Celostátní akce Den Charity začíná. Ukážeme vám, co dokážeme

Přijďte a oslavujte s námi! Série akcí u příležitosti svátku sv. Vincence z Pauly (27. září), patrona moderní charitní práce, právě začíná. Přijďte na koncert, den otevřených dveří, na výstavu či sportovní odpoledne. A vezměte sebou děti. „Máme čím se pochlubit, ale současně dobře víme, že bez dárců a příznivců, kteří naši práci podporují, by to nešlo,“ říká ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.
Publikováno: 19. 9. 2019 15:45

ilustrativní foto

Místní Charity při příležitosti Dne Charity představí svoji práci pro různé typy lidí v nouzi – při veřejných prezentacích, dnech otevřených dveří, formou koncertů, výstav a soutěží pro děti, ale také bohoslužeb. Smyslem akcí, které se konají koncem září a začátkem října, je „obdarovat“ zájemce, ale také získat si jejich přízeň. Třeba i proto, že Charita v současné době bojuje za zachování služby domácí zdravotní péče.

Charita Česká republika pomáhá lidem v ohrožení nebo nouzi bez ohledu na jejich věk, pohlaví, politické smýšlení, rodinné uspořádání. „K odkazu sv. Vincence z Pauly, považovaného za zakladatele moderní charitní práce, se hlásíme řadou kulturních a společenských akcí v rámci Dne Charity,“ říká Lukáš Curylo, ředitel Charity Česká republika. A výběr z nabídky bude letos pestrý. Několik příkladů:

V pátek 20. září oslaví Den Charity na Krakonošově náměstí v Trutnově, kde si lidé mohou vyzkoušet jízdu na vozíku, prohlédnout zdravotní pomůcky nebo ochutnat charitní perníčky. Týž den na Masarykově náměstí v Bystřici pod Hostýnem nabízejí možnost měření krevního tlaku a hladiny cukru v krvi či sociální poradenství.

V sobotu 21. září pořádá Charita Opava v areálu kylešovského hřiště (ul. U Hřiště) sportovní den nejen pro klienty s možností nahlédnou do života lidí a sportovců s handicapem. Na návštěvníky čeká občerstvení, soutěžící obdrží diplom a originální medaili.

Ve středu 25. září se koná v katedrále sv. Ducha v Hradci Králové benefiční koncert pěveckého sboru Boni pueri pro Adopci na dálku®.

Na pátek 27. září přichystala Oblastní charita Vimperk den otevřených dveří v Domě s pečovatelskou službou Skalka v Prachaticích. Celodenní program chystá na tentýž pátek Farní charita Jindřichův Hradec: ve svém pracovišti pořádá den otevřených dveří, ale také hry pro děti, večerní mši svatou v proboštském kostele, přednášku na téma Attachement a nakonec hudební podvečer písničkáře Vítka Zemana. Bohoslužby za charitní dílo, klienty, zaměstnance a podporovatele Charity se ve stejný konají také na jiných místech – v kapli TV Noe na Kostelním náměstí v Ostravě, v kapli Františkánů v Jablunkově, v kostele sv. Michaela v Pacově či v kostele sv. Andělů strážných ve Veselí nad Moravou. Charita Hranice pořádá pouť na Svatý Hostýn.

V sobotu 28. září pořádají Charity z Pardubic a Chrudimi pěší a cyklistickou pouť do kostela Panny Marie Pomocnice křesťanů na Chlumku u Luže.

Akce však někde pokračují i v následujícím měsíci. Ve čtvrtek 3. října pořádá Charita Odry den otevřených dveří v Denním stacionáři pro seniory a od pondělí 7. do pátku 11. října nabídne Charita Český Těšín dny otevřených dveří u svých služeb.

Den Charity a sv. Vincenc

Nápad představit Charitu se zrodil v roce 2004 na jižní Moravě. Čeští a moravští biskupové v roce 2008 oficiálně vyhlásili den 27. září (svátek sv. Vincence z Pauly) jako Den Charity.

Vincenc z Pauly (1576–1660) zasvětil jako kněz svůj život práci pro chudé. Za válek v letech 1648 až 1653 řídil z Paříže prostřednictvím misionářů dodávky potravin a oděvů pro válkou zbídačené kraje. Peníze sháněl u královského dvora a šlechty, kterou informoval o zoufalé situaci v regionech na základě zpráv od svých misionářů. A nezapomínal při tom ani na duchovní pomoc zbídačenému venkovu.

