Noví světci: Giuseppina Vanniniová

Kromě kardinála Henryho Newmanna budou tuto neděli 13. října v Římě svatořečeny čtyři ženy. Představujeme vám první z nich - italskou řeholnici Giuseppinu Vanniniovou, spoluzakladatelku Kongregace Dcer sv. Kamila.
Publikováno: 9. 10. 2019 12:30

„Zakladatelka Kongregace Dcer sv. Kamila se stane po sv. Kamilovi, který byl svatořečen již v 18. století, první svatou tohoto řádu,“ uvedla postulátorka kanonizačního procesu sestra Bernadette Rossoniová a zdůraznila, že Matka Vanniniová vložila své ženské srdce a duch mateřské lásky v prospěch nemocným

Dětství mezi Dcerami lásky

Italská řeholnice Giuseppina Vanniniová (1859-1911), vlastním jménem Giuditta Adelaide Agata, pocházela z Říma a v dětském věku ztratila oba dva rodiče. Byla oddělena od svých sourozenců a od 7 let byla vychovávána v římské konzervatoři Torlonia Dcerami lásky, které ji vedly ke křesťanské víře a připravovaly ji na život.

Hledání povolání

Giuditta Vanniniová získala osvědčení učitelky mateřské školy a ve 21 letech požádala o vstup do noviciátu Dcer lásky v Sieně. Ze zdravotních důvodů se ale během zkušební doby musela brzy vrátit zpět do Říma, kde byla nakonec z institutu propuštěna jako nevhodná. Jelikož hluboce vnímala své duchovní povolání, přijala tuto zprávu s bolestí a modlila se za svoji další cestu a nasměřování svého povolání. 

Setkání s otcem Luigi Tezzou 

Ve 32 let se setkala s otcem Luigi Tezzou, který byl krátce před tím jmenován generálním prokurátorem řeholní společnosti kamiliánů s úkolem obnovit terciářky sv. Kamila. Otec Luigi svěřil tento projekt Giudittě a brzy v ní objevil vhodnou, temperamentní a sebejistou zakladatelku, která je zároveň ženou modlitby a oběti.

Giuditta založila spolu s dalšími mladými ženami první komunitu, ze které 2. února 1892 na základě schválení kardinála římského vikáře vznikla nová Kongregace Dcer sv. Kamila. Giuditta přijala řeholní jméno sestra Giuseppina a stala se představenou této kongregace.

Pomoc nemocným 

Charismatem Kongregace Dcer sv. Kamila je pomáhat nemocným především v domácí péči. Toto ženské společenství je inspirované spiritualitou sv. Kamila z Lellis, který založil v roce 1584 v Římě řád kamiliánů (s oficiálním názvem Služebníci chorých). Řeholní hábit Dcer sv. Kamila je charakteristický červeným křížem.

Přestože se komunita rozrůstala, vznikl nový řeholní dům v Cremoně a Mesagne, papež  Lev XIII. nechtěl oficiálně schválit žádné nové kongregace v Římě. Sestry tedy musely opustit Řím, ale s Boží pomocí se institut rozšířil nejen po Itálii ale také v Argentině.

Oficiální dekret potvrzující vznik Kongregace Dcer sv. Kamila obdržela sestra Giuseppina až v roce 1909. V následujícím roce onemocněla na srdce a zemřela v Římě 23. února 1911.

Cesta ke svatosti

Giuseppina Vanniniová byla blahořečena 19. října 1994 v Římě Janem Pavlem II. Svatořečena bude na základě potvrzení zázraku, který se uskutečnil na její přímluvu. Stalo se tak v Brazílii, kde jeden dělník, jenž pracoval na stavbě, která ponese jméno Matky Vanniniové, spadl z třetího patra, asi z 11 metrů do šachty výtahu a nic se mu nestalo, neboť se během pádu modlil k Matce Vanniniové. 

Její liturgická památka se bude připomínat 23. února.

(Zdroj: Wikipedia)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články