Papež na kanonizační mši: Nechť jsou noví svatí vlídným světlem v šeru světa

Papež František dnes na svatopetrském náměstí celebroval mši, při které bylo kanonizováno 5 nových svatých. Jsou jimi kardinál John Newman a 3 řeholnice a 1 terciářka - Giuseppina Vanniniová, Marie Tereza Chiramel Mankidiyanová, Dulce Lopes Pontesová a Markéta Baysová. Ve své homilii papež reflektoval „pouť víry“ podle evangelia sv. Lukáše.
Publikováno: 13. 10. 2019 14:00

Foto: T. Tetiva

Na prosluněném svatopetrském náměstí se podle odhadů sešlo zhruba 50 tisíc poutníků z celého světa, aby se účastnili svatořečení 5 významných postav katolické církve. Mezi významnými hosty byl např. princ Charles jako nejvyšší zástupce Spojeného království, který o kardinálu Newmanovi prohlásil, že „dokázal hájit, aniž by obviňoval, a nesouhlasit, aniž by přestal respektovat svého oponenta“. 

Mezi nové svaté nyní patří kardinál John Henry Newman, anglikánský konvertita a zakladatel Oratoriánů sv. Filipa Neriho v Anglii; Giuseppina Vanniniová, zakladatelka kongregace Dcer sv. Kamila; Marie Tereza Chiramel Mankidiyanová, indická stigmatizovaná řeholnice a mystička; Dulce Lopes Pontesová, apoštolka chudých v Bahii a kandidátka Nobelovy ceny a Markéta Baysová, švýcarská františkánská terciářka se stigmaty.

Papež František se ve svém kázání zamýšlel nad „poutí víry“, jak ji popisuje sv. Lukáš ve svém evangeliu. „Jsou tři kroky na cestě víry. Vidíme je v praxi u malomocných, které Ježíš uzdravil. Nejdříve volali, pak se vydali na cestu a pak vzdali díky,“ řekl Svatý otec.

Volání

Malomocní volali k Bohu, protože byli v zoufalé situaci. Nejenom kvůli své nemoci, ale také kvůli svému vyloučení ze společnosti. V biblických dobách byli považováni za nečisté, a proto musili být drženi stranou a v izolaci.

„Volali k Bohu, protože ten nikoho nevylučuje. Vidíme, jak se vzdálenosti zkracují a osamělost je překonávána. Nikoliv tím, že se uzavřeme sami v sobě a svých problémech, ale tím, že voláme k Pánu, který naslouchá osamělým.“

„Jak tito malomocní i my potřebujeme uzdravení, každý z nás. Potřebujeme uzdravit náš nedostatek důvěry v sebe samotné, v život, v budoucnost; potřebujeme se uzdravit z našich strachů a neřestí, které nás zotročují, z naší uzavřenosti a závislosti na hrách, penězích, televizi, mobilech a na tom, co si myslí ostatní.“

Vydat se na cestu

Druhý krok na cestě víry je vydat se na cestu, pokračoval papež František. Malomocní nejsou uzdravení, když stojí před Ježíšem, ale až poté, když se vydají na cestu směrem k Jeruzalému. „Na naší životní pouti takto dochází k očišťování. Víra vyzývá k pouti a vyjití ze sebe a ze své komfortní zóny a bezpečného zázemí. Víra se zvětšuje dáváním a přijímáním rizika,“ prohlásil papež František.

„I my jsme vyzváni, abychom se starali o ty, kteří uvízli na mrtvém bodě nebo sešli z cesty. Chcete růst ve víře? Staňte se strážci našich vzdálených bratrů a sester,“ zdůraznil Svatý otec.

Díkůvzdání

Posledním krokem na cestě víry je díkůvzdání. Pouze tomu malomocnému, který se jediný vrátil, aby poděkoval, Ježíš řekl: „Tvá víra tě zachránila.“ Z toho vidíme, že skutečným cílem není zdraví nebo pohoda, ale setkání s Ježíšem.