Vincenc založil řadu charitativní organizací, zejména Kongregaci dcer křesťanské lásky (s Louisou de Marillac, která byla později svatořečena) a Kongregaci kněží misionářů (lazaristé). V roce 1737 ho papež Kliment XII. prohlásil za svatého.

Podle P. Jána Jakuboviče z kongregace kněží lazaristů (CM), kaplana z Loštic, bude od 28. října do 14. listopadu 2019 po vybraných farnostech a řeholních komunitách České republiky putovat relikvie sv. Vincence z Pauly.

Přehled všech akcí najdete na https://www.charita.cz/o-charite/den-charity/.

Charita Česká republika

Největší nestátní poskytovatel zdravotních a sociálních služeb v České republice. Pomáhá rodinám, mužům, ženám i dětem bez ohledu na jejich věk, víru nebo zemi původu. Po celé zemi poskytuje Charita celkem 815 registrovaných sociálních služeb, 145 zdravotních a hospicových služeb a 352 služeb jiného druhu. V České republice v roce 2018 Charita evidovala v rámci všech těchto služeb pomoc celkem 145 886 lidem.

Doma je doma
Charita se dlouhodobě snaží o zlepšení situace sester domácí zdravotní péče, jejichž mzdy leží hluboko pod celostátním průměrem a ony odcházejí. Celý systém domácí péče je tím ohrožen. Když nebylo zbytí, vyhlásily sestry před rokem na podporu svých požadavků stávkovou pohotovost. Letos na jaře si na znamení protestu symbolicky připnuly červené stuhy a na počátku léta následovala petice „Doma je doma“. Tu je možné na místních Charitách podepsat až do 30. září. „Chceme ukázat, jak je toto téma společensky důležité. Bojujeme záchranu domácí zdravotní péče,“ říká ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.

(Zdroj: Jan Oulík, tiskový mluvčí Charity Česká republika)

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Účastníci panamazonské synody obnovili Pakt z katakomb

Asi 150 účastníků a sympatizantů Panamazonské synody se v neděli 20. října sešlo v Domitiliných katakombách při římské Via Ardeatina, aby obnovili tzv. „Pakt z katakomb“, kterým na sklonku II. vatikánského koncilu deklarovala skupina převážně latinskoamerických biskupů svou odhodlanost k životu podle postulátu „chudá církev pro chudé“. Nová verze dokumentu nese nadpis: „Pakt z katakomb za společný dům. Za církev s amazonskou tváří, chudou a sloužící, prorockou a samaritánskou“. Oproti původnímu paktu je zcela přepracovaná a hlavní důraz klade na ekologickou problematiku, obranu domorodců a jejich práv a nároků v profánní i církevní sféře.
22.10.2019

Růže v zimě - nový film o Edith Steinové putuje Evropou

Růže v zimě – tak zní titul nového filmu o významné katolické myslitelce židovského původu, karmelitce Edith Steinové, zavražděné ve vyhlazovacím táboře v Osvětimi a svatořečené Janem Pavlem II. v roce 1998. Podle vlastního scénáře jej zrežíroval herec, režisér a producent Joshua Sinclair, který se pro film o německé mystičce rozhodl po jednom přátelském telefonátu s Johnem Debnym, skladatelem hudby k filmu Mela Gibsona Umučení Krista.
22.10.2019

Blahoslavený se srdcem misionáře

Itálie má nového blahoslaveného. Stal se jím minulou sobotu 19. října italský misionář a mučedník z Myanmaru, otec Alfredo Cremonesi z Papežského institutu zahraničních misií (PIME). Blahořečen byl v lombardském městečku Crema.
22.10.2019

Nový „turnus“ Studijně-formačního kurzu

Jako již tradičně, začal nový „turnus“ Studijně-formačního kurzu, pod záštitou Sekce pro mládež ČBK – kurz probíhal ve dnech 13. až 18. října 2019. Tentokrát se účastníci sešli v rekreační oblasti Češkovice nad Blanskem, kterou obklopuje krásná a nyní podzimně zbarvená Drahanská vrchovina.
21.10.2019

Konference připomněla duchovní odkaz kardinála Tomáše Špidlíka

V rámci oslav 100. výročí narození kardinála Tomáše Špidlíka se dnes uskutečnila v Hlavním sále Valdštejnského paláce mezinárodní konference nazvaná „Duchovní odkaz J. E. Tomáše kardinála Špidlíka SJ (1919 – 2010)“. Na konferenci vystoupil kardinál Dominik Duka OP, apoštolský nuncius Charles Daniel Balvo, prof. Pavel Ambros a další osobnosti.
21.10.2019