Charita ČR: Zbývají dva týdny na záchranu domácí zdravotní péče

Zhruba čtrnáct dní zbývá na záchranu domácí zdravotní péče. Pokud na konci října vyjde úhradová vyhláška pro příští rok v takovém znění, jaké navrhuje ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, reálně hrozí omezení dostupnosti domácí péče, která je na hranici přežití. Dnes proběhne v souvislosti s peticí Doma je doma veřejné slyšení v petičním výboru Poslanecké sněmovny. Autoři petice chtějí apelovat na poslance, aby zabezpečili spravedlivé financování nejmenší a nejefektivnější součásti veřejného zdravotnictví. Sestry jsou v stávkové pohotovosti na podporu svých požadavků už déle než rok.
Publikováno: 1. 10. 2019 15:00

Foto: Tomáš Ježek/Člověk a Víra

Zatím 64 679 občanů připojilo svůj podpis pod petici za záchranu domácí zdravotní péče Doma je doma. Sběr podpisů skončil včera a aktuálně se kontrolují a sčítají poslední archy. Dnešní veřejné slyšení je prvním hmatatelným výsledkem této petice a znamená možnost dramaticky zasáhnout do situace kolem financování: do konce října má být ve Sbírce zákonů vydaná úhradová vyhláška, jíž ministerstvo zdravotnictví určuje výši plateb poskytovatelům za provedené zdravotní výkony od zdravotních pojišťoven pro příští rok. Podle slov ministra Vojtěcha byla předložena legislativní radě vlády, možnost zasáhnout do ní tedy ještě existuje.

A právě o to autorům petice jde. „Našim cílem je vysvětlit poslancům, jak nespravedlivě zdravotní pojišťovny zacházejí s námi, poskytovateli domácí zdravotní péče, a probrat s nimi naše návrhy na zlepšení situace. Jsme nejefektivnější složka veřejného zdravotnictví: stonat v naší péči je osmkrát levnější než v nemocnici. A přitom nám zdravotní pojišťovny proplácejí jen zhruba 60 % nákladů na péči, takže 40 % si musíme zajistit z jiných zdrojů. Úhrady ze zdravotních pojišťoven umožňují v letošním roce vyplatit zdravotním sestrám maximálně 21 500 korun hrubé mzdy. Vše máme doloženo analýzami a podrobnými propočty, které jsme několikrát poskytli jak pojišťovnám, tak ministrovi. Ti ale naše údaje zlehčují a problémy banalizují,“ popisuje nepochopitelnou situaci Ludmila Kučerová, koordinátorka zdravotních služeb Charity Česká republika a členka petičního výboru.

Kromě absurdní a dále neudržitelné situace, kdy poskytovatel péče musí doplácet na to, že se stará o pacienty, existuje ještě jedno riziko – odchody vysoce kvalifikovaných sester, a to i mimo oblast zdravotnictví. „Za posledních 5 let se platy a mzdy sester v nemocnicích zvyšovaly dvakrát. Naše kolegyně vědí, že za ně bojujeme a jaká jednání probíhají. A protože jim na jejich práci i na Charitě záleží, rozhodly se, že to ještě vydrží a počkají. Ale pokud teď poslanci propásnou příležitost pro změnu podmínek našeho financování, mám strach, že řada sester odejde a nebude za ně náhrada,“ dokresluje mezní situaci Kučerová.

Petice Doma je doma vznikla v reakci na ukončené dohodovací řízení, tedy na několik kol jednání se zdravotními pojišťovnami o podmínkách financování pro rok 2020, které trvalo celé jaro. Za segment domácí péče se Charita Česká republika spolu s Asociací domácí péče, sekcí domácí péče České asociace sester a Sdružením majitelů a poskytovatelů domácí péče (celkem 198 hlasů z 204) shodly, že návrh pojišťoven přijmout nemohou, neboť není v souladu s ústavněprávními principy. Ministr zdravotnictví Vojtěch po celou dobu sliboval domácí péči podporu, ale do jednání nechtěl zasahovat. Po jejich skončení poskytovatelům přes média vzkázal, že když se nedohodli, ať nečekají lepší zacházení, že by to pro ostatní segmenty nebylo výchovné. Petice byla zveřejněna na začátku července a již za sedm týdnů ji zástupkyně petičního výboru nesly do Poslanecké sněmovny s více než dostatečným počtem podpisů (36 261 namísto zákonem požadovaných 10 tisíc).

