Polský kardinál Stefan Wyszyński bude blahoslavený

Církev bude mít pět nových blahoslavených, mezi kterými bude i polský kardinál Stefan Wyszyński, jenž je symbolem protikomunistického odporu v Polsku. Mezi další kandidáty blahořečení patří italský kněz Francesco Mottola, patronka mladých Alessandra Sabattiniová a dva mučedníci pro víru ze Španělska a Brazílie.
Publikováno: 4. 10. 2019 14:30

Po středeční audienci prefekta Kongregace pro svatořečení Giovanni Angela Becciu u papeže Františka se otevírá cesta k beatifikaci těmto pěti Božím služebníkům:

Stefan Wyszyński

Papež František uznal zázrak na přímluvu ctihodného Stefana kardinála Wyszyńského  (1901-1981). Jedná se o o nevysvětlitelné uzdravení mladé ženy ze Štětína, která koncem 80. let onemocněla rakovinou štítné žlázy a podle lékařů neměla šanci přežít. Skupina řádových sester a dalších věřících tehdy ve svých modlitbách prosila kardinála Wyszyńského o přímluvu za uzdravení nemocné ženy. Ta se pak opravdu náhle uzdravila a nemoci se nadobro zbavila.

Stefan Wyszyński, který je považován za symbol odboje duchovních proti komunistickému režimu, byl vysvěcen na kněze v roce 1924 ve Włocławku. Poté pokračoval ve studiích na Katolické univerzitě v Lublinu a po skončení války se vrátil zpět do Włocławku, kde reorganizoval seminář a zastával funkci rektora. Roku 1946 ho papež Pius XII. jmenoval lubliňským biskupem a po smrti kardinála Augusta Hlonda roku 1948 byl Wyszyński jmenován arcibiskupem metropolitou hnězdněnským a varšavským, primasem Polska. Roku 1953 ho papež Pius XII. jmenoval kardinálem.

Francesco Mottola

Další uznaný zázrak je na přímluvu italského diecézního kněze Francesca Mottoly (1901-1961), který v první polovině minulého století založil sekulární institut oblátek Nejsvětějšího Srdce.

Pochází z Kalábrie a na kněze byl vysvěcen v roce 1923. Zapojil se do Katolické akce, v letech 1929-1942 byl rektorem v Tropea. V roce 1930 založil rodinu oblátů a oblátek Nejsvětějšího srdce v roce 1931 byl jmenován kanovníkem katedrály v jihoitalském městě Tropea. Věnoval se různým kulturním a sociálním aktivitám, vydával časopis Parva Favilla a organizoval skupiny laiků a kněží, ve kterých byly modlitba a rozjímání spojeny s praktickým závazkem charitativních akcí. V okolí města Tropea založil několik charitních domů, ve kterých se obláti starali o zdravotně postižené. V roce 1942 don Mottola ochrnul a své myšlenky sepsal formou deníku. Zemřel v 68 letech a v roce 1981 byl zahájen proces jeho blahořečení.

Alessandra Sabattiniová

Třetí uznaný zázrak je na přímluvu mladé italské dívky Alessandry Sabattiniové (1961-1984), která patřila ke komunitě Jana XXIII., kde tato studentka medicíny pocházející z Riccione věnovala svůj veškerý volný čas potřebným, drogově závislým a chudým lidem.

Žila velmi intenzivně duchovním životem a když se ve čtrnácti letech jako dobrovolnice účastnila letního tábora se skupinou postižených vrstevníků, zapsala si po návratu domů tato slova: „Námahou nám praskaly kosti, ale ty lidi nikdy neopustím.“ Její další život se odvíjel mezi školními a domácími povinnostmi, službou potřebným a duchovním životem ve stylu „dobrého papeže“. Zapsala se na medicínu a spolu se svým chlapcem Guidem snila o misijní činnosti v Africe. Tento sen i snoubenecký vztah však skončil 29. dubna 1984, když ji cestou na jedno z komunitních setkání přejelo auto.

Její beatifikační kauzu navrhl po tragické dopravní nehodě, při níž 23letá Sandra zemřela, zakladatel zmíněné italské komunity, don Oreste Benzi, a to slovy: „Máme už svaté manžele a rodiče, nebylo by pěkné, kdybychom jednou měli také svaté snoubence?“ Během loňské synody o mladých lidech se stala jedním z jejích patronů.

