Emeritní biskup František Radkovský slaví osmdesáté narozeniny

Emeritní plzeňský biskup František Radkovský, který stál 23 let v čele plzeňské diecéze, oslaví 3. října jubilejní 80. narozeniny. V současné době je prezidentem Diecézní charity v Plzni a působí na farnosti u kostela Povýšení sv. Kříže v Karlových Varech - Rybářích.
Publikováno: 2. 10. 2019 19:00

Foto: Herbert Slavík

Ačkoliv většina lidí v tomto věku spíš odpočívá, Radkovského pracovní kalendář je ale stále zcela plný a nezbývá mu volný čas ani na jeho oblíbenou četbu. Zaměstnávají ho povinnosti prezidenta Diecézní charity, která působí na území Plzeňského a Karlovarského kraje. Když má čas, slouží mše a účastní se i slavností, poutí, církevních a společenských událostí po celém regionu.

„Mojí první náplní je být prezidentem a spirituálem charity po celé diecézi od Klatov přes Domažlice a Horšovský Týn až do Aše, Chebu či Hroznětína,“ řekl Radkovský. Práce po charitu a další povinnosti mu zabírají většinu času. Osobně čte, případně odpovídá na stovky e-mailů.

Energii na každodenní práci mu nejvíce dodávají modlitby. „Samozřejmě nějaké prášky a doplňky stravy to je sice hezké, ale není to ono. Já začínám den tím, že svěřím ten den do rukou Ježíši a Panně Marii a večer poděkuji a svěřím jim noc,“ řekl.

Když se ohlédne a rekapituluje, co se za uplynulá desetiletí podařilo, je vcelku spokojen. „Podařilo se dost hezkých a dobrých věcí. Mohlo být leccos lepší, nejsem žádný mistr světa,“ přiznal. Těší ho především, že vznikla plzeňská diecéze, radost má z toho, že se v ní usadil mnišský řád trapistů a v Novém Dvoře na Karlovarsku vybudoval klášter. Radost má i z toho, že na severním Plzeňsku se zase usadili misijní řeholníci obláti a v Liticích u Plzně je aktivní křesťanské společenství Koinonie Jan Křtitel.

Emeritního biskupa rovněž těší, že se za posledních 30 let na západě Čech podařilo opravit a zachránit před zkázou řadu kostelů. „Jsme rádi, že jsme mnohé z těch kostelů předali obcím, protože na opravy všech bychom neměli peníze. Některé obce si kostel vzít nemohly, protože nejsou tak velké a nemají finance. Je ale dobře, že v obcích lidé si uvědomují, že kostel je něco, co je reprezentuje a snaží se o něj pečovat,“ těší kněze.

Životopis Františka Radkovského

Narodil se 3.10.1939 v Třešti na Jihlavsku. Po maturitě na Jedenáctileté střední škole v Telči začal v roce 1957 studovat na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Specializoval se na matematickou statistiku a promoval v roce 1962.

V letech 1962-1964 vykonával základní vojenskou službu na východním Slovensku, poté pracoval jako matematický statistik ve Státním výzkumném ústavu pro výzkum automatizace sklářského průmyslu a později v Pedagogickém ústavu ČSAV, kde se podílel na přípravě modernizace výuky matematiky.

V roce 1966 nastoupil do kněžského semináře a začal studovat na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích. Kněžské svěcení přijal v Praze 27.6.1970. Po vysvěcení působil dva roky jako kaplan v Mariánských Lázních a od roku 1972 byl duchovním správcem Římskokatolické farnosti Povýšení sv. Kříže ve Františkových Lázních.

Dne 17.3.1990 byl papežem Janem Pavlem II. jmenován titulárním biskupem aggarským a světícím biskupem pražským. Biskupské svěcení přijal v Praze z rukou pražského arcibiskupa kardinála ThDr. Františka Tomáška 7.4.1990. Za biskupské heslo si zvolil slova z 1. listu apoštola Jana: "Uvěřili jsme v lásku".

Prvním biskupem diecéze plzeňské, nově zřízené papežem Janem Pavlem II., byl jmenován 31.5.1993 a 10.7.1993 se ujal jejího řízení. Papež František přijal jeho resignaci na tento úřad 12. února 2016.

Od založení Biskupské konference ČSFR byl jejím generálním sekretářem. Tuto funkci zastával i po rozdělení státu a vzniku České biskupské konference až do 7.7.1993.

Při České biskupské konferenci je odpovědný za laiky a ekumenismus. Je členem Rady pro Charitu ČBK.

Zdroj: ČBK, ČTK

Autor článku:
Tomáš Tetiva

Související články