banner sekce
Sekce

Katecheze

Katecheze a výuka náboženství důležitou součásti výchovy k základním lidským a křesťanským postojům

Úkol hlásání evangelia je jeden ze základních úkolů poslání církve, a má být její prioritou. Sv. Pavel zdůrazňuje, že evangelium je moc ke spasení pro každého, kdo věří (Řím 1, 16). Zcela jistě nemá na mysli jen liturgii v chrámech, ale jde spíše o životní styl každého křesťana.
Publikováno: 20. 9. 2019 14:00

Foto ilustrativní

Dekret II. vatikánského koncilu o misijní činnosti církve Ad gentes jasně to formuluje: „Je nutná služba slova, aby se evangelium dostalo ke všem. (…) Hlavním úkolem laiků, mužů i žen, je vydávat svědectví o Kristu, slovem i životem v rodině, ve svém společenském prostředí i v zaměstnání. Na nich má totiž být zjevný nový člověk, stvořený k Božímu obrazu ve spravedlnosti a svatosti pravdy“ (AG, 20.21). Škola, farnost jsou tedy také tímto prostředím, kde se má hlásat evangelium.

Výuka náboženství a katecheze je tou nejlepší cestou, jak oslovovat mladého člověka svědectvím o zmrtvýchvstalém Kristu, jak ho pozitivně formovat k důležitým lidským a křesťanským postojům. Je tedy důležité, aby všichni lidé dobré vůle, všichni věřící, pamatovali na tento úkol, který vyplývá ze svátosti křtu. Jde o životní styl, jde také o konkrétní podporu a pochopení v rodinách a ve společnosti, aby se výuka náboženství a katecheze stály důležitou součásti  výchovy mladých generaci. Všeobecná deklarace lidských práv (1948) jasně říká, že každý člověk má právo na svobodu myšlení, svědomí a náboženství. Toto základní právo obsahuje rovněž svobodu změny náboženství nebo víry. Jedná se také o svobodu projevovat své náboženství nebo víru sám či společně s jinými, veřejně nebo soukromě, vyučováním, prováděním náboženských úkonů, bohoslužbou nebo výkonem obřadů.

Na základě tohoto vyjádření, pozdější mezinárodní smlouvy a deklarace, zohlednily toto základní lidské právo. Článek dostupný zde nám dává přehled, jak jednotlivé evropské země přistupuji k náboženské svobodě (svobodě vyznání) a může se také stát podnětem ke změně přístupu v této oblasti obecně. Víra totiž není jen soukromou, osobní záležitosti, ale prostupuje životy jednotlivců, rodin a může spoluutvářet pozitivní ovzduší celé společnosti.   

P. ThLic. Mariusz Kuźniar, Th.D., ředitel Katechetické sekce ČBK

Autor článku:
Tereza Myslilová

Další aktuality

ČBK vyhlašuje výběrové řízení

Výběrové řízení se týká místa ředitele(ky) Katechetického a Pedagogického institutu ČBK (KPI) s pracovištěm v Olomouci.
24.01.2020

Katecheze a výuka náboženství důležitou součásti výchovy k základním lidským a křesťanským postojům

Úkol hlásání evangelia je jeden ze základních úkolů poslání církve, a má být její prioritou. Sv. Pavel zdůrazňuje, že evangelium je moc ke spasení pro každého, kdo věří (Řím 1, 16). Zcela jistě nemá na mysli jen liturgii v chrámech, ale jde spíše o životní styl každého křesťana.
20.09.2019

Katecheti se sešli v Třešti

Uplynulý víkend (26. – 28. 10. 2018) se v Třešti uskutečnil již XI. Celostátní katechetický kongres organizovaný Katechetickou sekcí ČBK. Na akci s ústředním tématem Misijní dimenze církve přijelo do „města betlémů“ na 160 katechetů a učitelů náboženství.
01.11.2018

Přihlašování na katechetický kongres prodlouženo!

Přihlašování na XI. celostátní katechetický kongres, který se koná v Třešti u Jihlavy od pátku 26. do neděle 28. října, bylo prodlouženo.
24.09.2018

Ode dneška se můžete přihlásit na Celostátní katechetický kongres

Srdečně zveme katechety, učitele náboženství, kněze, řeholníky a všechny, kteří se jakkoli angažují na poli katecheze a náboženského vzdělávání na XI. celostátní katechetický kongres.
06.06.2018