Kanonizace Johna Newmana - rozhovor s mediálním koordinátorem Jackem Valerou

Přinášíme vám překlad rozhovoru s mediálním koordinátorem kanonizačního procesu Johna Henry Newmana, kterým je zakladatel mediální sítě Catholic Voices Jack Valero.
Publikováno: 12. 10. 2019 19:00

Foto: Tomáš Tetiva

Co může kardinál Newman jako svatý říci katolíkům dnes, obzvláště v této době?

I když je kardinál Newman svatý z 19. století, tak je zároveň velmi relevantní i ve 21. století. Témata, kterými se zabýval, jsou velmi moderní a současná, např. jeho teologie pro laiky, jaká je správná formace laiků, jak předávat historii církve, kdo dává impulsy pro církevní vývoj – bude trvat ještě stovky let, než tomu lidé správně porozumí. A vůbec jeho teologie svědomí – jak vlastně naslouchat Božímu hlasu? Právě ve svědomí nalézá Boží hlas, původní zdroj Krista. A jak je pro katolíky důležité být dospělými, jak získávat správné informace o katolické nauce, aby mohli dělat správná rozhodnutí.

Byl také expert na vzdělávání, psal o tom, jak by univerzity měly vypadat, čemu by měly sloužit a jeho texty používali lidé ze všech denominací při diskusích o univerzitním vzdělávání. A nejen že o tom psal, on vlastně založil univerzitu při svém působení v Dublinu. A kromě toho založil i střední školy. Takže neměl jenom teoretickou představu, on to prostě realizoval. Byl to velmi praktický člověk.

Co byste doporučil člověku, který se dosud s Newmanovým dílem nesetkal, aby si přečetl jako první?

Myslím, že jedna z jeho nejdůležitějších knih je Apologica pro vita sua (pozn. red.: autobiografie kardinála Newmana), ve které vysvětluje svůj život – svoje dětství, jak se stal knězem, jak začal studovat církevní Otce, jak začal rozumět křesťanství, které je žité v katolické církvi. Myslím, že jeho autobiografie je velmi důležitá, a proto bych ji doporučil k přečtení jako první. A potom dále např. některé jeho kázání nebo meditace a chvály.

Slavná je jeho citace z textu, který se jmenuje Naprostá důvěra: „Bůh mne stvořil proto, abych pro něj vykonal určitou službu. Svěřil mi úkol, který neobdržel nikdo jiný…“ A on to přesně tak cítil. Jako mladý člověk byl velmi nemocný, ale cítil, že nesmí zemřít, protože má povolání od Boha, které dosud nenaplnil. Věděl, že Bůh mu svěřil určité poslání, což se později vyjevilo, když se stal katolíkem a vlivným intelektuálem v církvi.

Newmanova kanonizace se děje v průběhu synody, která chce hledat nové cesty k šíření evangelia v některých částech světa. Je to signifikantní?

Myslím si, že Newman by neměl strach z žádného tématu, protože jako teolog byl otevřený všem myšlenkám. Podíval by se na ně, prověřil je, vrátil by se k počátku křesťanství, přečetl by si, co k tématu říkají církevní Otcové, vyslechl by, co se od té doby nového objevilo v teologii – nějak tímto způsobem by téma studoval. V každém případě by ze žádného tématu neměl strach. Zatímco někteří lidé mají strach vůbec se nějakým tématem začít zabývat, Newman takový nebyl, ke všem tématům byl otevřený a byl vždycky v obraze.

Přeložil T. Tetiva

Autor článku:
Tomáš Tetiva

Související články

Další aktuality

Pražské křížové cesty pod širým nebem

V postní době organizuje několik pražských farností pobožnost křížové cesty pod širým nebem. Níže naleznete více informací, pokud byste se chtěli připojit.
27.02.2020

Komunikace s lidmi bez domova - lektorka Mgr. Leona Martinková

Oslovují Vás lidé bez domova s žádostí o pomoc? Cítíte výčitku, když jejich požadavkům vyhovíte i nevyhovíte? Leží Vám chudí na srdci a zároveň pochybujete o účinné pomoci? Jaké je skutečné poslání kněze ve vztahu k lidem bez domova?
27.02.2020

Papežská akademie pro život připravuje etické směrnice v oblasti umělé inteligence

„Správný algoritmus? Umělá inteligence: etika, zákon a zdraví“ – tak je nadepsán workshop organizovaný Papežskou akademií pro život, který bude probíhat v příštích dvou dnech (26. – 27. února) v Nové synodní aule ve Vatikánu. 28. února jej uzavře podpis apelu „Rome Call for AI Ethics“, jenž bude následně předložen papeži Františkovi.
27.02.2020

Papež: Půst je umění odříkat se marností a nadbytku

Na Svatopetrském náměstí se zrána sešlo asi 20 tisíc lidí na generální audienci. Byla zahájena čtením z Lukášova evangelia (Lk 4,1), které podává, jak Duch vodil Ježíše po čtyřicet dní pouští a ďábel ho pokoušel. Papež František věnoval svoji katechezi začátku postní doby.
26.02.2020

Postní dobu zahájí papež František na Aventinu

Podle dávné tradice zahajuje papež postní dobu na římském Aventinu. Liturgie popeleční středy začne dnes v benediktinské bazilice sv. Anselma a bude pokračovat procesím do baziliky sv. Sabiny. Ve čtvrtek bude papež zpovídat kněze v Lateránské bazilice.
26.02.2020