce jezuitského portálu Jesuits Global ji doporučuje jezuitům, všem jejich spolupracovníkům na celém světě a nejen jim. Přinášíme vám český překlad.
03.04.2020

Zůstaňme sjednoceni!

Společné prohlášení předsedů COMECE (Komise evropských biskupských konferencí) a CEC (Konference evropských církví) k situaci pandemie COVID – 19.
03.04.2020

Papežská misijní díla zřizují na podporu misijních zemí Misijní fond solidarity KORONA

Misijní země se stejně jako Česká republika potýkají s pandemií koronaviru. Izolace nám znepříjemňuje každodenní život, ale pro chudé lidi v misiích jsou dlouhodobá karanténní opatření ještě mnohem náročnější.
03.04.2020