Giovanni Roig y Diggle

Papež František dále uznal mučednictví katalánského laika Juana Rog y Diggle (1917-1936), který byl jednou z obětí protikatolického běsnění ve Španělsku ve třicátých letech minulého století. Jeho motto zůstává stále aktuální a zní: „Nyní musíme více než kdy jindy bojovat za Krista.“ Byl zabit z nenávisti k víře libertariánskou mládeží v Badaloně pěti výstřely do srdce a jedním z milosti do hlavy v pouhých 19 letech.

Benigna Cardosová da Silva

Poslední kandidátkou blahořečení je třináctiletá brazilská dívka Benigna Cardosová da Silva (1928-1941), nazývaná mučednice čistoty. Po smrti svých rodičů byla adoptována a byla známá svou obětavou pomocí v domácnosti a pravidelnou návštěvou mší svatých. Tato „brazilská Anka Kolesárová“ byla hrubě zavražděna mačetou svým vrstevníkem Raimundem Alvesem Riberiou poté, co odmítla jeho sexuální návrhy a chránila si svoji čistotu. Proces její beatifikace započal v roce 2013, kdy byla prohlášena Boží služebnicí.

Poslední tři dekrety Kongregace pro svatořečení uznávají heroický stupeň ctností těmto Božím služebníkům:

Augusto Cesare Bertazzoni

Italský biskup Augusto Cesare Bertazzoni (1876-1972) pochází z provincie Mantova, byl titulárním biskupem Temuniana a biskupem Potenzy a Marsica.

Giovanni Luigi Querbes

Francouzský kněz Jean Louis-Marie Querbes (1793-1859) je zakladatelem Kongregace farního duchovenstva a katechetů sv. Viatora.

Marie Františka od Dítěte Ježíše 

Španělská řeholnice Marie Františka od Dítěte Ježíše (Maria Francesca del Bambino Gesù), občanským jménem Maria Natividad Sánchez Villoria, žila v letech 1905-1991. Vstoupila do kláštera klarisek v Salamance, kde zastávala funkci kostelnice, novicmistrové a abatyše.

(Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce, Wikipedia, ČTK, Radio Vaticana)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Pražské křížové cesty pod širým nebem

V postní době organizuje několik pražských farností pobožnost křížové cesty pod širým nebem. Níže naleznete více informací, pokud byste se chtěli připojit.
27.02.2020

Komunikace s lidmi bez domova - lektorka Mgr. Leona Martinková

Oslovují Vás lidé bez domova s žádostí o pomoc? Cítíte výčitku, když jejich požadavkům vyhovíte i nevyhovíte? Leží Vám chudí na srdci a zároveň pochybujete o účinné pomoci? Jaké je skutečné poslání kněze ve vztahu k lidem bez domova?
27.02.2020

Papežská akademie pro život připravuje etické směrnice v oblasti umělé inteligence

„Správný algoritmus? Umělá inteligence: etika, zákon a zdraví“ – tak je nadepsán workshop organizovaný Papežskou akademií pro život, který bude probíhat v příštích dvou dnech (26. – 27. února) v Nové synodní aule ve Vatikánu. 28. února jej uzavře podpis apelu „Rome Call for AI Ethics“, jenž bude následně předložen papeži Františkovi.
27.02.2020

Papež: Půst je umění odříkat se marností a nadbytku

Na Svatopetrském náměstí se zrána sešlo asi 20 tisíc lidí na generální audienci. Byla zahájena čtením z Lukášova evangelia (Lk 4,1), které podává, jak Duch vodil Ježíše po čtyřicet dní pouští a ďábel ho pokoušel. Papež František věnoval svoji katechezi začátku postní doby.
26.02.2020

Postní dobu zahájí papež František na Aventinu

Podle dávné tradice zahajuje papež postní dobu na římském Aventinu. Liturgie popeleční středy začne dnes v benediktinské bazilice sv. Anselma a bude pokračovat procesím do baziliky sv. Sabiny. Ve čtvrtek bude papež zpovídat kněze v Lateránské bazilice.
26.02.2020