Papež František: Duch Svatý a nespoutaná síla evangelia

Při dnešní pravidelné audienci se papež František již po 14. vrátil ke knize Skutků apoštolů a pronesl promluvu na téma „Přeplav se do Makedonie a pomoz nám! (Sk 16,9) Křesťanská víra přichází do Evropy.“
Publikováno: 30. 10. 2019 15:30

Foto: Tiskové středisko Svatého stolce

Hlavním protagonistou misijního poslání je Duch Svatý

Při čtení Skutků apoštolů vidíme, jak je Duch Svatý hlavním protagonistou misijního poslání církve: On je ten, který vede kroky evangelizátorů a ukazuje jim cestu, kterou mají následovat,“ řekl papež František na úvod své katecheze.

Toto vidíme zřetelně v okamžiku, kdy apoštol Pavel dorazí do Troady a dostane se mu vidění, ve kterém ho jeden Makedonec prosí:  Přeplav se do Makedonie a pomoz nám! (Sk 16,9) „Lid severní Makedonie je na tento text Písma svatého hrdý. Tento lid je mému srdci zvláště blízký a přeji si, aby si uchoval tuto víru, kterou jim hlásal svatý Pavel,“ doplnil papež a pokračoval vyprávěním ze Skutků.

Poslání v Makedonii

Apoštol tedy odjel bez váhání do Makedonie, neboť si byl jistý, že to byl Bůh, kdo ho tam pozval. Vylodil se ve Filipech, které byly římskou kolonií na starověké římské silnici Via Egnatia, aby zde hlásal evangelium.

Pavel zde zůstal několik dnů a můžeme jmenovat tři události, které charakterizují tento jeho pobyt: 1) evangelizace a křest Lydie a její rodiny; 2) vězení, do kterého je uvržen spolu se Silasem po osvobození jedné otrokyně vykořisťované svými majiteli; 3) obrácení a křest žalářníka a jeho rodiny.

Pán otevírá naše srdce k přijetí evangelia

Síla evangelia je adresována především ženám z Filip, obzvláště Lydii, která byla obchodnicí s purpurem, barvivem na látky, ve městě Thyatir. Ona věřila v jediného Boha a Pán jí otevřel srdce, aby přijala to, co Pavel zvěstoval.

Křesťanství vstoupilo do Evropy v Makedonii

Lydie přijme Krista, obdrží křest spolu se svojí rodinou a přijme ty, kteří jsou Kristovi, hostí Pavla a Silase ve svém domě. „Zde máme svědectví o vstupu křesťanství do Evropy: začátek procesu inkulturace, který trvá do dnes a začal v Makedonii,“ zdůraznil papež.

Poté, co Pavel a Silas zakusili toto vřelé přijetí v domě Lydie, se museli vyrovnat s tvrdostí vězení: zmítali se mezi útěchou z tohoto obrácení Lydie a její rodiny a beznaději vězení, kam byli uvrženi, neboť osvobodili ve jménu Ježíše jednu otrokyni, která měla věšteckého ducha a předpovídáním budoucnosti přinášela svým pánům značný zisk. (srov. Sk 16,16) Majitelé této nebohé otrokyně, která z ruky hádala budoucnost, vydělávali spoustu peněz, neboť tato služba byla dobře zaplacená.

I dnes je spousta lidí, kteří za toto platí,“ dodal papež František a připomněl, jak lze potkat v jednom parku jeho diecéze spoustu kartářů a kartářek, kteří čtou z ruky. A toto se dělo také za doby sv. Pavla.

Chvála Boha má nesmírnou moc 

Majitelé této dívky se chtěli Pavlovi pomstít, obžalovali ho z narušování veřejného pořádku a dovedli apoštoly před soudce. Ale během tohoto uvěznění se stala překvapivá událost. Místo toho, aby Pavel a Silas naříkali, zpívali Bohu chválu a tato chvála měla tak silnou moc, která osvobozujeběhem modlitby se celé vězení otřáslo až do základů, rázem se otevřely všechny dveře a všem vězňům spadla pouta. (srov. Sk 16,25-26). Podobně jako při Seslání Ducha Svatého, tak i to, co se dělo ve vězení, mělo podivuhodné účinky.

