Vzniká digitální zpěvník ProScholy.cz

ProScholy.cz je nový digitální zpěvník křesťanských písní, který připravuje tým dobrovolníků s podporou spolku Musica Sacra a Sekce pro mládež ČBK. Stáhnout si ho můžete i do svých mobilů.
Publikováno: 1. 11. 2019 10:30

V současné době obsahuje zpěvník již více než 700 písní a denně přibývají nové. Nejedná se ale jen o sborník písní, lze v něm také vyhledávat podle liturgických období, jednotlivých částí mše svaté, zobrazit a transponovat akordy, zobrazit noty, nahrávky atd. Může tak pomoct nejen ve společenství, ale také usnadnit scholám jejich nelehkou práci při volbě písní do liturgie.

Na zpěvníku spolupracuje cca 31 dobrovolníků (včetně programátorů a hudebníků), kteří budou rádi za jakoukoli pomoc, zpětnou vazbu, tipy na nové funkce a propagaci projektu. 

Prvotní myšlenka digitálního zpěvníku vznikla z reálné ´scholové´ praxe. Scholy mají nelehkou úlohu, připravit kvalitní hudbu a zpěv k liturgii, a to bez kvalitních zdrojů, materiálů, často bez zkušeností profesionálnějších kolegů, uvedl Michael Dojčár, který je hlavním koordinátorem tohoto projektu. Uvědomovali jsme si taky, že ne ve všech diecézích a regionech umí scholy spolupracovat a ty těžce vydřené a často vlastnoručně nasázené hudební materiály mezi sebou sdílet,“ pokračuje dále Michal Dojčár a dodává, že v prvopočátku ta myšlenka zněla zhruba takto: „Scholy by si zasloužily ulehčit svou těžkou práci neboMezi křesťanskými hudebníky chybí mosty“. A Zpěvník ProScholy.cz by měl být v rámci tohoto projektu jen první cestou, jak této problematice vyjít vstříc.

Jak probíhají práce na digitálním zpěvníku, objasňuje dále Michael Dojčár: „Z počátku pro nás bylo těžké vyhranit přesně, co vše ve Zpěvníku má být a co už ne. Nakonec jsme to stanovili poměrně přesně a ve spolupráci s liturgickou komisí ČBK jsme značně pokročili i v problematice církevního schvalování hudby do liturgie. Velkou výzvou je korektní zpracování autorských práv jednotlivých písní a následné zveřejnění těchto informací. Ve finálním stavu bude mít návštěvník možnost zjistit si přímo z webu, v jakém rozsahu autor hudebního díla umožnil své dílo dále používat.“ 

Zpěvník je dostupný na internetové adrese: http://www.proscholy.cz nebo v mobilní aplikaci dostupné pro chytré telefony se systémem Android a iOS. 

Soubory ke stažení

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Papež František: Modlitba je způsob, jak mluvit s Bohem

Při pravidelné středeční audienci, opět vysílané z knihovny Apoštolského paláce, pokračoval papež František v cyklu katechezí na téma modlitby. Tentokrát se zaměřil na hlasitou modlitbu, jako dialogu s Bohem, protože každé stvoření vede v určitém slova smyslu s Bohem rozhovor.
21.04.2021

Ve třetině zemí světa lidé trpí závažným porušováním náboženské svobody

„Zpráva o náboženské svobodě ve světě“ pro rok 2021, kterou vypracovala mezinárodní katolická charita a papežská nadace Církev v nouzi (Aid to the Church in Need, ACN), konstatuje, že náboženská svoboda se závažně porušuje ve třetině všech zemí světa. Podle této zprávy, která byla 20. dubna oficiálně představena v Římě a dalších městech po celém světě, nebylo v letech 2018 až 2020 toto základní právo respektováno v 62 ze 196 zemí světa (31,6 %). Touto svou již 15. zprávou o náboženské svobodě ve světě varuje papežská nadace Církev v nouzi před vážnými hrozbami, kterým je v celém světě toto základní právo vystaveno.
21.04.2021

Jak se hledá NOC?

Letošní Noc kostelů se bude konat 28. května, a to již po třinácté. Ústředním motivem jednotného vizuálního stylu Noci kostelů, který připravuje rakouský organizační tým, je vždy biblický verš obsahující slovo NOC.
21.04.2021

Pravidla spolufinancování EU projektů 2021 - 2027

Přechod do nového programového období 2021-2027 pro projekty financované z prostředků EU s sebou přináší nová pravidla spolufinancování. Jejich znění schválila 12. dubna 2021 vláda.
21.04.2021

Motto 1. světového dne prarodičů a seniorů bylo zveřejněno

Mottem prvního světového dne prarodičů a seniorů, který vyhlásil v lednu papež František, je úryvek z Matoušova evangelia: „Já jsem s vámi po všecky dny.“  (Mt 28, 20) Tento světový den se bude slavit vždy čtvrtou neděli v červenci, která letos připadá na 25. července.
20.04.2021