Papež František: Kristus otevírá naše srdce k lásce k druhým

V centru katecheze dnešní audience nazvané „Nástroj, který jsem si zvolil. (Sk 9,15) Saul z pronásledovatele evangelizátorem“ je příběh z 9. kapitoly Skutků apoštolů o obrácení Šavla, budoucího apoštola Pavla. Papež nás vyzývá, abychom i my prosili o podobnou zkušenost, která může proměnit naše srdce.
Publikováno: 9. 10. 2019 15:00

Foto: Tiskové středisko Svatého stolce

Z pronásledovatele evangelizátorem

S postavou mladého muže jménem Šavel se v Písmu svatém poprvé setkáváme v příběhu o ukamenování Štěpána. Zde Šavel vystupuje jako ten, kdo schvaloval Štěpánovu smrt a kdo se snažil církev zničit. Tento muž se ale stane nástrojem, který si Bůh vyvolil, aby zvěstoval evangelium národům, a bude vedle Petra nejvýznamnější a nejvíce přítomnou postavou v knize Skutků apoštolů. 

Šavel započal se schválením velekněze hon na křesťany a zatýkal je. „Někteří přicházíte ze zemí, kde je nebo bylo pronásledování, tak víte, co to znamená honit křesťany a zatýkat je. Tak to dělal i Šavel. A přitom myslel, že tím slouží Hospodinovu zákonu. Vždyť Lukáš říká, že Šavel ještě soptil hrozbami a hořel touhou zabíjet učedníky Páně. Byl v něm duch, který horlil smrtí, ne životem,“ doplnil Svatý otec.

Je potřeba bojovat proti Zlu a ne proti lidem 

„Mladý Šavel je vyobrazen jako neústupný, jako ten, kdo projevuje nesnášenlivost těm, kdo mají jiný názor. Absolutizuje svoji politickou či náboženskou identitu a redukuje druhého na případného nepřítele, proti kterému je třeba bojovat,“ pokračoval papež a dodal, že v Šavlovi se náboženství proměnilo v ideologii

Teprve poté, co byl proměněn Kristem, začal učit, že „nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla“. (Ef 6,12). Zdůrazňoval, že nelze bojovat proti lidem, ale proti Zlu, které podněcuje jejich jednání. 

Jaká je moje víra?

Tento hněvivý a vznětlivý stav Šavla pobízí každého k otázce: Jak já prožívám svoji víru? Jdu vstříc druhým nebo jdu proti nim? Patřím k univerzální církvi, která je tvořena jak těmi dobrými tak i zlými, nebo mám nějakou selektivní ideologii? Klaním se Bohu nebo dogmatickým formulacím? Jaký je můj náboženský život? Víra v Boha, kterou vyznávám, ze mě činí přítele anebo nepřítele vůči těm, kteří smýšlejí jinak než já?,“ zahrnul nás papež otázkami k vlastní reflexi.

Zasáhnout člena církve znamená zasáhnout samotného Krista 

Lukáš vypráví, že zatímco se Šavel rozhodl vyhladit křesťanské společenství, Pán následoval jeho stopy, aby se dotkl jeho srdce a obrátil ho. Zmrtvýchvstalý se ujal iniciativy a ukázal se Šavlovi na cestě do Damašku, jak je popsáno v knize Skutků apoštolských hned třikrát. (Sk 9,3-19; 22,3-21; 26,4-23)

Prostřednictvím kombinace světla a hlasu, která je tak typická pro zjevení Boha, se ukázal Vzkříšený Šavlovi a žádal po něm vysvětlení: „Saule, Saule, proč mne pronásleduješ?“ (Sk 9,4) V tom Vzkříšený projevil svou jednotu s těmi, kdo v Něho věří: zasáhnout člena církve znamená zasáhnout samotného Krista!

Cesta proměny

Ježíšův hlas řekl Šavlovi: „Vstaň, jdi do města a tam se dovíš, co máš dělat.“ (Sk 9,6) Jakmile se však Šavel postavil, nic neviděl, zůstal slepý. Ze silného, váženého a nezávislého muže se stal slabým, potřebným a závislým na druhých. Kristovo světlo ho oslepilo a učinilo z něho slepce. Tak se navenek ukazuje jeho vnitřní realita, jeho slepota vůči pravdě, vůči světlu, jímž je Kristus, citoval papež František svého předchůdce Benedikta XVI.

„Z takovéto situace, tváří tvář mezi Šavlem a vzkříšeným Kristem, začíná cesta proměny, která zjevuje Šavlovi ´osobní Velikonoce´, jeho přechod ze smrti do života. To, co před tím bylo slávou, se nyní stává ´odpadem´, který je potřeba odepsat, aby mohl obdržet pravý zisk, jímž je Kristus a život v Něm,“ pokračoval papež ve své katechezi a dodal, že „během svého ´velikonočního Tridua´ se Šavel začíná osvobozovat od sebe samého a prostřednictvím Ananiáše, člena křesťanské komunity v Damašku, obdrží křest. Jeho dosavadní nepřátelé se tak stávají jeho přáteli v Kristu.“

„Prosme Pána, aby také nám umožnil zakusit, podobně jako Šavlovi, dopady Své lásky, která jako jediná může z kamenného srdce učinit srdce z masa, jež je schopné si osvojit stejné smýšlení, které měl Kristus Ježíš,“ uzavřel Svatý otec svoji katechezi při dnešní audienci. 

(Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Česká tenisová špička podpořila Arcidiecézní charitu Praha

V areálu pražské Sparty se odehrává charitativní turnaj O pohár prezidenta Českého tenisového svazu. Akce se účastní nejlepší čeští tenisté a tenistky včetně Petry Kvitové, Barbory Strýcové, Jiřího Veselého či Lukáše Rosola. Hráči se rozhodli vzdát části startovného ve prospěch Nadace Pohyb bez pomoci a Arcidiecézní charity Praha.
28.05.2020

Brno ozdobí socha P. Martina Středy

V rámci projektu Magistrátu statutárního města Brna "Sochy pro Brno" ozdobí jihomoravskou metropoli nová socha, tentokrát jezuitského kněze P. Martina Středy. Slavnostně bude odhalena v rámci srpnových oslav Dne Brna.
28.05.2020

P. Jiří Mannl oslavil sté narozeniny

Před sto lety se 21.5. narodil kněz královéhradecké diecéze Jiří Mannl, který nyní žije ve farnosti ve Vysokém Mýtě.
28.05.2020

Nominantka za ČBK Hana Lipovská byla zvolena do Rady České televize

ČBK nominovala do Rady České televize Hanu Lipovskou, která dnes tuto nominaci proměnila a poslanci ji 114 hlasy zvolili za novou členku rady.
27.05.2020

Papež: Modlitba přitahuje Boží moc

Pravidelná středeční katecheze byla papežem pronesena v knihovně Apoštolského paláce před televizními kamerami. Uvedena byla četbou několika veršů ze Žalmu (Žl 17, 1-3.5): »Slyš, Hospodine, spravedlivou žádost, všimni si mého nářku«. V katechezi se pak papež František zaměřil na modlitbu spravedlivých.
27.05.2020