Zástupci domácí péče nebyli spokojeni s financováním už v loňském roce a s ministrem a pojišťovnami vyjednávali o změně od jara 2018. Tehdy dohodu pro letošní rok podepsali poté, co tehdejší poradce ministra zdravotnictví David Šmehlík sliboval výjimky, které budou nad rámec psané dohody. Poté, co se stal náměstkem ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny, však zůstaly všechny předchozí sliby ze série asi osmi jednání nenaplněny. Sestry tak na podporu svých požadavků vstoupily v srpnu 2018 do stávkové pohotovosti. Ve své letošní argumentaci se pak ministerstvo opíralo právě o to, že loni poskytovatelé dohodu podepsali, tak na co si teď stěžují.

Pod petici Doma je doma se podepsala i řada známých osobností, vedle bývalé ministryně zdravotnictví Zuzany Roithové také místopředsedkyně Senátu Miluše Horská, ale i herečky Zlata Adamovská, Dana Batulková nebo představitelka hlavní role ve filmu Domácí péče Alena Mihulová.

Charita Česká republika je největší poskytovatel domácí zdravotní péče. Zajišťuje zhruba třetinu celého segmentu. V oblasti domácí zdravotní péče, u jejíhož zrodu v roce 1991 stála, poskytuje jejích 836 sester pomoc 37 400 klientům ročně, dalších zhruba 500 sester poskytuje zdravotní péči v domovech pro seniory a domovech se zvláštním režimem. Charita je také největším nestátním poskytovatelem sociálních a zdravotních služeb v České republice. Pomáhá rodinám, ženám, mužům i dětem bez ohledu na jejich věk, víru nebo zemi původu.

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Účastníci panamazonské synody obnovili Pakt z katakomb

Asi 150 účastníků a sympatizantů Panamazonské synody se v neděli 20. října sešlo v Domitiliných katakombách při římské Via Ardeatina, aby obnovili tzv. „Pakt z katakomb“, kterým na sklonku II. vatikánského koncilu deklarovala skupina převážně latinskoamerických biskupů svou odhodlanost k životu podle postulátu „chudá církev pro chudé“. Nová verze dokumentu nese nadpis: „Pakt z katakomb za společný dům. Za církev s amazonskou tváří, chudou a sloužící, prorockou a samaritánskou“. Oproti původnímu paktu je zcela přepracovaná a hlavní důraz klade na ekologickou problematiku, obranu domorodců a jejich práv a nároků v profánní i církevní sféře.
22.10.2019

Růže v zimě - nový film o Edith Steinové putuje Evropou

Růže v zimě – tak zní titul nového filmu o významné katolické myslitelce židovského původu, karmelitce Edith Steinové, zavražděné ve vyhlazovacím táboře v Osvětimi a svatořečené Janem Pavlem II. v roce 1998. Podle vlastního scénáře jej zrežíroval herec, režisér a producent Joshua Sinclair, který se pro film o německé mystičce rozhodl po jednom přátelském telefonátu s Johnem Debnym, skladatelem hudby k filmu Mela Gibsona Umučení Krista.
22.10.2019

Blahoslavený se srdcem misionáře

Itálie má nového blahoslaveného. Stal se jím minulou sobotu 19. října italský misionář a mučedník z Myanmaru, otec Alfredo Cremonesi z Papežského institutu zahraničních misií (PIME). Blahořečen byl v lombardském městečku Crema.
22.10.2019

Nový „turnus“ Studijně-formačního kurzu

Jako již tradičně, začal nový „turnus“ Studijně-formačního kurzu, pod záštitou Sekce pro mládež ČBK – kurz probíhal ve dnech 13. až 18. října 2019. Tentokrát se účastníci sešli v rekreační oblasti Češkovice nad Blanskem, kterou obklopuje krásná a nyní podzimně zbarvená Drahanská vrchovina.
21.10.2019

Konference připomněla duchovní odkaz kardinála Tomáše Špidlíka

V rámci oslav 100. výročí narození kardinála Tomáše Špidlíka se dnes uskutečnila v Hlavním sále Valdštejnského paláce mezinárodní konference nazvaná „Duchovní odkaz J. E. Tomáše kardinála Špidlíka SJ (1919 – 2010)“. Na konferenci vystoupil kardinál Dominik Duka OP, apoštolský nuncius Charles Daniel Balvo, prof. Pavel Ambros a další osobnosti.
21.10.2019