Jejich žalářník se domníval, že vězni utekli, a chtěl si sáhnout na život, neboť žalářníci museli zaplatit vlastním životem, pokud jim vězeň utekl. Ale Pavel hlasitě vykřikl: „Nedělej to! Jsme tu všichni!“ A on se ho zeptal: Co mám dělat, abych byl zachráněn? A dostal odpověď: Věř v Pána Ježíše, a budeš spasen ty i všichni, kdo jsou v tvém domě.“ (srov. Sk 16,27-31)

Kristovo světlo poráží temnotu

V tomto okamžiku nastala změna, uprostřed noci žalářník naslouchal spolu se svojí rodinou slovu Pána, přijal apoštoly do svého domu, omyl jim rány a společně se svými blízkými přijal křest. Poté, plný radosti, že mohl uvěřit v Boha, připravil stůl a pozval Pavla a Silase, aby s nimi zůstali: v tomto okamžiku útěchy!

Uprostřed noci tohoto anonymního žalářníka zazářilo Kristovo světlo, které poráží temnotu: okovy srdce spadly a v jeho rodině vytryskla radost, kterou dříve nikdy nezakusili. A takto Duch Svatý koná své poslání, od začátku o Letnicích dále je On hlavním protagonistou misie. A to nás žene stále vpřed, abychom byli věrni povolání, ke kterému nás Duch Svatý vede, abychom přinášeli evangelium,“ řekl papež František.

„Prosme Ducha Svatého, aby také dnes otevíral naše srdce, aby bylo vnímavé na působení Boha a my dokázali být pohostinní a otevření k našim bratřím, podobně jako Lydie, abychom měli odvážnou víru, jako Pavel a Silas, která je schopná rozlomit naše řetězy a řetězy těch, kteří nám jsou nablízku, zakončil Svatý otec dnešní katechezi.

(Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Velikonoční výzva českých a moravských biskupů

Čeští a moravští biskupové vyzývají věřící, aby na Bílou sobotu po setmění, zapálili za okny domovů svíčku, případně vystavili obraz Ježíše Krista.
03.04.2020

ČBK podporuje Sbírku pro Česko: Na vlně pomoci proti bezmoci!

ČBK, jako zřizovatel Charity ČR, jednoznačně podporuje vyhlášenou Sbírku pro Česko: Na vlně pomoci proti bezmoci. Čeští a moravští biskupové proto vyzývají věřící, aby dle svých možností, na tuto sbírku přispěli. Katolická církev se tak v této zcela mimořádné situaci aktivně hlásí na pomoc společnosti a státu, a chce podpořit finančně ty, kteří to nyní nejvíce potřebují.
03.04.2020

Modlitba pro čas epidemie

Zástupkyně šéfredaktora jezuitského magazínu America - Kerry Weber, připravila modlitbu, kterou nabízí pro období ohrožení koronavirem. Redakce jezuitského portálu Jesuits Global ji doporučuje jezuitům, všem jejich spolupracovníkům na celém světě a nejen jim. Přinášíme vám český překlad.
03.04.2020

Zůstaňme sjednoceni!

Společné prohlášení předsedů COMECE (Komise evropských biskupských konferencí) a CEC (Konference evropských církví) k situaci pandemie COVID – 19.
03.04.2020

Papežská misijní díla zřizují na podporu misijních zemí Misijní fond solidarity KORONA

Misijní země se stejně jako Česká republika potýkají s pandemií koronaviru. Izolace nám znepříjemňuje každodenní život, ale pro chudé lidi v misiích jsou dlouhodobá karanténní opatření ještě mnohem náročnější.
03.04.2020