Motu proprio papeže Františka: Třetí neděle v mezidobí bude zasvěcena Božímu slovu

Papež František dnes vydal apoštolský list motu proprio nazvaný Aperuit illis, kterým ustanovil třetí neděli v mezidobí jako čas zasvěcený oslavě, studiu a šíření Božího slova.
Publikováno: 30. 9. 2019 14:00

Dokument byl zveřejněný právě dnes, kdy si připomínáme svátek sv. Jeronýma, který přeložil Bibli do latiny a je známý svým výrokem: „Neznalost Písma je neznalost Krista.“ Od jeho smrti letos uplynulo 1600 let.

Stejně tak je důležitý název dokumentu Aperuit illis, který společně s úvodními slovy odkazuje na evangelium sv. Lukáše, kde evangelista popisuje, jak se Vzkříšený Ježíš zjevil svým učedníkům a jak „otevřel jejich mysl, aby porozuměli Písmu“.

Odpověď věřícím

Svatý otec připomněl význam, který zdůraznil Druhý vatikánský koncil ve vztahu Písma k životu církve. Řekl, že napsal tento apoštolský list jako odpověď věřícím z celého světa, kteří žádali, aby neděle byla zasvěcená Božímu slovu.

Ekumenická hodnota

Papež František v motu proprio deklaruje, že „třetí neděle v mezidobí bude zasvěcena oslavě, studiu a šíření Božího slova“. Dále vysvětlil, že tento svátek bude mít „ekumenickou hodnotu, neboť Písmo poukazuje na cestu autentického a pevného sjednocení“.

Důstojná oslava

Svatý otec v motu proprio vyzývá místní komunity, aby nalezly způsoby, jak „tuto neděli důstojně oslavit“. Navrhuje, aby „se pozornost věřících zaměřila na normativní hodnotu Božího slova“. Při ohlašování Slova Páně pak bude vhodné „v homilii zdůraznit, že je to pocta“.

„Kněží mohou také najít způsob, jak věřícím ukázat důležitost čtení, promýšlení a denní modlitby s Písmem,“ napsal papež František.

Bible je pro všechny

Bible není pro nějakou privilegovanou vrstvu, zdůraznil papež František. Patří „všem, kteří jsou osloveni jejím poselstvím a poznali se v jejích slovech“. Bible nemůže být monopolizována ani nemůže patřit nějaké konkrétní skupině lidí, protože je to „kniha Božího lidu, kteří díky Božímu slovu naleznou cestu od rozdělení k jednotě“.

Důležitost homílie

Zodpovědnost za vysvětlování biblických textů a jejich správnému porozumění je primárně na straně kněžích, píše Svatý otec. To je důvodem, proč má každá homilie „částečně svátostný charakter“. Papež varuje před improvizací nebo před „dlouhými, pedantskými kázáními nebo odbočkami do nesouvisejících témat“.

Z toho důvodu navrhuje používat jednoduchý a přiměřený jazyk. Pro mnoho věřících „je to jediná příležitost, jak mohou pochopit krásu Božího slova a vidět jeho souvztažnost s jejich každodenními životy“.

Písmo svaté a svátosti

Papež nastiňuje scénu, kde se Vzkříšený Pán zjevuje učedníkům v Emauzích, aby ukázal „nezrušitelné pouto mezi Svatým písmem a eucharistií“. Středobodem evangelií je Kristus, nám umožňují věřit, že jeho smrt a vzkříšení nejsou mýtem, ale historií, a jsou ústředním bodem víry jeho učedníků“.

Praxe milosrdenství

Papež uzavírá svůj apoštolský dopis tím, co považuje za „velkou výzvu, která stojí před každým člověkem: naslouchat Písmu a poté praktikovat milosrdenství“. Boží slovo moc otevřít naše oči a umožnit, abychom se vzdali dusivého a neúrodného individualismu a místo toho se vydat novou cestou společenství a solidarity“.

Apoštolský list nakonec uzavírá odkaz na Pannu Marii, která nás doprovází „na cestě přijímání Božího slova“ a učí nás radosti těch, kteří tomuto slovu naslouchají - a uchovávají si ho.

Zdroj: Vatican News

Autor článku:
Tomáš Tetiva

Související články

Další aktuality

V Římě zemřel slovenský kardinál Jozef Tomko

V pondělí 8.8. 2022 v brzkých ranních v Římě zemřel kard. Jozef Tomko, emeritní prefekt Kongregace pro evangelizaci národů.
09.08.2022

Mše svatá za oběti sexuálního zneužívání v církvi

25. srpna od 18.00 hodin se v klášteře dominikánů v Olomouci uskuteční mše svatá, při které se budeme modlit za všechny oběti sexuálních deliktů (nejen) v katolické církvi. Mše je součástí programu konference na téma Šetření sexuálních deliktů v katolické církvi, která proběhne od 25. – 26. srpna v Olomouci, ale na bohoslužbu je zvána široká veřejnost. Koncelebrovat budou také biskupové Zdenek Wasserbauer, pomocný biskup pražský a Josef Nuzík, administrátor Arcidiecéze olomoucké.
05.08.2022

Charita Česká republika bude opět pomáhat lidem s exekucemi v rámci Milostivého léta II

Celkem 66 charitních poraden rozesetých na území Česka je připraveno od 1. září do 30. listopadu letošního roku pomáhat dlužníkům veřejnoprávních institucí, státních a polostátních firem umořit vysoké úroky, penále a náklady na exekuce, které mnohdy několikanásobně přesahují samotnou výši dluhu a pro dlužníky a jejich rodiny jsou ekonomicky likvidační. Dlužníci, kteří se chtějí zbavit svých dluhů, mají příležitost využít mimořádnou „dluhovou amnestii“ v rámci Milostivého léta II.
04.08.2022

Konference na téma šetření sexuálních deliktů v církvi se uskuteční v Olomouci

Cyrilometodějská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci společně s Českou biskupskou konferencí pořádá od 25. – 26. srpna konferenci na téma Šetření sexuálních deliktů v katolické církvi. Cílem konference je prohloubení teoretických a praktických dovedností při šetření těchto činů v katolické církvi.
02.08.2022

Text národní syntézy Synody o synodalitě

Na Velehradě se 6. července 2022 uskutečnilo Národní synodální setkání, kterým vyvrcholila národní fáze synodálního procesu Synody o synodalitě: Společenství, spoluúčast, poslání. Přinášíme finální text národní syntézy, do kterého byly zapracovány rovněž připomínky vzešlé z tohoto velehradského setkání.
22.07.2022