Motu proprio papeže Františka: Třetí neděle v mezidobí bude zasvěcena Božímu slovu

Papež František dnes vydal apoštolský list motu proprio nazvaný Aperuit illis, kterým ustanovil třetí neděli v mezidobí jako čas zasvěcený oslavě, studiu a šíření Božího slova.
Publikováno: 30. 9. 2019 14:00

Dokument byl zveřejněný právě dnes, kdy si připomínáme svátek sv. Jeronýma, který přeložil Bibli do latiny a je známý svým výrokem: „Neznalost Písma je neznalost Krista.“ Od jeho smrti letos uplynulo 1600 let.

Stejně tak je důležitý název dokumentu Aperuit illis, který společně s úvodními slovy odkazuje na evangelium sv. Lukáše, kde evangelista popisuje, jak se Vzkříšený Ježíš zjevil svým učedníkům a jak „otevřel jejich mysl, aby porozuměli Písmu“.

Odpověď věřícím

Svatý otec připomněl význam, který zdůraznil Druhý vatikánský koncil ve vztahu Písma k životu církve. Řekl, že napsal tento apoštolský list jako odpověď věřícím z celého světa, kteří žádali, aby neděle byla zasvěcená Božímu slovu.

Ekumenická hodnota

Papež František v motu proprio deklaruje, že „třetí neděle v mezidobí bude zasvěcena oslavě, studiu a šíření Božího slova“. Dále vysvětlil, že tento svátek bude mít „ekumenickou hodnotu, neboť Písmo poukazuje na cestu autentického a pevného sjednocení“.

Důstojná oslava

Svatý otec v motu proprio vyzývá místní komunity, aby nalezly způsoby, jak „tuto neděli důstojně oslavit“. Navrhuje, aby „se pozornost věřících zaměřila na normativní hodnotu Božího slova“. Při ohlašování Slova Páně pak bude vhodné „v homilii zdůraznit, že je to pocta“.

„Kněží mohou také najít způsob, jak věřícím ukázat důležitost čtení, promýšlení a denní modlitby s Písmem,“ napsal papež František.

Bible je pro všechny

Bible není pro nějakou privilegovanou vrstvu, zdůraznil papež František. Patří „všem, kteří jsou osloveni jejím poselstvím a poznali se v jejích slovech“. Bible nemůže být monopolizována ani nemůže patřit nějaké konkrétní skupině lidí, protože je to „kniha Božího lidu, kteří díky Božímu slovu naleznou cestu od rozdělení k jednotě“.

Důležitost homílie

Zodpovědnost za vysvětlování biblických textů a jejich správnému porozumění je primárně na straně kněžích, píše Svatý otec. To je důvodem, proč má každá homilie „částečně svátostný charakter“. Papež varuje před improvizací nebo před „dlouhými, pedantskými kázáními nebo odbočkami do nesouvisejících témat“.

Z toho důvodu navrhuje používat jednoduchý a přiměřený jazyk. Pro mnoho věřících „je to jediná příležitost, jak mohou pochopit krásu Božího slova a vidět jeho souvztažnost s jejich každodenními životy“.

Písmo svaté a svátosti

Papež nastiňuje scénu, kde se Vzkříšený Pán zjevuje učedníkům v Emauzích, aby ukázal „nezrušitelné pouto mezi Svatým písmem a eucharistií“. Středobodem evangelií je Kristus, nám umožňují věřit, že jeho smrt a vzkříšení nejsou mýtem, ale historií, a jsou ústředním bodem víry jeho učedníků“.

Praxe milosrdenství

Papež uzavírá svůj apoštolský dopis tím, co považuje za „velkou výzvu, která stojí před každým člověkem: naslouchat Písmu a poté praktikovat milosrdenství“. Boží slovo moc otevřít naše oči a umožnit, abychom se vzdali dusivého a neúrodného individualismu a místo toho se vydat novou cestou společenství a solidarity“.

Apoštolský list nakonec uzavírá odkaz na Pannu Marii, která nás doprovází „na cestě přijímání Božího slova“ a učí nás radosti těch, kteří tomuto slovu naslouchají - a uchovávají si ho.

Zdroj: Vatican News

Autor článku:
Tomáš Tetiva

Související články

Další aktuality

Papež v prosinci navštíví Řecko a Kypr, příští rok pojede do Oceánie

Papež František na začátku prosince navštíví Řecko a Kypr. Příští rok pojede do Oceánie, informovala agentura AFP. Do které země v Oceánii vyrazí, ale hlava katolické církve neupřesnila. Papež letos navštívil Irák, v září byl v Maďarsku a na Slovensku.
23.10.2021

Ceny Celestýna Opitze za roky 2020 a 2021

V pátek 22. října 2021 byly v kostele sv. Šimona a Judy v Praze řádem milosrdných bratří uděleny Ceny Celestýna Opitze za vzor v péči o nemocné a potřebné, a to za roky 2020 a 2021, oceněno tak bylo 6 laureátů.
23.10.2021

Roste počet laických misionářů

V souvislosti s misijní nedělí, která připadá na 24. října, předložilo Tiskové středisko Svatého stolce některé statistiky o působení církve ve světě.
22.10.2021

Setkali jsme se s Ježíšem, a proto hlásáme - 95. světový den misií

Tuto neděli církev oslaví 95. světový misijní den. Letos se bude konat pod heslem: "Potkali jsme Ježíše, a tedy hlásáme". Pojí se tentokrát s mnoha výročími spojenými s misijním působením církve, zejména s 200. výročím založení Papežských misijních děl.
22.10.2021

Povinnost nošení respirátorů na církevních akcích nadále platí

Od pondělí 25. října 2021 vstupují v platnost opatření, která se týkají ochrany dýchacích cest při hromadných akcích. Opět bude platit povinnost nosit respirátor ve vnitřních prostorech staveb, kde jsou přítomny alespoň 2 osoby vzdálené méně než 1,5 metru, pokud se nejedná o členy domácnosti a osoby při provádění autorského díla, tj. celebranta, kazatele, osoby přednášející biblická čtení, přímluvy, modlitby a podobně. Žalmisté a zpěváci doprovázející modlitbu či mši svatou nemusí mít respirátor po dobu zpěvu.
21.10.2021