Papež František: Duch Svatý a nespoutaná síla evangelia

Při dnešní pravidelné audienci se papež František již po 14. vrátil ke knize Skutků apoštolů a pronesl promluvu na téma „Přeplav se do Makedonie a pomoz nám! (Sk 16,9) Křesťanská víra přichází do Evropy.“
Publikováno: 30. 10. 2019 15:30

Foto: Tiskové středisko Svatého stolce

Hlavním protagonistou misijního poslání je Duch Svatý

Při čtení Skutků apoštolů vidíme, jak je Duch Svatý hlavním protagonistou misijního poslání církve: On je ten, který vede kroky evangelizátorů a ukazuje jim cestu, kterou mají následovat,“ řekl papež František na úvod své katecheze.

Toto vidíme zřetelně v okamžiku, kdy apoštol Pavel dorazí do Troady a dostane se mu vidění, ve kterém ho jeden Makedonec prosí:  Přeplav se do Makedonie a pomoz nám! (Sk 16,9) „Lid severní Makedonie je na tento text Písma svatého hrdý. Tento lid je mému srdci zvláště blízký a přeji si, aby si uchoval tuto víru, kterou jim hlásal svatý Pavel,“ doplnil papež a pokračoval vyprávěním ze Skutků.

Poslání v Makedonii

Apoštol tedy odjel bez váhání do Makedonie, neboť si byl jistý, že to byl Bůh, kdo ho tam pozval. Vylodil se ve Filipech, které byly římskou kolonií na starověké římské silnici Via Egnatia, aby zde hlásal evangelium.

Pavel zde zůstal několik dnů a můžeme jmenovat tři události, které charakterizují tento jeho pobyt: 1) evangelizace a křest Lydie a její rodiny; 2) vězení, do kterého je uvržen spolu se Silasem po osvobození jedné otrokyně vykořisťované svými majiteli; 3) obrácení a křest žalářníka a jeho rodiny.

Pán otevírá naše srdce k přijetí evangelia

Síla evangelia je adresována především ženám z Filip, obzvláště Lydii, která byla obchodnicí s purpurem, barvivem na látky, ve městě Thyatir. Ona věřila v jediného Boha a Pán jí otevřel srdce, aby přijala to, co Pavel zvěstoval.

Křesťanství vstoupilo do Evropy v Makedonii

Lydie přijme Krista, obdrží křest spolu se svojí rodinou a přijme ty, kteří jsou Kristovi, hostí Pavla a Silase ve svém domě. „Zde máme svědectví o vstupu křesťanství do Evropy: začátek procesu inkulturace, který trvá do dnes a začal v Makedonii,“ zdůraznil papež.

Poté, co Pavel a Silas zakusili toto vřelé přijetí v domě Lydie, se museli vyrovnat s tvrdostí vězení: zmítali se mezi útěchou z tohoto obrácení Lydie a její rodiny a beznaději vězení, kam byli uvrženi, neboť osvobodili ve jménu Ježíše jednu otrokyni, která měla věšteckého ducha a předpovídáním budoucnosti přinášela svým pánům značný zisk. (srov. Sk 16,16) Majitelé této nebohé otrokyně, která z ruky hádala budoucnost, vydělávali spoustu peněz, neboť tato služba byla dobře zaplacená.

I dnes je spousta lidí, kteří za toto platí,“ dodal papež František a připomněl, jak lze potkat v jednom parku jeho diecéze spoustu kartářů a kartářek, kteří čtou z ruky. A toto se dělo také za doby sv. Pavla.

Chvála Boha má nesmírnou moc 

Majitelé této dívky se chtěli Pavlovi pomstít, obžalovali ho z narušování veřejného pořádku a dovedli apoštoly před soudce. Ale během tohoto uvěznění se stala překvapivá událost. Místo toho, aby Pavel a Silas naříkali, zpívali Bohu chválu a tato chvála měla tak silnou moc, která osvobozujeběhem modlitby se celé vězení otřáslo až do základů, rázem se otevřely všechny dveře a všem vězňům spadla pouta. (srov. Sk 16,25-26). Podobně jako při Seslání Ducha Svatého, tak i to, co se dělo ve vězení, mělo podivuhodné účinky.

Jejich žalářník se domníval, že vězni utekli, a chtěl si sáhnout na život, neboť žalářníci museli zaplatit vlastním životem, pokud jim vězeň utekl. Ale Pavel hlasitě vykřikl: „Nedělej to! Jsme tu všichni!“ A on se ho zeptal: Co mám dělat, abych byl zachráněn? A dostal odpověď: Věř v Pána Ježíše, a budeš spasen ty i všichni, kdo jsou v tvém domě.“ (srov. Sk 16,27-31)

Kristovo světlo poráží temnotu

V tomto okamžiku nastala změna, uprostřed noci žalářník naslouchal spolu se svojí rodinou slovu Pána, přijal apoštoly do svého domu, omyl jim rány a společně se svými blízkými přijal křest. Poté, plný radosti, že mohl uvěřit v Boha, připravil stůl a pozval Pavla a Silase, aby s nimi zůstali: v tomto okamžiku útěchy!

Uprostřed noci tohoto anonymního žalářníka zazářilo Kristovo světlo, které poráží temnotu: okovy srdce spadly a v jeho rodině vytryskla radost, kterou dříve nikdy nezakusili. A takto Duch Svatý koná své poslání, od začátku o Letnicích dále je On hlavním protagonistou misie. A to nás žene stále vpřed, abychom byli věrni povolání, ke kterému nás Duch Svatý vede, abychom přinášeli evangelium,“ řekl papež František.

„Prosme Ducha Svatého, aby také dnes otevíral naše srdce, aby bylo vnímavé na působení Boha a my dokázali být pohostinní a otevření k našim bratřím, podobně jako Lydie, abychom měli odvážnou víru, jako Pavel a Silas, která je schopná rozlomit naše řetězy a řetězy těch, kteří nám jsou nablízku, zakončil Svatý otec dnešní katechezi.

(Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Biskupové zaslali papeži Františkovi blahopřání k výročí svěcení a narozeninám

Papež František si dnes připomíná 50. výročí od přijetí svého kněžského svěcení a o pár dní později, v úterý 17. prosince, oslaví i své 83. narozeniny. Při příležitosti těchto výročí poslal Svatému otci jménem celé České biskupské konference blahopřání její předseda kardinál Dominik Duka OP.
13.12.2019

Programové tipy Radia Proglas na 51. týden 2019

V týdnu od 16. prosince se můžete těšit na rozhovory s Ivem Šmoldasem nebo s cukrářkou Ivetou Fabešovou.
13.12.2019

Svatý otec vydal poselství k 53. světovému dni míru

„Mír jako cesta naděje: dialog, usmíření a ekologická přeměna“ je tématem papežova poselství u příležitosti 53. světového dne míru, který se bude slavit 1. ledna 2020.
13.12.2019

Hradec Králové bude hostit Celostátní setkání mládeže

Biskupové na svém plenárním zasedání rozhodli o konání Celostátního setkání mládeže v Hradci Králové v létě 2021.
13.12.2019

V prosinci byl zahájen Lorentánský jubilejní rok

Na Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu 8. prosince byl v italském Loretu zahájen Loretánský jubilejní rok. Svatá brána se na tomto poutním místě otevřela sto let poté, kdy byla Panna Marie z Loreta prohlášena patronkou cestujících letadlem. Jubilejní rok, jehož téma zní „Povoláni letět vysoko“, bude ukončen 10. prosince 2020.
13.12.2019