Noví světci: Giuseppina Vanniniová

Kromě kardinála Henryho Newmanna budou tuto neděli 13. října v Římě svatořečeny čtyři ženy. Představujeme vám první z nich - italskou řeholnici Giuseppinu Vanniniovou, spoluzakladatelku Kongregace Dcer sv. Kamila.
Publikováno: 9. 10. 2019 14:30

„Zakladatelka Kongregace Dcer sv. Kamila se stane po sv. Kamilovi, který byl svatořečen již v 18. století, první svatou tohoto řádu,“ uvedla postulátorka kanonizačního procesu sestra Bernadette Rossoniová a zdůraznila, že Matka Vanniniová vložila své ženské srdce a duch mateřské lásky v prospěch nemocným

Dětství mezi Dcerami lásky

Italská řeholnice Giuseppina Vanniniová (1859-1911), vlastním jménem Giuditta Adelaide Agata, pocházela z Říma a v dětském věku ztratila oba dva rodiče. Byla oddělena od svých sourozenců a od 7 let byla vychovávána v římské konzervatoři Torlonia Dcerami lásky, které ji vedly ke křesťanské víře a připravovaly ji na život.

Hledání povolání

Giuditta Vanniniová získala osvědčení učitelky mateřské školy a ve 21 letech požádala o vstup do noviciátu Dcer lásky v Sieně. Ze zdravotních důvodů se ale během zkušební doby musela brzy vrátit zpět do Říma, kde byla nakonec z institutu propuštěna jako nevhodná. Jelikož hluboce vnímala své duchovní povolání, přijala tuto zprávu s bolestí a modlila se za svoji další cestu a nasměřování svého povolání. 

Setkání s otcem Luigi Tezzou 

Ve 32 let se setkala s otcem Luigi Tezzou, který byl krátce před tím jmenován generálním prokurátorem řeholní společnosti kamiliánů s úkolem obnovit terciářky sv. Kamila. Otec Luigi svěřil tento projekt Giudittě a brzy v ní objevil vhodnou, temperamentní a sebejistou zakladatelku, která je zároveň ženou modlitby a oběti.

Giuditta založila spolu s dalšími mladými ženami první komunitu, ze které 2. února 1892 na základě schválení kardinála římského vikáře vznikla nová Kongregace Dcer sv. Kamila. Giuditta přijala řeholní jméno sestra Giuseppina a stala se představenou této kongregace.

Pomoc nemocným 

Charismatem Kongregace Dcer sv. Kamila je pomáhat nemocným především v domácí péči. Toto ženské společenství je inspirované spiritualitou sv. Kamila z Lellis, který založil v roce 1584 v Římě řád kamiliánů (s oficiálním názvem Služebníci chorých). Řeholní hábit Dcer sv. Kamila je charakteristický červeným křížem.

Přestože se komunita rozrůstala, vznikl nový řeholní dům v Cremoně a Mesagne, papež  Lev XIII. nechtěl oficiálně schválit žádné nové kongregace v Římě. Sestry tedy musely opustit Řím, ale s Boží pomocí se institut rozšířil nejen po Itálii ale také v Argentině.

Oficiální dekret potvrzující vznik Kongregace Dcer sv. Kamila obdržela sestra Giuseppina až v roce 1909. V následujícím roce onemocněla na srdce a zemřela v Římě 23. února 1911.

Cesta ke svatosti

Giuseppina Vanniniová byla blahořečena 19. října 1994 v Římě Janem Pavlem II. Svatořečena bude na základě potvrzení zázraku, který se uskutečnil na její přímluvu. Stalo se tak v Brazílii, kde jeden dělník, jenž pracoval na stavbě, která ponese jméno Matky Vanniniové, spadl z třetího patra, asi z 11 metrů do šachty výtahu a nic se mu nestalo, neboť se během pádu modlil k Matce Vanniniové. 

Její liturgická památka se bude připomínat 23. února.

(Zdroj: Wikipedia)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Účastníci panamazonské synody obnovili Pakt z katakomb

Asi 150 účastníků a sympatizantů Panamazonské synody se v neděli 20. října sešlo v Domitiliných katakombách při římské Via Ardeatina, aby obnovili tzv. „Pakt z katakomb“, kterým na sklonku II. vatikánského koncilu deklarovala skupina převážně latinskoamerických biskupů svou odhodlanost k životu podle postulátu „chudá církev pro chudé“. Nová verze dokumentu nese nadpis: „Pakt z katakomb za společný dům. Za církev s amazonskou tváří, chudou a sloužící, prorockou a samaritánskou“. Oproti původnímu paktu je zcela přepracovaná a hlavní důraz klade na ekologickou problematiku, obranu domorodců a jejich práv a nároků v profánní i církevní sféře.
22.10.2019

Růže v zimě - nový film o Edith Steinové putuje Evropou

Růže v zimě – tak zní titul nového filmu o významné katolické myslitelce židovského původu, karmelitce Edith Steinové, zavražděné ve vyhlazovacím táboře v Osvětimi a svatořečené Janem Pavlem II. v roce 1998. Podle vlastního scénáře jej zrežíroval herec, režisér a producent Joshua Sinclair, který se pro film o německé mystičce rozhodl po jednom přátelském telefonátu s Johnem Debnym, skladatelem hudby k filmu Mela Gibsona Umučení Krista.
22.10.2019

Blahoslavený se srdcem misionáře

Itálie má nového blahoslaveného. Stal se jím minulou sobotu 19. října italský misionář a mučedník z Myanmaru, otec Alfredo Cremonesi z Papežského institutu zahraničních misií (PIME). Blahořečen byl v lombardském městečku Crema.
22.10.2019

Nový „turnus“ Studijně-formačního kurzu

Jako již tradičně, začal nový „turnus“ Studijně-formačního kurzu, pod záštitou Sekce pro mládež ČBK – kurz probíhal ve dnech 13. až 18. října 2019. Tentokrát se účastníci sešli v rekreační oblasti Češkovice nad Blanskem, kterou obklopuje krásná a nyní podzimně zbarvená Drahanská vrchovina.
21.10.2019

Konference připomněla duchovní odkaz kardinála Tomáše Špidlíka

V rámci oslav 100. výročí narození kardinála Tomáše Špidlíka se dnes uskutečnila v Hlavním sále Valdštejnského paláce mezinárodní konference nazvaná „Duchovní odkaz J. E. Tomáše kardinála Špidlíka SJ (1919 – 2010)“. Na konferenci vystoupil kardinál Dominik Duka OP, apoštolský nuncius Charles Daniel Balvo, prof. Pavel Ambros a další osobnosti.
21.10.2019