Kanonizace Johna Newmana - rozhovor s mediálním koordinátorem Jackem Valerou

Přinášíme vám překlad rozhovoru s mediálním koordinátorem kanonizačního procesu Johna Henry Newmana, kterým je zakladatel mediální sítě Catholic Voices Jack Valero.
Publikováno: 12. 10. 2019 19:00

Foto: Tomáš Tetiva

Co může kardinál Newman jako svatý říci katolíkům dnes, obzvláště v této době?

I když je kardinál Newman svatý z 19. století, tak je zároveň velmi relevantní i ve 21. století. Témata, kterými se zabýval, jsou velmi moderní a současná, např. jeho teologie pro laiky, jaká je správná formace laiků, jak předávat historii církve, kdo dává impulsy pro církevní vývoj – bude trvat ještě stovky let, než tomu lidé správně porozumí. A vůbec jeho teologie svědomí – jak vlastně naslouchat Božímu hlasu? Právě ve svědomí nalézá Boží hlas, původní zdroj Krista. A jak je pro katolíky důležité být dospělými, jak získávat správné informace o katolické nauce, aby mohli dělat správná rozhodnutí.

Byl také expert na vzdělávání, psal o tom, jak by univerzity měly vypadat, čemu by měly sloužit a jeho texty používali lidé ze všech denominací při diskusích o univerzitním vzdělávání. A nejen že o tom psal, on vlastně založil univerzitu při svém působení v Dublinu. A kromě toho založil i střední školy. Takže neměl jenom teoretickou představu, on to prostě realizoval. Byl to velmi praktický člověk.

Co byste doporučil člověku, který se dosud s Newmanovým dílem nesetkal, aby si přečetl jako první?

Myslím, že jedna z jeho nejdůležitějších knih je Apologica pro vita sua (pozn. red.: autobiografie kardinála Newmana), ve které vysvětluje svůj život – svoje dětství, jak se stal knězem, jak začal studovat církevní Otce, jak začal rozumět křesťanství, které je žité v katolické církvi. Myslím, že jeho autobiografie je velmi důležitá, a proto bych ji doporučil k přečtení jako první. A potom dále např. některé jeho kázání nebo meditace a chvály.

Slavná je jeho citace z textu, který se jmenuje Naprostá důvěra: „Bůh mne stvořil proto, abych pro něj vykonal určitou službu. Svěřil mi úkol, který neobdržel nikdo jiný…“ A on to přesně tak cítil. Jako mladý člověk byl velmi nemocný, ale cítil, že nesmí zemřít, protože má povolání od Boha, které dosud nenaplnil. Věděl, že Bůh mu svěřil určité poslání, což se později vyjevilo, když se stal katolíkem a vlivným intelektuálem v církvi.

Newmanova kanonizace se děje v průběhu synody, která chce hledat nové cesty k šíření evangelia v některých částech světa. Je to signifikantní?

Myslím si, že Newman by neměl strach z žádného tématu, protože jako teolog byl otevřený všem myšlenkám. Podíval by se na ně, prověřil je, vrátil by se k počátku křesťanství, přečetl by si, co k tématu říkají církevní Otcové, vyslechl by, co se od té doby nového objevilo v teologii – nějak tímto způsobem by téma studoval. V každém případě by ze žádného tématu neměl strach. Zatímco někteří lidé mají strach vůbec se nějakým tématem začít zabývat, Newman takový nebyl, ke všem tématům byl otevřený a byl vždycky v obraze.

Přeložil T. Tetiva

Autor článku:
Tomáš Tetiva

Související články

Další aktuality

Česko opět spojí vzpomínka na oběti nehod

Vzpomenout na ty, kdo zemřeli především na silnicích, vyjádřit solidaritu, a připomenout dlouhodobé dopady dopravních nehod – to jsou hlavní cíle již tradičního řetězce pietních aktů, bohoslužeb a dalších setkání, kterými se lidé a organizace v České republice připojují ke Světovému dni obětí dopravních nehod. Ten Světová zdravotnická organizace vyhlašuje vždy na třetí neděli v listopadu, ale vzhledem ke státnímu svátku se proto některé akce přesunuly na nadcházející víkend.
22.11.2019

Papež Thajcům: Jste lid úsměvu

Dnešním dnem začal oficiální program papežovy návštěvy v Bangkoku. Dopoledne se Svatý otec setkal s předsedou thajské vlády a veřejnými činiteli. Poté následovala návštěva u nejvyššího patriarchy buddhistů a nemocnice St. Louis. Posledním bodem programu byla mše svatá, která se konala na národním stadiónu.
21.11.2019

Papež František dorazil do Thajska

Dnes v brzkých ranních hodinách středoevropského času dorazil papež František do Thajska, kde zahájil svoji 32. zahraniční cestu. Na letišti v Bangkoku ho kromě oficiální delegace přivítala i jeho sestřenice řeholnice Ana Rosa Sivoriová, která uvedla, že v zemi panuje tzv. „papežská horečka“, neboť všichni chtějí vidět papeže.
20.11.2019

Vyjádření kardinála Dominika Duky k rozhodnutí Krajského soudu v Brně

Přinášíme vyjádření kardinála Dominika Duky k dnešnímu rozhodnutí Krajského soudu v Brně, který zamítl žalobu ohledně omluvy Brněnských divadel za uvedení hry O. Frljiče.
20.11.2019

Ignác Stuchlý pokročil směrem k blahořečení

Dne 5. listopadu 2019 se sešel poradní sbor teologů-konzultorů při vatikánské Kongregaci pro blahořečení a jednomyslně schválili dokument o hrdinských ctnostech Božího služebníka Ignáce Stuchlého (1869–1953), od jehož narození v polovině prosince uplyne 150 let. Je to druhý krůček k oficiálnímu prohlášení zakladatele českého salesiánského díla za „ctihodného“. Třetím krokem bude schválení kauzy od kardinálů téže kongregace.
20.11.2019