„Spása není sklenice vody, kterou se osvěžujeme, ale je to cesta k samotnému zdroj, kterým je Ježíš. On nás osvobozuje od zlého a léčí naše srdce. Pouze setkání s ním může spasit, učinit život plný a krásný. Kdykoliv se setkáváme s Ježíšem, slova ´díků´ nám samovolně plynou z úst, protože jsme objevili nejdůležitější věc v životě,“ dodal papež František.

Noví svatí

Povšimněme si, že tři z nových svatých jsou řeholnice, řekl Svatý otec. Ukazují nám, že „zasvěcený život je poutí lásky na existenciální periferie“. Terciářka Baysová k nám zase „mluví mocí jednoduché modlitby, stále trpělivosti a tichému sebedávání“.

Papež František uzavřel svou homilii citací kardinála Newmana, který popsal svatost každodenního života těmito slovy: „Křesťan má v sobě hluboký, tichý skrytý mír, který svět nevidí... Křesťan je veselý, pohodový, laskavý, jemný, zdvořilý, upřímný, nenápadný; nic nepředstírá... s tak málem, aniž by to bylo neobvyklé nebo nápadné, že může být snadno první pohled považován za obyčejného člověka.“

Požádejme Boha, abychom byli takový, řekl papež František. „Laskavým světlem uprostřed šera, které nás obklopuje,“ dodal.

 


 

Autor článku:
Tomáš Tetiva

Související články

Další aktuality

Papež František mladým Thajcům: Buďte zakořeněni v Kristu a pěstujte s Ním přátelství

Poslední den v Thajsku věnoval papež František setkání s duchovenstvem a mládeží. Biskupům připomněl první misionáře, kteří můžou být svým temperamentem, odvahou a radostí zrcadlem pro dnešní evangelizátory. Ve své promluvě mladým zdůraznil, aby neměli strach z budoucnosti a pěstovali přátelství s Kristem, které je nezbytným olejem k osvětlení nejen naší cesty, ale i cesty těch, kteří nás obklopují.
22.11.2019

Česko opět spojí vzpomínka na oběti nehod

Vzpomenout na ty, kdo zemřeli především na silnicích, vyjádřit solidaritu, a připomenout dlouhodobé dopady dopravních nehod – to jsou hlavní cíle již tradičního řetězce pietních aktů, bohoslužeb a dalších setkání, kterými se lidé a organizace v České republice připojují ke Světovému dni obětí dopravních nehod. Ten Světová zdravotnická organizace vyhlašuje vždy na třetí neděli v listopadu, ale vzhledem ke státnímu svátku se proto některé akce přesunuly na nadcházející víkend.
22.11.2019

Papež Thajcům: Jste lid úsměvu

Dnešním dnem začal oficiální program papežovy návštěvy v Bangkoku. Dopoledne se Svatý otec setkal s předsedou thajské vlády a veřejnými činiteli. Poté následovala návštěva u nejvyššího patriarchy buddhistů a nemocnice St. Louis. Posledním bodem programu byla mše svatá, která se konala na národním stadiónu.
21.11.2019

Papež František dorazil do Thajska

Dnes v brzkých ranních hodinách středoevropského času dorazil papež František do Thajska, kde zahájil svoji 32. zahraniční cestu. Na letišti v Bangkoku ho kromě oficiální delegace přivítala i jeho sestřenice řeholnice Ana Rosa Sivoriová, která uvedla, že v zemi panuje tzv. „papežská horečka“, neboť všichni chtějí vidět papeže.
20.11.2019

Vyjádření kardinála Dominika Duky k rozhodnutí Krajského soudu v Brně

Přinášíme vyjádření kardinála Dominika Duky k dnešnímu rozhodnutí Krajského soudu v Brně, který zamítl žalobu ohledně omluvy Brněnských divadel za uvedení hry O. Frljiče.
20.11.2019