Dnes si připomínáme Den Charity

27. září, na svátek svatého Vincence z Pauly, jednoho ze zakladatelů moderní evropské charity a péče o chudé, si připomínáme Den Charity. ČBK ho oficiálně vyhlásila v roce 2008.
Publikováno: 27. 9. 2019 14:00

Ilustrační foto: Wikipedie

Na přelomu měsíce září a října, okolo svátku svatého Vincence z Pauly, patrona charitních zařízení, otevírají jednotlivé služby své dveře veřejnosti s cílem přiblížit svou činnost a poslání charitní rodiny. Celostátní kampaň Den Charity píše své začátky v roce 2004, kdy na jižní Moravě začaly jednotlivá zařízení a domovy pořádat dny otevřených dveří pro veřejnost. O čtyři roky později, v lednu 2008, Česká biskupská konference oficiálně vyhlásila den 27. září, kdy církev slaví památku svatého Vincence z Pauly, jako Den Charity.

Svatý Vincenc z Pauly byl francouzský kněz a jeden ze zakladatelů moderní evropské charity a péče o chudé. Vystudoval teologii v Toulouse a svůj život zasvětil pomoci potřebným. V roce 1625 založil misijní řád lazaristů (vincentinů) a o osm let později ženský řád Dcer milosrdné lásky (Vincentek). Jeho myšlenka založit společenství sester s charitativní službou, které nejsou vázány klauzurou, byla průkopnická nejen pro další vývoj ženských řeholí, ale také pro sociální a společenský vývoj Evropy.

Roku 1729 byl papežem Benediktem XIII. prohlášen za blahoslaveného, roku 1737 papežem Klementem XII. za svatého. 

Zdroj: Charita ČR

Autor článku:
Monika Klimentová

Související články

Další aktuality

Dekalog Krzysztofa Kieślowského na TV Noe

Televize Noe uvede Dekalog polského režiséra Krzysztofa Kieślowského, proslulou sérii 10 televizních filmů natočených na motivy desatera Božích přikázání. První díl bude možné sledovat na TV Noe již dnes, 11. dubna 2021, od 20.05 hodin.
11.04.2021

Papež František na neděli Božího milosrdenství: Jsme milosrdní k jiným?

Papež František dnes na neděli Božího milosrdenství slavil mši svatou v římském kostele Santo Spirito in Sassia. Ve své homilii vyzval k tomu, abychom projevovali milosrdenství vůči druhým, protože bez toho by se naše víra stala mrtvou. Milosrdný postoj pramení z vědomí, že jsme sami byli obdařeni pokojem, odpuštěním a ranami milosrdného Ježíše, vysvětlil Svatý Otec.
11.04.2021

Neděle Božího milosrdenství je příležitostí vystavit se proudu Boží milosti

Druhá neděle po Velikonocích je nazývána Bílou nedělí (Dominica in albis) a od roku 2000 je slavena jako neděle Božího milosrdenství. Ukazuje tak na vzkříšeného Krista jako zdroj důvěry a naděje.
10.04.2021

Videokázání P. Romana Vlka (nejen) pro děti - 2. neděle velikonoční

09.04.2021

Mladý Bergoglio – noční adorátor

Papež František zaslal dopis španělskému katolickému týdeníku „Alfa y Omega”, v němž vzpomíná na noční adorace v buenosaireské bazilice Nejsvětější svátosti. V padesátých letech minulého století je sdílel se svým rodným bratrem Oscarem Bergogliem.
09.04.2021