Pozdrav českých a moravských biskupů věřícím

Biskupové Čech, Moravy a Slezska vydali ze svého 120. zasedání na Svatém Hostýně pozdrav věřícím:
Publikováno: 24. 10. 2019 6:30

Drazí věřící,

my, biskupové Čech, Moravy a Slezska jsme dnes poprvé shromážděni k pracovnímu jednání na Svatém Hostýně, kde při společné modlitbě růžence myslíme také na vás a posíláme Vám pozdrav z pouti. Modlíme se také za naši vlast a celou Evropu. Při poledním Anděl Páně vzpomínáme, že původ této modlitby sahá do roku 1456, kdy se křesťané v Evropě cítili ohrožení. Tehdy papež Kalist III. nařídil polední zvonění, při kterém se všichni křesťané mají sjednotit v modlitbě. Křesťanská Evropa byla tehdy zachráněná.

Evropa dnes není ohrožena nepřátelskými vojsky, ale vlažností víry nás křesťanů. Prožíváme Mimořádný misijní měsíc, který papež František vyhlásil, aby v nás znovu probudil misijního ducha. Dar víry jsme dostali k tomu, abychom mohli být užiteční. Tento poklad nesmíme skrývat či nechávat si jen pro sebe. Všichni pokřtění jsou také poslaní vydávat svědectví o Boží lásce 
a Kristově vykoupení.

Děkujeme všem, kdo přijmou naše povzbuzení ke křesťanskému svědectví a také na polední či večerní vyzvánění zvonů odpoví modlitbou Anděl Páně za Evropu.
 
Každému z vás ze srdce žehnají
 
vaši biskupové

Autor článku:
Monika Klimentová

Související články

Další aktuality

Papež František: Naší povinností je plnit přednostní přání Boha spasit všechny

V římské bazilice sv. Pavla za hradbami se v sobotu odpoledne konala bohoslužba nešpor, jak je zvykem na svátek Obrácení sv. Pavla, kterým se končí Týden modliteb za jednotu křesťanů.
25.01.2020

Duchovní mezi paragrafy a kánony – lektor JUDr. Jakub Kříž, Ph.D., advokát

Půldenní seminář praktického uvedení do základů práva v kontextu působení v pastoraci. Výklad je strukturován podle životních událostí, v nichž se duchovní ocitá při správě a řízení farnosti.
24.01.2020

Umění rozhovoru - poradenské dovednosti v pastoraci, lektor Mgr. Marek Jargus

Pro kněze, jáhny a seminaristy; max. 20 účastníků; v rámci semináře se účastníci seznámí se základy poradenského rozhovoru od jeho přípravy, otevření, průběhu až k ukončení (cyklický model pomáhajícího rozhovoru).
24.01.2020

Řešení konfliktních situací a emočně náročných rozhovorů – lektor Mgr. Aleš Bednařík

Jednodenní seminář zkušeného Bratislavského lektora a psychologa Vám dá nahlédnout do světa zvládání každodenních konfliktních situací, ať už se jedná o vaše blízké, farníky či cizí lidi, a ukáže Vám principy pozitivní komunikace a strategie (ne)zvládání emočně náročných komunikačních situací.
24.01.2020

Hospodaření s časem a delegování – lektor RNDr. Michal Chytil, DrSc.

Jednodenní seminář o hospodaření s časem a delegování určený pro kněze, jáhny a seminaristy, max. 20 účastníků. Seminář vede zkušený, empatický a zábavný lektor, který upozorňuje, že je poněkud vetchý, takže je prozíravé přihlásit se raději na dřívější termín :-)
24.01.2020