banner sekce
Sekce

Mládež

Nový „turnus“ Studijně-formačního kurzu

Jako již tradičně, začal nový „turnus“ Studijně-formačního kurzu, pod záštitou Sekce pro mládež ČBK – kurz probíhal ve dnech 13. až 18. října 2019. Tentokrát se účastníci sešli v rekreační oblasti Češkovice nad Blanskem, kterou obklopuje krásná a nyní podzimně zbarvená Drahanská vrchovina.
Publikováno: 22. 10. 2019 2:00

Foto Vojtěch Orlík/Sekce pro mládež ČBK

Celý týden nebyl protkán výhradně jen přednáškami a sdílením, ale hlavně modlitbou a každodenní bohoslužbou, jenž nás nabíjely nejen energií do naší další činnosti, ale také pomáhaly utvářet společenství, které bylo díky temperamentnosti velké části zúčastněných, den ode dne propojenější a živější.

Po nedělním letmém seznámení, přišlo pondělí a s ním první bloky přednášek. Tento den probíhaly dva celodenní paralelní programy. První nás měl „učit“ jak efektivně pracovat pod tlakem, této disciplíny se ujal Mgr. Ladislav Koubek MBA. Druhý nám rozšířil znalosti o vzniku, službě Sekce pro mládež ČBK a její další činnost, kterou představil P. Kamil Strak. Dále nám Mgr. Marie Jenišová přiblížila Světové fórum mládeže, exhortaci Christus Vivid a podělila se o postřehy z Říma. Následně jsme se dozvěděli, zdali je možná legitimní rezistence nebo neposlušnost vůči autoritě – tuto otázku se pokusil zodpovědět Mgr. Jan Koblížek, Th.D.

Úterý nám přineslo sjednocení skupin a společné rozjímání nad prací s náročnými lidmi ve farnosti, tohoto tématu se opět zhostil Mgr. Ladislav Koubek MBA. P. Petr Bulvas nám odpoledne připomenul, jaká je podstata služby a vize Diecézních center mládeže.

Středeční dopoledne jsme věnovali pojetí hříchu, svědomí a mravní bezúhonnosti, kterou se nám detailněji snažil přiblížit velmi důvtipný ThLic. Jan Czudek. Po dvou a půl dne intenzivního čerpání informací, jsme se rozhodli, že potřebujeme také získat trochu z podzimního slunce a tak jsme odpoledne tohoto dne strávili v menších skupinách a objevovali kouty místní přírody, popřípadě podniků.

Celý čtvrtý den nám naservíroval úvahy nad hodnotou umění a důležitostí vztahů v našich životech a jejich každodennostech. Těmito tématy se zabývali MgA. Imrich Veber a Mgr. Andrea Múdra.

Na konci celého týdne jsme se sešli ve slavení bohoslužby a rozjeli se do našich domovin. Závěrem je nutné podotknout, že jsme celý týden netrávili jenom na židlích, ale že jsme prokládali naše studium sportem, hraním her i vycházkami, které rozhodně utužovaly náš kolektiv a myslím, že většina z nás se již nemůže dočkat našeho dalšího studijního formování.

Klára Řiháková, ADCM Olomouc

Autor článku:
Vojtěch Orlík