Milosrdní bratři udělovali Ceny Celestýna Opitze už podesáté

Hospitálský řád sv. Jana z Boha - Milosrdní bratři připravil už desátý ročník Cen Celestýna Opitze za vzor v péči o nemocné a potřebné. Udílení cen se uskutečnilo v sobotu 19. 10. 2019 tradičně v pražském kostele sv. Šimona a Judy v Praze v rámci koncertu Javorů Hany a Petra Ulrychových. K řadě laureátů se přidali čtyři další.
Publikováno: 30. 10. 2019 9:00

Foto: Hospitálský řád sv. Jana z Boha - Milosrdní bratři

Stali se jimi sestra Benedikta Bartoňová ze III. řádu sv. Františka za obětavou péči o nemocné a umírající, jejich rodiny a blízké, MUDr. Soňa Míčková za nezištnou službu řeholníkům a kněžím nejen v době komunismu, Mgr. Václav Polášek za dlouholeté vedení Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých a za jeho aktivity, které jsou ve prospěch a ku pomoci nevidomým a slabozrakým v České republice, a MUDr. Edib Jaganjac za celoživotní službu lékaře, a zvláště za obětavé nasazení všech svých sil v sarajevské nemocnici v 90. letech během tamní války.  

Ceny byly předány jen pár metrů od místa, kde byla v roce 1847 milosrdným bratrem a lékařem Celestýnem Opitzem podána první narkóza při operaci pacienta v Evropě.

S.M. Benedikta Vojtěška Bartoňová

Při setkání s laureátkou je zcela zjevný dar od Boha, který jí byl dán, a to dar komunikace a hospitality. To, co dostala a dostává od Pána, dokáže předávat druhým. Stará se o staré členy své rodiny. Své síly též dává těm, kteří směřují ke konci svého života a potřebují zdravotní pomoc. Vedle ošetřovatelství nabízí především psychickou podporu. Její pomoc zasahuje i do rodin a mezi blízké nemocných, o které se stará. Pro každého má to pravé slovo. Nedělí lidi na věřící či nevěřící, ale svým životem ukazuje tu pravou cestu k Bohu. Svým příkladem již přivedla mnoho lidí ke svátostem.

MUDr. Soňa Míčková

Někdo jí říká „anděl strážný“. Podle výpovědí, které jsme měli možnost o jejím životě shromáždit, si troufáme tvrdit, že je to pravda. Po ukončení studia medicíny v roce 1974 pracovala v nemocnici. Kromě této činnosti se však začala starat o lidi, kteří byli komunistickým režimem pronásledováni, či přímo selektováni mimo dění společnosti. Paní doktorka však tyto lidi tajně navštěvovala a pomáhala jim řešit jejich zdravotní problémy. Svou pomoc neomezovala na pracovní dobu, ale byla ochotna své pacienty navštěvovat i o víkendu či ve večerních hodinách. Její přístup nespočíval jen v ordinaci léků, ale v trpělivém naslouchání každému, kdo jí požádal o pomoc. Ještě dnes je paní doktorka aktivní a i dále pomáhá ochotně, nezištně, a to bez ohledu na čas strávený u pacienta.

Mgr. Václav Polášek

Narodil se ve Frýdku-Místku. Po studiu na gymnáziu v Praze se stal vedoucím studovny ve státní pedagogické knihovně Jana Amose Komenského. Ve svých 27 letech začal směřovat své aktivity a celý svůj život na pomoc zdravotně postiženým lidem. Záběr jeho práce zasahuje do všech oblastí lidského života. Založil sportovní oddíl v pražské Slavii, pořádal mezinárodní soutěže hudebníků a skladatelů a světový kongres esperantistů. To vše pro nevidomé. Od roku 1990 byl statutárním představitelem asociace nevidomých a slabozrakých v ČSFR. Jedna z jeho stěžejních činností byla sjednocení hnutí nevidomých v ČR do dnešní Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých (SONS), kde je od roku 2012 prezidentem. Poslední dva roky je též členem pacientské rady Ministerstva zdravotnictví ČR a od letošního roku členem vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením. Toto je pouze malý výčet jeho aktivit. On sám je od mládí téměř nevidomý a věnoval svůj život těm, kteří jsou svým zdravotním postižením vyčleňováni na okraj společnosti.

