Arcidiecézní charita Praha pořádá benefiční koncert s Lucií Bílou

Charita v pražské arcidiecézi si letos připomíná 100. výročí svého založení. Pro své spolupracovníky, dárce a partnery chystá benefiční koncert s Lucií Bílou a Petrem Maláskem.
Publikováno: 30. 9. 2019 12:00

Foto: Arcidiecézní charita Praha

Koncert se uskuteční ve čtvrtek 31. října od 19 hodin ve Smetanově síni Obecního domu v Praze 1. Se svou hudební gratulací vystoupí Symfonický orchestr hl. m. Prahy a Pražský filharmonický sbor. Na programu bude Te Deum Antonína Dvořáka, slavnostní a vznosné dílo na text liturgického chvalozpěvu Te Deum laudamus (Tebe Bože chválíme).

Svým vystoupením podpoří Charitu i Lucie Bílá s klavírním doprovodem Petra Maláska.

„Čeká nás krásný hudební zážitek a navíc – výtěžek ze slavnostního večera podpoří Českou nemocnici v Ugandě,“ říká Jaroslav Němec, ředitel Arcidiecézní charity Praha.

Benefiční koncert v Obecním domě pořádá Arcidiecézní charita Praha již po dvacáté osmé. Letošní ročník bude výjimečný nejen svým hudebním programem. Pražská Charita si připomene 100. výročí svého založení.

„Založení Arcidiecézní charity Praha datujeme do období po druhé světové válce,“ říká Jaroslav Němec, ředitel Arcidiecézní charity Praha. „Válka zanechala mnoho lidí v invaliditě, bez domova a v sociální tísni. To vedlo k značnému rozvoji církevních spolků a ústavů, které se v roce 1919 sdružily do Svazu katolické charity v Království českém a začaly působit jako jeden celek.“

Rozhovor s ředitelem Jaroslavem Němcem: 100 let pomoci potřebným

Zdroj: Arcidiecézní charita Praha

Soubory ke stažení

Autor článku:
Tomáš Tetiva

Související články

Další aktuality

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc červen 2020

Naléhavý úmysl papeže Františka na tento měsíc se věnuje modlitbě za světlo a sílu Ducha Svatého pro církev, aby svoji vnitřní obnovou pomáhala horlivěji celé lidské rodině vyjít z krize způsobené pandemií a vydala se vstříc nové epoše příchodu Božího království.
04.06.2020

Charita pokračuje v pomoci indickým rodinám

HRADEC KRÁLOVÉ: Mezi deset zemí, které nejvíce zasáhla pandemie nového koronaviru, patří také Indie. Počet nakažených aktuálně překročil 200 tisíc obyvatel a přes 100 milionů Indů přišlo kvůli koronakrizi o svoji obživu. Do pomoci potřebným v Indii se zapojili také dárci z České republiky. Diecézní charita Hradec Králové tak mohla podpořit hladovějící indické rodiny již částkou 715 657 korun. Další příspěvky je stále možné zasílat na sbírkové konto 1387434288/2700 (VS 53000).
04.06.2020

Dokážeme pomoci chráněné dílně?

Chráněná dílna Inspirace pro handicapované absolventky Dívčí katolické střední školy během nouzového stavu pomáhala - ušila a zdarma rozdala roušky více než tisícovce potřebným – seniorům, pečovatelkám a jejich klientům, zaměstnancům lékáren…Protože ale byly zrušeny všechny tradiční prodejní akce, nevydělala prodejem výrobků letos zatím ani korunu. Dokážeme nyní naopak my pomoci chráněné dílně….? Proklik na bližší informace pod obrázkem.
03.06.2020

ŠKOLA PŘIPRAVUJE NA PRÁCI, KTERÁ MÁ SMYSL

I krizový stav kvůli koronaviru mohl být“ příležitostí ke svědectví“. O ně se pokusila i Dívčí katolická škola - viz přiložený rozhovor. Handicapované klientky její chráněné dílny, většinou absolventky školy, ušily a zdarma jiným potřebným rozdaly přes tisíc roušek….
03.06.2020

Výstava o arcibiskupovi Otčenáškovi otevřena

Na Terasách Karla Otčenáška, na jižní straně Velkého náměstí v Hradci Králové, byla v úterý 2.6. slavnostně instalována expozice o životě 23. hradeckého biskupa.
03.06.2020