Papež František navštíví v listopadu Thajsko a Japonsko

Na pozvání thajské vlády a tamějších biskupů navštíví papež František ve dnech 20. – 23. listopadu Thajsko. Posléze se pak na pozvání japonské vlády a tamějšího episkopátu ve dnech 23. – 26. listopadu vydá do Japonska, kde navštíví Tokio, Nagasaki a Hirošimu.
Publikováno: 13. 9. 2019 14:30

Cesta do Thajska se uskuteční v souvislosti s 350. výročím vzniku první thajské církevní instituce, totiž apoštolského vikariátu v Siam, zřízeného roku 1669, jak naznačuje logo této cesty. V Thajsku žije 60 milionů lidí, z nichž je 300 tisíc katolíků. Motto návštěvy zní Učedníci Krista – učedníci-misionáři.

Logo thajské papežské návštěvy v Thajsku ukrývá mnoho symbolů:

  • stěžeň se třemi plachtami - symbolizuje Svatou Trojici, která vede misionáře k misii Siam
  • loď - připomínka citátu z evangelia „Jděte do celého světa a hlásejte evangelium.“ (Mk 16, 15)
  • kříž - Katolická církev v Thajsku musí přinášet svědectví o Dobré Zprávě
  • ruka Panny Marie - která byla v minulosti ochránkyní misionářů a v současnosti je patronkou církve
  • otevřená kniha - prohlášení, že Dobrá Zpráva je založena na Slově božím  

Návštěva Japonska je papežovým dávným přáním. Motto, které je výrazněji patrné na logu cesty, zní Chránit veškerý život. Tato výzva je příznačná pro „zemi, v níž nukleární hrozba zůstává trvalým problémem“, jak stojí v oficiálním průvodním textu loga této apoštolské cesty. Církev v Japonsku vynakládá veškeré úsilí, aby chránila každý život a reagovala na různé problémy související s lidským životem. Toto téma papežovy návštěvy v Japonsku vyjadřuje odhodlání hlásat Evangelium života přinesené Kristem, modlete se a pracujte pro Kristův pokoj. Japonsko má 126 milionů obyvatel, z nichž je katolíků 650 tisíc. 

Logo papežské cesty do Japonska je červený plamen představujícím mučedníky jako základ církve v Japonsku sjednocený se světle modrým plamen představujícím blahoslavenou Matku zahrnující celé lidstvo jako její děti a zeleným plamenem v podobě Japonska bohatého na přírodu vyjadřující poslání ohlašovat evangelium naděje. Červený kruh symbolizuje obraz slunce a obklopuje celý život láskou.

(Zdroj: vaticannews.va)

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc červen 2020

Naléhavý úmysl papeže Františka na tento měsíc se věnuje modlitbě za světlo a sílu Ducha Svatého pro církev, aby svoji vnitřní obnovou pomáhala horlivěji celé lidské rodině vyjít z krize způsobené pandemií a vydala se vstříc nové epoše příchodu Božího království.
04.06.2020

Charita pokračuje v pomoci indickým rodinám

HRADEC KRÁLOVÉ: Mezi deset zemí, které nejvíce zasáhla pandemie nového koronaviru, patří také Indie. Počet nakažených aktuálně překročil 200 tisíc obyvatel a přes 100 milionů Indů přišlo kvůli koronakrizi o svoji obživu. Do pomoci potřebným v Indii se zapojili také dárci z České republiky. Diecézní charita Hradec Králové tak mohla podpořit hladovějící indické rodiny již částkou 715 657 korun. Další příspěvky je stále možné zasílat na sbírkové konto 1387434288/2700 (VS 53000).
04.06.2020

Dokážeme pomoci chráněné dílně?

Chráněná dílna Inspirace pro handicapované absolventky Dívčí katolické střední školy během nouzového stavu pomáhala - ušila a zdarma rozdala roušky více než tisícovce potřebným – seniorům, pečovatelkám a jejich klientům, zaměstnancům lékáren…Protože ale byly zrušeny všechny tradiční prodejní akce, nevydělala prodejem výrobků letos zatím ani korunu. Dokážeme nyní naopak my pomoci chráněné dílně….? Proklik na bližší informace pod obrázkem.
03.06.2020

ŠKOLA PŘIPRAVUJE NA PRÁCI, KTERÁ MÁ SMYSL

I krizový stav kvůli koronaviru mohl být“ příležitostí ke svědectví“. O ně se pokusila i Dívčí katolická škola - viz přiložený rozhovor. Handicapované klientky její chráněné dílny, většinou absolventky školy, ušily a zdarma jiným potřebným rozdaly přes tisíc roušek….
03.06.2020

Výstava o arcibiskupovi Otčenáškovi otevřena

Na Terasách Karla Otčenáška, na jižní straně Velkého náměstí v Hradci Králové, byla v úterý 2.6. slavnostně instalována expozice o životě 23. hradeckého biskupa.
03.06.2020