Motu proprio papeže Františka: Třetí neděle v mezidobí bude zasvěcena Božímu slovu

Papež František dnes vydal apoštolský list motu proprio nazvaný Aperuit illis, kterým ustanovil třetí neděli v mezidobí jako čas zasvěcený oslavě, studiu a šíření Božího slova.
Publikováno: 30. 9. 2019 16:00

Dokument byl zveřejněný právě dnes, kdy si připomínáme svátek sv. Jeronýma, který přeložil Bibli do latiny a je známý svým výrokem: „Neznalost Písma je neznalost Krista.“ Od jeho smrti letos uplynulo 1600 let.

Stejně tak je důležitý název dokumentu Aperuit illis, který společně s úvodními slovy odkazuje na evangelium sv. Lukáše, kde evangelista popisuje, jak se Vzkříšený Ježíš zjevil svým učedníkům a jak „otevřel jejich mysl, aby porozuměli Písmu“.

Odpověď věřícím

Svatý otec připomněl význam, který zdůraznil Druhý vatikánský koncil ve vztahu Písma k životu církve. Řekl, že napsal tento apoštolský list jako odpověď věřícím z celého světa, kteří žádali, aby neděle byla zasvěcená Božímu slovu.

Ekumenická hodnota

Papež František v motu proprio deklaruje, že „třetí neděle v mezidobí bude zasvěcena oslavě, studiu a šíření Božího slova“. Dále vysvětlil, že tento svátek bude mít „ekumenickou hodnotu, neboť Písmo poukazuje na cestu autentického a pevného sjednocení“.

Důstojná oslava

Svatý otec v motu proprio vyzývá místní komunity, aby nalezly způsoby, jak „tuto neděli důstojně oslavit“. Navrhuje, aby „se pozornost věřících zaměřila na normativní hodnotu Božího slova“. Při ohlašování Slova Páně pak bude vhodné „v homilii zdůraznit, že je to pocta“.

„Kněží mohou také najít způsob, jak věřícím ukázat důležitost čtení, promýšlení a denní modlitby s Písmem,“ napsal papež František.

Bible je pro všechny

Bible není pro nějakou privilegovanou vrstvu, zdůraznil papež František. Patří „všem, kteří jsou osloveni jejím poselstvím a poznali se v jejích slovech“. Bible nemůže být monopolizována ani nemůže patřit nějaké konkrétní skupině lidí, protože je to „kniha Božího lidu, kteří díky Božímu slovu naleznou cestu od rozdělení k jednotě“.

Důležitost homílie

Zodpovědnost za vysvětlování biblických textů a jejich správnému porozumění je primárně na straně kněžích, píše Svatý otec. To je důvodem, proč má každá homilie „částečně svátostný charakter“. Papež varuje před improvizací nebo před „dlouhými, pedantskými kázáními nebo odbočkami do nesouvisejících témat“.

Z toho důvodu navrhuje používat jednoduchý a přiměřený jazyk. Pro mnoho věřících „je to jediná příležitost, jak mohou pochopit krásu Božího slova a vidět jeho souvztažnost s jejich každodenními životy“.

Písmo svaté a svátosti

Papež nastiňuje scénu, kde se Vzkříšený Pán zjevuje učedníkům v Emauzích, aby ukázal „nezrušitelné pouto mezi Svatým písmem a eucharistií“. Středobodem evangelií je Kristus, nám umožňují věřit, že jeho smrt a vzkříšení nejsou mýtem, ale historií, a jsou ústředním bodem víry jeho učedníků“.

Praxe milosrdenství

Papež uzavírá svůj apoštolský dopis tím, co považuje za „velkou výzvu, která stojí před každým člověkem: naslouchat Písmu a poté praktikovat milosrdenství“. Boží slovo moc otevřít naše oči a umožnit, abychom se vzdali dusivého a neúrodného individualismu a místo toho se vydat novou cestou společenství a solidarity“.

Apoštolský list nakonec uzavírá odkaz na Pannu Marii, která nás doprovází „na cestě přijímání Božího slova“ a učí nás radosti těch, kteří tomuto slovu naslouchají - a uchovávají si ho.

Zdroj: Vatican News

Autor článku:
Tomáš Tetiva

Související články

Další aktuality

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc červen 2020

Naléhavý úmysl papeže Františka na tento měsíc se věnuje modlitbě za světlo a sílu Ducha Svatého pro církev, aby svoji vnitřní obnovou pomáhala horlivěji celé lidské rodině vyjít z krize způsobené pandemií a vydala se vstříc nové epoše příchodu Božího království.
04.06.2020

Charita pokračuje v pomoci indickým rodinám

HRADEC KRÁLOVÉ: Mezi deset zemí, které nejvíce zasáhla pandemie nového koronaviru, patří také Indie. Počet nakažených aktuálně překročil 200 tisíc obyvatel a přes 100 milionů Indů přišlo kvůli koronakrizi o svoji obživu. Do pomoci potřebným v Indii se zapojili také dárci z České republiky. Diecézní charita Hradec Králové tak mohla podpořit hladovějící indické rodiny již částkou 715 657 korun. Další příspěvky je stále možné zasílat na sbírkové konto 1387434288/2700 (VS 53000).
04.06.2020

Dokážeme pomoci chráněné dílně?

Chráněná dílna Inspirace pro handicapované absolventky Dívčí katolické střední školy během nouzového stavu pomáhala - ušila a zdarma rozdala roušky více než tisícovce potřebným – seniorům, pečovatelkám a jejich klientům, zaměstnancům lékáren…Protože ale byly zrušeny všechny tradiční prodejní akce, nevydělala prodejem výrobků letos zatím ani korunu. Dokážeme nyní naopak my pomoci chráněné dílně….? Proklik na bližší informace pod obrázkem.
03.06.2020

ŠKOLA PŘIPRAVUJE NA PRÁCI, KTERÁ MÁ SMYSL

I krizový stav kvůli koronaviru mohl být“ příležitostí ke svědectví“. O ně se pokusila i Dívčí katolická škola - viz přiložený rozhovor. Handicapované klientky její chráněné dílny, většinou absolventky školy, ušily a zdarma jiným potřebným rozdaly přes tisíc roušek….
03.06.2020

Výstava o arcibiskupovi Otčenáškovi otevřena

Na Terasách Karla Otčenáška, na jižní straně Velkého náměstí v Hradci Králové, byla v úterý 2.6. slavnostně instalována expozice o životě 23. hradeckého biskupa.
03.06.2020