Beatifikační proces Chiary Lubichové postupuje do Vatikánu

Beatifikační proces zakladatelky hnutí fokokoláre Chiary Lubichové vstupuje do druhého stupně. V neděli 10. listopadu bude v katedrále sv. Petra ve Frascati u Říma zakončena diecézní fáze procesu. Pokračovat bude ve Vatikánu, na Kongregaci pro svatořečení.
Publikováno: 17. 10. 2019 16:00

Foto: Vatican News

Slavnostní obřad začne v suburbikální katedrále ve Frascati v neděli 10. listopadu v 16.30. Poslednímu zasedání diecézního zkoumání bude předsedat místní biskup Raffaello Martinelli. Veškerá dokumentace obsahující výsledky pětiletého šetření o životě, ctnostech, pověsti svatosti a znameních Chiari Lubichové bude poté zapečetěna, odeslána do Vatikánu a přejde do kompetence Kongregace pro svatořečení.

Vicepostulátorem beatifikačního procesu Chiary Lubichové je Holanďan Waldery Hilgeman, který uvedl, že ho na Chiaře nejvíce oslovila skutečnost, jak velký dar od Boha obdržela, charisma, které bylo Ježíšovou modlitbou: Ať jsou všichni jedno. Touto touhou žila celý svůj život a převedla ji v cestu ke svatosti, společnou cestu ke svatosti, které by nemohla dosáhnout sama, ale pouze ve spojení s ostatními.

Diecézní fáze beatifikačního procesu započala 7. prosince 2013, pět let po smrti Chiary Lubichové, na základě oficiální žádosti Hnutí fokoláre předložené biskupovi Frascati, do jehož jurisdikce spadá Mezinárodní centrum tohoto hnutí v Rocca di Papa.

Biskup Martinelli proces slavnostně zahájil 27. ledna 2015. Papež František zaslal k této příležitosti poselství, ve kterém připomínal zářný příklad života zakladatelky Hnutí fokoláre pro její duchovní dědice. Povzbuzoval také k tomu, aby se Boží lid seznámil s životem a dílem této ženy, která přijala Pánovo pozvání a otevřela pro církev nové světlo na cestě směřující k jednotě.

Charisma pro jednotu

Chiara Lubichová se narodila v Trentu 22. ledna 1920 a zemřela v Rocca di Papa 14. března 2008. Jako mladá učitelka vnímala, že ji Bůh volá, aby radikálně žila evangelium. Brzy se okolo ní vytvořila komunita mužů  a žen, kteří chtějí stejně jako ona klást do centra každodenního života přikázání vzájemné lásky, která nám předal Ježíš. A tak se během druhé světové války v roce 1943 zrodilo Hnutí fokoláre, jehož cílem je jednota mezi národy a univerzální bratrství.

Chiara Lubichová je známá svou neúnavnou snahou ve prospěch společenství, bratrství a míru mezi lidmi různých církví, náboženství a i mezi nevěřícími. Její myšlenky přináší nový životní styl také do civilní oblasti, ekonomiky a politiky. Chiara Lubichová je autorkou řady knih, které byly přeloženy do mnoha světových jazyků a za své dílo obdržela v roce 1977 Templetonovu cenu.

Hnutí fokoláre je v současné době rozšířeno ve 182 zemích a hlásí se k němu přes pět miliónů lidí po celém světě. 

(Zdroj: Vatican News)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Pražské křížové cesty pod širým nebem

V postní době organizuje několik pražských farností pobožnost křížové cesty pod širým nebem. Níže naleznete více informací, pokud byste se chtěli připojit.
27.02.2020

Komunikace s lidmi bez domova - lektorka Mgr. Leona Martinková

Oslovují Vás lidé bez domova s žádostí o pomoc? Cítíte výčitku, když jejich požadavkům vyhovíte i nevyhovíte? Leží Vám chudí na srdci a zároveň pochybujete o účinné pomoci? Jaké je skutečné poslání kněze ve vztahu k lidem bez domova?
27.02.2020

Papežská akademie pro život připravuje etické směrnice v oblasti umělé inteligence

„Správný algoritmus? Umělá inteligence: etika, zákon a zdraví“ – tak je nadepsán workshop organizovaný Papežskou akademií pro život, který bude probíhat v příštích dvou dnech (26. – 27. února) v Nové synodní aule ve Vatikánu. 28. února jej uzavře podpis apelu „Rome Call for AI Ethics“, jenž bude následně předložen papeži Františkovi.
27.02.2020

Papež: Půst je umění odříkat se marností a nadbytku

Na Svatopetrském náměstí se zrána sešlo asi 20 tisíc lidí na generální audienci. Byla zahájena čtením z Lukášova evangelia (Lk 4,1), které podává, jak Duch vodil Ježíše po čtyřicet dní pouští a ďábel ho pokoušel. Papež František věnoval svoji katechezi začátku postní doby.
26.02.2020

Postní dobu zahájí papež František na Aventinu

Podle dávné tradice zahajuje papež postní dobu na římském Aventinu. Liturgie popeleční středy začne dnes v benediktinské bazilice sv. Anselma a bude pokračovat procesím do baziliky sv. Sabiny. Ve čtvrtek bude papež zpovídat kněze v Lateránské bazilice.
26.02.2020