Katolický týdeník: Světec, který spojuje národy

Novým blahoslaveným, který má blízko k naší zemi, je od neděle 15. září P. Richard Henkes. Beatifikace se konala v německém Limburku a přijeli na ni i poutníci z Česka či Polska.
Publikováno: 18. 9. 2019 17:45

Richard Henkes působil od roku 1941 jako duchovní správce malé farnosti Strahovice na Hlučínsku. Bedlivě ho ale sledovalo gestapo. Na základě udání byl 8. dubna 1943 pro „pobuřování národa z kazatelny“ zatčen a 10. července poslán do koncentračního tábora Dachau. Tam se přihlásil jako dobrovolný ošetřovatel při epidemii tyfu a v únoru 1945 této nemoci podlehl.

Právě oběť P. Henkese byla tématem beatifikační homilie německého kardinála Kurta Kocha. „Ještě před svým vysvěcením na kněze sepsal tato slova: ‚Především chci být knězem oběti, nositelem kříže za druhé.‘ Toto přesvědčení se v koncentračním táboře Dachau stalo tvrdou realitou. Neboť i na tomto lidmi opovrhujícím místě si udržel svou víru a prokazoval křesťanské a kněžské služby tyfem nakaženým lidem. Jeho život v Dachau – nejprve na plantáži, pak u poštovní služby, u dezinfikačního komanda a nakonec v nemocniční službě v bloku 17 – je věrohodným svědectvím o jeho životní obětavosti až do smrti, přičemž zcela obětoval sám sebe jako příklad lásky vůči nemocným, kteří neměli šanci na přežití,“ zdůraznil kardinál.

Pravý reformátor

Zhruba dvě stovky poutníků z České republiky, kteří vážili cestu přes tisíc kilometrů, doprovodili olomoucký pomocný biskup Antonín Basler a ostravsko-opavský pomocný biskup Martin David. „Celá slavnost blahořečení včetně následné zahradní slavnosti a zpívaných nešpor byla velmi krásná a připravená s německou důkladností,“ uvedl biskup Basler pro KT s tím, že ho velmi zaujalo propojení mezi svátkem Povýšení svatého Kříže, který chovají v limburské diecézi ve velké úctě, a blahořečením člověka, kněze, jenž v koncentračním táboře dobrovolně obětoval svůj život. „Díky účasti českých i polských biskupů, kněží a věřících rovněž vystupovalo do popředí, jak svatí spojují národy. Velmi silně na mě pak zapůsobila slova promluvy švýcarského kardinála Kocha, zástupce Svatého otce, který mimo jiné řekl, že ‚blahoslavení a svatí jsou pravými reformátory‘, což má v Německu svůj specifický a silný význam,“ dodal biskup Basler.

TOMÁŠ KUTIL

 

Pokračování v aktuálním vydání Katolického týdeníku, který je k mání elektronicky na www.katyd.cz/predplatne v řadě kostelů a ve vybraných novinových stáncích a knihkupectvích.

 

Hlas, který voněl svobodou

Ve věku 90 let minulý týden v Římě zemřel dlouholetý ředitel české sekce Vatikánského rozhlasu, kněz a jezuita P. Josef Koláček. Přinášíme vzpomínky jeho blízkých spolupracovníků.

 

Sedlák, který dává práci slabším

Jiří Netík st. je pokračovatel jihočeského selského rodu, průkopník sociálního zemědělství u nás a jeden ze zakladatelů sdružení Pomoc Týn nad Vltavou.

 

Doma: Dítě jako bůh

Aneb: Jak nedopustit, aby děti opanovaly své okolí?

 

Připravujeme: MISIE

Začíná Mimořádný misijní měsíc říjen. Přiblížíme proto příběhy několika misionářů z různých kontinentů i prostředí.

 

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc červen 2020

Naléhavý úmysl papeže Františka na tento měsíc se věnuje modlitbě za světlo a sílu Ducha Svatého pro církev, aby svoji vnitřní obnovou pomáhala horlivěji celé lidské rodině vyjít z krize způsobené pandemií a vydala se vstříc nové epoše příchodu Božího království.
04.06.2020

Charita pokračuje v pomoci indickým rodinám

HRADEC KRÁLOVÉ: Mezi deset zemí, které nejvíce zasáhla pandemie nového koronaviru, patří také Indie. Počet nakažených aktuálně překročil 200 tisíc obyvatel a přes 100 milionů Indů přišlo kvůli koronakrizi o svoji obživu. Do pomoci potřebným v Indii se zapojili také dárci z České republiky. Diecézní charita Hradec Králové tak mohla podpořit hladovějící indické rodiny již částkou 715 657 korun. Další příspěvky je stále možné zasílat na sbírkové konto 1387434288/2700 (VS 53000).
04.06.2020

Dokážeme pomoci chráněné dílně?

Chráněná dílna Inspirace pro handicapované absolventky Dívčí katolické střední školy během nouzového stavu pomáhala - ušila a zdarma rozdala roušky více než tisícovce potřebným – seniorům, pečovatelkám a jejich klientům, zaměstnancům lékáren…Protože ale byly zrušeny všechny tradiční prodejní akce, nevydělala prodejem výrobků letos zatím ani korunu. Dokážeme nyní naopak my pomoci chráněné dílně….? Proklik na bližší informace pod obrázkem.
03.06.2020

ŠKOLA PŘIPRAVUJE NA PRÁCI, KTERÁ MÁ SMYSL

I krizový stav kvůli koronaviru mohl být“ příležitostí ke svědectví“. O ně se pokusila i Dívčí katolická škola - viz přiložený rozhovor. Handicapované klientky její chráněné dílny, většinou absolventky školy, ušily a zdarma jiným potřebným rozdaly přes tisíc roušek….
03.06.2020

Výstava o arcibiskupovi Otčenáškovi otevřena

Na Terasách Karla Otčenáška, na jižní straně Velkého náměstí v Hradci Králové, byla v úterý 2.6. slavnostně instalována expozice o životě 23. hradeckého biskupa.
03.06.2020