MUDr. Edib Jaganjac

Jako mladý chirurg se ocitl na začátku devadesátých let v obklíčeném městě Sarajevu, kde tehdy žilo téměř 400.000 lidí. Blokáda celého města trvala déle, než blokáda Stalingradu – 44 měsíců. Vypadávala elektřina, dodávky tepla, nebyl dostatek pitné vody a léků, ani jídla. Během této doby pracoval ve státní nemocnici. Venku probíhal boj se zbraněmi, uvnitř nemocnice však probíhal boj o záchranu životů. Viděl zblízka to nejhorší, co vojenský konflikt přinesl. Prakticky nevycházel z nemocnice. Je autorem knihy „Sarajevská princezna“. Malá pětiletá holčička Irma, byla během bombardování Sarajeva těžce raněna. Její matka jí chránila vlastním tělem a sama přišla o život. Děvče se dostalo do rukou tohoto mladého chirurga, který bojoval o její přežití. Boj o její záchranu otevřel cestu pro evakuaci stovek zraněných. Obléhání Sarajeva skončilo koncem roku 1995. Dnes MUDr. Edib Jaganjac působí na Traumatologickém oddělení chirurgické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a ve Fakultní nemocnici Praha-Motol. Málokdo zná jeho historii. Málokdo rozumí tomu, proč se usmívá víc, než my ostatní. On totiž zažil peklo.

(Zdroj: Milosrdní bratři)

Autor článku:
Tomáš Tetiva

Související články

Další aktuality

P. Stanislav Přibyl zve na Červenou středu

„Náboženská svoboda, svoboda vyznání, je sice základní lidské právo, ale není zdaleka samozřejmostí,“ říká P. Stanislav Přibyl, generální sekretář České biskupské konference. Proto si oběti pronásledování pro víru ve světě připomeneme již tuto středu, na Červenou středu, 25. listopadu.
24.11.2020

Signaly.cz představují 4 Adventní meetingy online

Křesťanský web pro mládež signály.cz připravil adventní online projekt s názvem 4 ADVENTNÍ MEETINGY, který má za cíl spojit mladé lidi k zamyšlení nejen nad identitou člověka, ale také nad hříchem, Boží láskou k člověku či k uvědomění si, kdo je Ježíš Kristus, jako Spasitel nebo jak se nechat vést v životě s Kristem.
23.11.2020

Zasvěcení nového kostela Krista Spasitele v Praze na Barrandově

V neděli 22. 11. 2020 kardinál Dominik Duka zasvětil na pražském sídlišti Barrandov nově vystavěný kostel Krista Spasitele s komunitním centrem, jehož základní kámen položil před dvěma lety, v listopadu 2018. Takovou událost – jak připomněla ve svém děkovném projevu paní starostka Renáta Zajíčková – zažila Praha 5 po bezmála 80 letech. Naposledy zde byl v roce 1942 slavnostně vysvěcen funkcionalistický kostel sv. Jana Nepomuckého v Košířích.
23.11.2020

České adventní věnce pomohou sirotkům v Ulánbátaru. I přes pandemii

Olomoucké farnosti se letos opět zapojí do výroby adventních věnců, jejichž prodej vyvrcholí v olomouckých kostelích během první adventní neděle. Výroba bude vzhledem k epidemiologickým omezením probíhat jinak, než tomu bylo v předchozích letech. V některých farnostech zájemcům doručí výrobní balíčky rovnou domů, jinde si je farníci vyzvednou na faře. V bezpečí domova pak vyrobí věnec za účelem benefičního prodeje. V loňském roce věnovali olomoučtí dárci sirotčinci Verbist Care v hlavním městě Mongolska 54 484 Kč.
23.11.2020

Přímé přenosy bohoslužeb od 23. do 29. listopadu 2020

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele, nabízíme přehled bohoslužeb vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe a Radiu Proglas.
23.11.2020