Papež František zahájil synodu o Amazonii

Papež František dnes celebroval mši v bazilice svatého Petra, která zahájila biskupskou synodu pro panamazonský region. Ve své homilii Svatý otec vyzval biskupy, aby si vzali k srdci poselství svatého Pavla z jeho Druhého listu Timoteovi. Synoda potrvá od 6. října do 27. října.
Publikováno: 6. 10. 2019 13:00

Foto: Keith Cuddeback / CC BY-NC 2.0

Právě před modlitbou Anděl Páně dne 15. října 2017 papež František poprvé oznámil, že svolá zvláštní shromáždění biskupů, aby „identifikoval nové cesty pro církev a pro integrální ekologii“.

Pavel Timoteovi

V neděli při mši při zahájení synody připomenul papeže František sv. Pavla, „největšího misionáře v historii církve“. „Pomáhá nám tvořit tuto synodou, naší společnou cestu,“ řekl Svatý otec.

Papež František citoval Pavlova slova Timoteovi, když píše: „Proto ti kladu na srdce, abys rozněcoval oheň Božího daru, kterého se ti dostalo vzkládáním mých rukou.“

Ruce

Papež dále připomenul všem biskupům účastnícím se synody, že ruce byly vloženy na jejich hlavy, aby oni mohli zvednout ruce při přímluvě před Otcem, a aby dosáhli rukama ke svým bratrům a sestrám k jejich pomoci.

Dary

„Přijali jsme dar, abychom se sami mohli stát darem,“ řekl papež. „Dary se nekupují, neobchoduje se s nimi a ani se neprodávají; jsou přijímány a rozdávány,“ dodal. „Pokud na nich ulpíváme, pokud jsme v centru pozornost my a ne dar, který jsme dostali, stáváme se byrokraty, ne pastýři.“

Služba

„Díky daru, který jsme dostali, jsou naše životy nasměrovány ke službě,“ pokračoval papež František. „Nesloužíme pro osobní prospěch nebo zisk, ale protože jsme dar dostali zdarma a chceme ho také rozdávat zdarma,“ dodal a zdůraznil, aby biskupové „kladli Boží dar do středu pozornosti“.

Věrnost

Papež se pak vrátil k sv. Pavlovi, když zmínil, že tento dar musí být roznícen jako oheň, „máme-li být věrní svému povolání“. Oheň nehoří sám ze sebe, pokračoval, „musí se do něj přikládat, jinak vyhasne a změní se v popel“. Nemůžeme strávit náš čas „hájením status quo“, řekl papež. „Ježíš nepřišel, aby nám přinesl jemný večerní vánek, ale aby zde zapálil plamen.“

Rozvaha

Papež František označil tento oheň jako Ducha svatého, „dárce darů“. Svatý Pavel říká Timoteovi: „Bůh nám nedal ducha bázlivosti, ale ducha moci, lásky a rozvahy“. Pavel klade rozvahu do protikladu vůči bázlivosti, vysvětlil papež František. Pak ocitoval z katechismu definici rozvahy: „ctnost, která nám umožňuje rozeznávat za všech okolností skutečné dobro a zvolit správné prostředky k jeho dosažení“.

Rozlišování

„Rozvaha je ctností kněze, který, aby mohl sloužit moudrostí, musí umět rozlišovat, být vnímavý ke zjevování Ducha,“ pokračoval papež. „Rozněcování našeho daru v ohni Ducha je opakem toho, že věci necháme jít vlastní cestou bez našeho zásahu.“

Papež František se modlil, aby nám Duch „dal svou vlastní odvážnou rozvahu“ a „inspiroval naši synodu, aby obnovila cesty církve v Amazonii, aby oheň mise nadále hořel“.

Oheň

„Když jsou lidé a jejich kultury pohlceni bez lásky a bez úcty,“ řekl papež František, „nejde o Boží oheň, ale o oheň světa“. „Kéž nás Bůh chrání před chamtivostí nových forem kolonialismu,“ dodal.

V souvislosti s požáry, které nedávno devastovaly Amazonii, papež řekl, že „to není oheň evangelia“. Boží oheň „živí sdílení, nikoli zisk“, dodal. „Oheň, který ničí,“ řekl Svatý otec, „vzplane, když lidé chtějí propagovat pouze své vlastní myšlenky… ve snaze učinit všechny a všechno jednotné.“

Svědectví

Papež uzavřel svojí homilii opakováním výzvy sv. Pavla Timotejovi, aby „svědčil o evangeliu“. Abychom mohli kázat evangelium, řekl papež František „musíme nabízet svůj život, vydávat svědectví až do konce, stát se všemi věcmi pro všechny lidi, milovat až do bodu mučednictví“. Poznamenal, že existují někteří kardinálové, kteří sami zažili „kříž mučednictví“.

Amazonie

Poslední slova papež František věnoval bratrům a sestrám v Amazonii, kteří „nesou těžké kříže a čekají na osvobozující útěchu evangelia, církevní pohlazení lásky“.

„Tolik našich bratrů a sester v Amazonii obětovalo svůj život,“ dodal papež. „Náš drahý kardinál Hummese pravidelně navštěvuje hřbitovy malých měst v Amazonii,“ poznamenal s tím, že mu kardinál řekl, abychom na ně nezapomněli a prohlásil: „Zaslouží si být kanonizováni.“

Zdroj: Vatican News

Autor článku:
Tomáš Tetiva

Související články

Další aktuality

Beatifikační proces Chiary Lubichové postupuje do Vatikánu

Beatifikační proces zakladatelky hnutí fokokoláre Chiary Lubichové vstupuje do druhého stupně. V neděli 10. listopadu bude v katedrále sv. Petra ve Frascati u Říma zakončena diecézní fáze procesu. Pokračovat bude ve Vatikánu, na Kongregaci pro svatořečení.
17.10.2019

Justitia et Pax: Žít společně v Evropě - poučení ze Slovenska

Zveřejňujeme text závěrečného prohlášení mezinárodní Konference evropských komisí pro spravedlnost a mír, které se konalo 11. – 14. října 2019 v Bratislavě.
17.10.2019

Princ Charles o Henry Newmanovi: Souznění vyžaduje odlišnost

Přinášíme překlad úvodníku Jeho královské Výsosti prince Charlese z Walesu, který vyšel v Osservatore Romano ku příležitosti svatořečení Johna Henryho Newmana.
17.10.2019

České nebe rozzáří Řím i Břevnovský klášter

Hudba Hradní stráže a Policie ČR se účastní převážně protokolárních akcí, vítá státní návštěvy a významné hosty. V souvislosti s výročím kanonizace Anežky České se však toto hudební těleso ujme koncertů s názvem České nebe, kterými si připomeneme třicet let od znovunabyté svobody, a jimiž bude doprovázet Národní pouť do Říma.
17.10.2019

Papež František: Nechme se ohromovat Božími překvapeními

Při dnešní audienci zazněl úryvek z 10. kapitoly Skutků apoštolů, jejímž hlavním protagonistou je Petr. Název katecheze „Bůh nikomu nestraní (Sk 10,34). Petr a vylití Ducha Svatého na pohany“ zve nejen prvního z dvanácti apoštolů, ale i nás, abychom se nechali Bohem překvapovat a nebránili Mu v Jeho kreativitě. 
16.10.2019