Skončilo 120. plenární zasedání ČBK

Biskupové Čech, Moravy a Slezska jednali na 120. plenárním zasedání, které se konalo na Svatém Hostýně. Jednání se účastnili i předsedové konferencí vyšších řeholních představených, sestra Krista Chládková a arciopat Prokop Siostrzonek.
Publikováno: 24. 10. 2019 5:15

Členy biskupské konference na začátku jednání pozdravil apoštolský nuncius arcibiskup Charles D. Balvo, který se účastnil celého programu zasedání. Kardinál Dominik Duka, předseda ČBK, informoval přítomné o dění v církvi a ve společnosti. Ocenil i nedávné rozhodnutí Ústavního soudu ohledně zdanění tzv. finančních náhrad církvím, které bylo podle něj učiněno v duchu práva a spravedlnosti.
Na Svatý Hostýn přijel Václav Kolaja, velvyslanec ČR při Svatém stolci, aby biskupy informoval o aktivitách českého velvyslanectví ve Vatikánu. Tématem byla samozřejmě i příprava blížící se národní pouti v Římě či obnovení snahy o ratifikaci smlouvy mezi ČR a Svatým stolcem.

Biskupové se dále věnovali hospodaření a ekonomické situaci v organizacích, které spadají pod vedení ČBK či otázkám Charity ČR. Schválili její nový kodex a arcibiskup Graubner informoval přítomné o aktuálním stavu projektu, na který byly použity peníze z loňské sbírky určené na pomoc křesťanům na Blízkém východě. Cílem projektu je opravit třicet dva domů a pomoci zhruba dvěma stovkám navrátilců. V současnosti se v Karakoši dokončuje rekonstrukce první poloviny (prvních 16 domů) a pokračuje rehabilitace druhé části vybraných domů, které jsou k začátku října zrekonstruované na 30 % procent. Biskupové se dohodli, že návrh na využití 11 milionů z letošní sbírky bude předložen v lednu 2020.
 
Na závěr prvního dne jednání biskupové společně slavili mši svatou v bazilice Nanebevzetí Panny Marie. Hlavním celebrantem byl emeritní biskup plzeňský František Radkovský, kazatelem českobudějovický pomocný biskup Pavel Posád. Biskupové také poblahopřáli biskupovi Radkovskému k jeho nedávnému životnímu jubileu – 80. narozeninám.
 
Druhý den zasedání biskupové odsouhlasili oficiální poděkování signatářům petice Charity ČR za záchranu domácí zdravotní péče: „Jako zřizovatelé charit, které zajišťují tuto potřebnou péči na mnoha místech naší vlasti, vám chceme vyjádřit velké uznání. Vaše ochota angažovat se zásadně přispěla k úspěšnému jednání s ministerstvem zdravotnictví a zdravotními pojišťovnami, a výsledek přinesl pro tuto smysluplnou službu udržitelné podmínky. Děkujeme vám za to, že jste nezůstali lhostejní.“
 
Členové ČBK se shodli na zřízení katechetického institutu, který by měl vést k dalšímu vzdělávání katechetů, učitelů náboženství či bohoslovců a poskytovat didaktické pomůcky dle potřeb katechetů. Také odhlasovali dohodu mezi ČBK a ERC o duchovní službě u Policie ČR a usnesení, které ukládá Národnímu centru pro rodinu, aby společně s diecézními centry připravilo nabídku pro přípravu civilních manželství.
 
Na závěr jednání biskupové položili květiny a pomodlili se na hřbitově u památníku obětí komunismu a skupiny Hory Hostýnské a také u hrobu olomouckého arcibiskupa a metropolity Františka Vaňáka (1916-1991)
 

Autor článku:
Monika Klimentová

Související články

Další aktuality

Papež František: Naší povinností je plnit přednostní přání Boha spasit všechny

V římské bazilice sv. Pavla za hradbami se v sobotu odpoledne konala bohoslužba nešpor, jak je zvykem na svátek Obrácení sv. Pavla, kterým se končí Týden modliteb za jednotu křesťanů.
25.01.2020

Duchovní mezi paragrafy a kánony – lektor JUDr. Jakub Kříž, Ph.D., advokát

Půldenní seminář praktického uvedení do základů práva v kontextu působení v pastoraci. Výklad je strukturován podle životních událostí, v nichž se duchovní ocitá při správě a řízení farnosti.
24.01.2020

Umění rozhovoru - poradenské dovednosti v pastoraci, lektor Mgr. Marek Jargus

Pro kněze, jáhny a seminaristy; max. 20 účastníků; v rámci semináře se účastníci seznámí se základy poradenského rozhovoru od jeho přípravy, otevření, průběhu až k ukončení (cyklický model pomáhajícího rozhovoru).
24.01.2020

Řešení konfliktních situací a emočně náročných rozhovorů – lektor Mgr. Aleš Bednařík

Jednodenní seminář zkušeného Bratislavského lektora a psychologa Vám dá nahlédnout do světa zvládání každodenních konfliktních situací, ať už se jedná o vaše blízké, farníky či cizí lidi, a ukáže Vám principy pozitivní komunikace a strategie (ne)zvládání emočně náročných komunikačních situací.
24.01.2020

Hospodaření s časem a delegování – lektor RNDr. Michal Chytil, DrSc.

Jednodenní seminář o hospodaření s časem a delegování určený pro kněze, jáhny a seminaristy, max. 20 účastníků. Seminář vede zkušený, empatický a zábavný lektor, který upozorňuje, že je poněkud vetchý, takže je prozíravé přihlásit se raději na dřívější termín :-)
24.01.2020