Papež na kanonizační mši: Nechť jsou noví svatí vlídným světlem v šeru světa

Papež František dnes na svatopetrském náměstí celebroval mši, při které bylo kanonizováno 5 nových svatých. Jsou jimi kardinál John Newman a 3 řeholnice a 1 terciářka - Giuseppina Vanniniová, Marie Tereza Chiramel Mankidiyanová, Dulce Lopes Pontesová a Markéta Baysová. Ve své homilii papež reflektoval „pouť víry“ podle evangelia sv. Lukáše.
Publikováno: 13. 10. 2019 12:00

Foto: T. Tetiva

Na prosluněném svatopetrském náměstí se podle odhadů sešlo zhruba 50 tisíc poutníků z celého světa, aby se účastnili svatořečení 5 významných postav katolické církve. Mezi významnými hosty byl např. princ Charles jako nejvyšší zástupce Spojeného království, který o kardinálu Newmanovi prohlásil, že „dokázal hájit, aniž by obviňoval, a nesouhlasit, aniž by přestal respektovat svého oponenta“. 

Mezi nové svaté nyní patří kardinál John Henry Newman, anglikánský konvertita a zakladatel Oratoriánů sv. Filipa Neriho v Anglii; Giuseppina Vanniniová, zakladatelka kongregace Dcer sv. Kamila; Marie Tereza Chiramel Mankidiyanová, indická stigmatizovaná řeholnice a mystička; Dulce Lopes Pontesová, apoštolka chudých v Bahii a kandidátka Nobelovy ceny a Markéta Baysová, švýcarská františkánská terciářka se stigmaty.

Papež František se ve svém kázání zamýšlel nad „poutí víry“, jak ji popisuje sv. Lukáš ve svém evangeliu. „Jsou tři kroky na cestě víry. Vidíme je v praxi u malomocných, které Ježíš uzdravil. Nejdříve volali, pak se vydali na cestu a pak vzdali díky,“ řekl Svatý otec.

Volání

Malomocní volali k Bohu, protože byli v zoufalé situaci. Nejenom kvůli své nemoci, ale také kvůli svému vyloučení ze společnosti. V biblických dobách byli považováni za nečisté, a proto musili být drženi stranou a v izolaci.

„Volali k Bohu, protože ten nikoho nevylučuje. Vidíme, jak se vzdálenosti zkracují a osamělost je překonávána. Nikoliv tím, že se uzavřeme sami v sobě a svých problémech, ale tím, že voláme k Pánu, který naslouchá osamělým.“

„Jak tito malomocní i my potřebujeme uzdravení, každý z nás. Potřebujeme uzdravit náš nedostatek důvěry v sebe samotné, v život, v budoucnost; potřebujeme se uzdravit z našich strachů a neřestí, které nás zotročují, z naší uzavřenosti a závislosti na hrách, penězích, televizi, mobilech a na tom, co si myslí ostatní.“

Vydat se na cestu

Druhý krok na cestě víry je vydat se na cestu, pokračoval papež František. Malomocní nejsou uzdravení, když stojí před Ježíšem, ale až poté, když se vydají na cestu směrem k Jeruzalému. „Na naší životní pouti takto dochází k očišťování. Víra vyzývá k pouti a vyjití ze sebe a ze své komfortní zóny a bezpečného zázemí. Víra se zvětšuje dáváním a přijímáním rizika,“ prohlásil papež František.

„I my jsme vyzváni, abychom se starali o ty, kteří uvízli na mrtvém bodě nebo sešli z cesty. Chcete růst ve víře? Staňte se strážci našich vzdálených bratrů a sester,“ zdůraznil Svatý otec.

Díkůvzdání

Posledním krokem na cestě víry je díkůvzdání. Pouze tomu malomocnému, který se jediný vrátil, aby poděkoval, Ježíš řekl: „Tvá víra tě zachránila.“ Z toho vidíme, že skutečným cílem není zdraví nebo pohoda, ale setkání s Ježíšem.

„Spása není sklenice vody, kterou se osvěžujeme, ale je to cesta k samotnému zdroj, kterým je Ježíš. On nás osvobozuje od zlého a léčí naše srdce. Pouze setkání s ním může spasit, učinit život plný a krásný. Kdykoliv se setkáváme s Ježíšem, slova ´díků´ nám samovolně plynou z úst, protože jsme objevili nejdůležitější věc v životě,“ dodal papež František.

Noví svatí

Povšimněme si, že tři z nových svatých jsou řeholnice, řekl Svatý otec. Ukazují nám, že „zasvěcený život je poutí lásky na existenciální periferie“. Terciářka Baysová k nám zase „mluví mocí jednoduché modlitby, stále trpělivosti a tichému sebedávání“.

Papež František uzavřel svou homilii citací kardinála Newmana, který popsal svatost každodenního života těmito slovy: „Křesťan má v sobě hluboký, tichý skrytý mír, který svět nevidí... Křesťan je veselý, pohodový, laskavý, jemný, zdvořilý, upřímný, nenápadný; nic nepředstírá... s tak málem, aniž by to bylo neobvyklé nebo nápadné, že může být snadno první pohled považován za obyčejného člověka.“

Požádejme Boha, abychom byli takový, řekl papež František. „Laskavým světlem uprostřed šera, které nás obklopuje,“ dodal.

 


 

Autor článku:
Tomáš Tetiva

Související články