Svátek svatého Václava oslaví také ve Vatikánu

V sobotu 28. září v 15 hodin bude arciopat Břevnovského kláštera Petr Prokop Siostrzonek OSB hlavním celebrantem slavnostní svatováclavské mše svaté u oltáře Katedry v bazilice sv. Petra. Na mši zvou také český velvyslanec při Svatém stolci Václav Kolaja společně s rektorem papežské koleje Nepomucenum P. Romanem Czudkem.
Publikováno: 11. 9. 2019 15:30

Tradice slavení svatováclavských mší ve Vatikánu spadá již do devadesátých let minulého století, ačkoliv  tehdy se spíše jednalo o bohoslužby soukromějšího charakteru organizované papežskou kolejí Nepomucenum a navazující na tradiční duchovní cvičení na začátku akademického roku. Těmto slavnostním mším po svém návratu do Říma nejčastěji předsedal nuncius Giovanni Coppa, později – od roku 2011 až do svého skonu – jim byl přítomen také kardinál Miloslav Vlk.

Zpočátku se bohoslužby se konaly u oltáře sv. Václava, před třemi lety, naposledy za přítomnosti kardinála Vlka a za účasti velké skupiny poutníků v rámci diecézní poutě ostravsko-opavské diecéze, kterou doprovázel biskup František Václav Lobkowicz, povolilo vedení baziliky přesunout slavnostní mši k oltáři Katedry. V uplynulých dvou letech byl hlavním celebrantem biskup královéhradecký Jan Vokál.

„Letos jsme dostali znovu svolení arcikněze baziliky sv. Petra kardinála Comastriho sloužit slavnostní svatováclavskou mši u oltáře Katedry, a to v sobotu dne 28. září od 15 hodin. Hlavním celebrantem bude arciopat Břevnovského kláštera Petr Prokop Siostrzonek OSB,“ zve na mši svatou Václav Kolaja, český velvyslanec při Svatém stolci. Kromě něj, českých krajanů a poutníků se mše zúčastní také představitel římské kurie a diplomatický sbor. Mši bude svými hlasy doprovázet pražský chlapecký sbor Pueri gauedentes.

„Byli bychom moc rádi, aby se tato informace dostala k našim věřícím krajanům, kteří budou tou dobou v Římě, resp. cestu do Věčného města v tomto termínu zvažují, příp. i cestovním kancelářím, které organizují poutní zájezdy do Říma. Byla by škoda, kdybychom se o tuto úžasnou možnost slavit slavnost hlavního patrona naší země přímo v centru církve,“ dodává Václav Kolaja.

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc červen 2020

Naléhavý úmysl papeže Františka na tento měsíc se věnuje modlitbě za světlo a sílu Ducha Svatého pro církev, aby svoji vnitřní obnovou pomáhala horlivěji celé lidské rodině vyjít z krize způsobené pandemií a vydala se vstříc nové epoše příchodu Božího království.
04.06.2020

Charita pokračuje v pomoci indickým rodinám

HRADEC KRÁLOVÉ: Mezi deset zemí, které nejvíce zasáhla pandemie nového koronaviru, patří také Indie. Počet nakažených aktuálně překročil 200 tisíc obyvatel a přes 100 milionů Indů přišlo kvůli koronakrizi o svoji obživu. Do pomoci potřebným v Indii se zapojili také dárci z České republiky. Diecézní charita Hradec Králové tak mohla podpořit hladovějící indické rodiny již částkou 715 657 korun. Další příspěvky je stále možné zasílat na sbírkové konto 1387434288/2700 (VS 53000).
04.06.2020

Dokážeme pomoci chráněné dílně?

Chráněná dílna Inspirace pro handicapované absolventky Dívčí katolické střední školy během nouzového stavu pomáhala - ušila a zdarma rozdala roušky více než tisícovce potřebným – seniorům, pečovatelkám a jejich klientům, zaměstnancům lékáren…Protože ale byly zrušeny všechny tradiční prodejní akce, nevydělala prodejem výrobků letos zatím ani korunu. Dokážeme nyní naopak my pomoci chráněné dílně….? Proklik na bližší informace pod obrázkem.
03.06.2020

ŠKOLA PŘIPRAVUJE NA PRÁCI, KTERÁ MÁ SMYSL

I krizový stav kvůli koronaviru mohl být“ příležitostí ke svědectví“. O ně se pokusila i Dívčí katolická škola - viz přiložený rozhovor. Handicapované klientky její chráněné dílny, většinou absolventky školy, ušily a zdarma jiným potřebným rozdaly přes tisíc roušek….
03.06.2020

Výstava o arcibiskupovi Otčenáškovi otevřena

Na Terasách Karla Otčenáška, na jižní straně Velkého náměstí v Hradci Králové, byla v úterý 2.6. slavnostně instalována expozice o životě 23. hradeckého biskupa.
03.06.2020