banner sekce
Sekce

Odbor analýz církevních dat

Poslední rozloučení se zemřelým by mělo být důstojné aneb když hřbitovy září

2. listopadu, den po slavnosti Všech svatých, si církev si připomíná Všechny věrné zemřelé – lidově je tento svátek známý jako Dušičky. Vzpomínáme v těchto dnech na ty, kteří nás předešli do onoho světa i na to, jak jsme se s nimi rozloučili. Za minulý rok na hřbitovech přibylo víc než 21 tisíc zesnulých, kteří byli pohřbeni s církevním obřadem.
Publikováno: 31. 10. 2019 18:48

(Foto: Lenka Chytilová)

Počty zemřelých v České republice každoročně mírně stoupají, v roce 2018 to bylo 112.920 lidí. Bohužel ne všichni zemřelí měli vůbec nějaký pohřeb. Církevních pohřbů bylo v roce 2018 vystrojeno 21.381, což je také víc než v předcházejících dvou letech; celkový podíl církevních pohřbů je tedy zhruba stejný jako v předchozím roce (19 % ze všech zemřelých). Přestože hřbitovy v těchto dnech praskají ve švech a i většina nevěřících si návštěvou hřbitova připomíná své blízké, stoupá každoročně i počet zemřelých, kterým jejich pozůstalí pohřeb vystavit nenechají. Důstojný pohřeb a každoroční připomínka zemřelých je přitom důležitá příležitost pro rodinná setkání, utváření mezigeneračních rodinných vztahů i zamyšlení nad rodinnými tradicemi.

„Církevní pohřeb nabízí zemřelým slavnostní a důstojný doprovod na cestě do nebeského království. Využití této služby je projevem úcty a lásky od pozůstalých; důstojným poděkováním za dar prožitého života i znamením naděje," zdůrazňuje generální sekretář České biskupské konference P. Stanislav Přibyl a dodává: „V jedné z mešních písní se zpívá ‚Ježíši Králi nebe a země, popřej nám místa v království svém´, což ilustruje naději věřících ve shledání v nebi.“

Odchody bez naděje

Bohužel ne všichni se důstojného rozloučení dočkají. Loňský počet zemřelých v České republice je nejvyšší od roku 1996, byť historicky zdaleka ne. Od poloviny šedesátých let až do poloviny devadesátých byly každoroční počty zemřelých vyšší než v současnosti. S rostoucí nadějí dožití se ale mění skladba zemřelých podle věku. Lidé se dožívají vyššího věku, a tak 72 % zemřelých v roce 2018 byla ve věku nad 70 let. Jednalo se tedy o lidi, kteří se narodili ještě před nástupem komunistické diktatury.

Ke katolické církvi se ještě při Sčítání lidu v roce 1950 přihlásilo ¾ obyvatel zemí Čech a Moravy a všichni tito lidé byli pokřtění. Při vztažení tohoto počtu pokřtěných k aktuálnímu věku umírajících se můžeme oprávněně obávat, že počet zemřelých pokřtěných byl v roce 2019 mnohem vyšší než oněch 19 %, kteří se očekávaného církevního pohřbu skutečně dočkali. O církevní obřad rozloučení se zemřelým mohou přitom pozůstalí požádat i pokud sami jsou nevěřící.

Církevní pohřeb pro pokřtěné, zádušní mše pro všechny

Možnost důstojného rozloučení se zemřelým v kostele formou zádušní mše nabízí církev všem. Zádušní mši lze nechat sloužit za kohokoliv a kdykoliv, většinou se koná těsně po uložení do hrobu, může se ale nechat sloužit i později. Naději na shledání se zemřelým a výraz úcty k němu můžeme tedy dopřát komukoliv blízkému, kdo nás opustil. Tuto naději symbolizovala i volba místa posledního rozloučení s Karlem Gottem, za kterého byla zádušní mše svatá sloužena v katedrále Sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Katedrála byla vybrána pro svůj majestát i význam pro kulturní dění naší země, zádušní mši sloužil kardinál Dominik Duka.

Lesk a bída hřbitovů

Na hřbitovech Slovácka či Valašska těžko budeme hledat opuštěné a neudržované hroby. Péče o památku zemřelých se zde neomezuje pouze na návštěvu o „dušičkách“. V těchto regionech nepatří obřad v kostele minulosti, stále tu v některých oblastech mají církevní pohřeb až ¾ zemřelých. V kontrastu s tím působí zarostlé rozvaliny hřbitovů v oblastech, odkud bylo původní obyvatelstvo vysídleno a kde se zpřetrhaly rodové vazby. Na mnoha místech bývalých Sudet se zastoupení církevních pohřbů na počtu zemřelých obyvatel blíží 5 %.

Pro více informací kontaktujte: Odbor analýz církevních dat České biskupské konference, data@cirkev.cz

Autoři: Mgr. Daniel Chytil a PhDr. Kateřina Pulkrábková

Autor článku:
Daniel Chytil

Související články

Další aktuality

Podpořme zaměstnávání handicapovaných dívek

Dívčí katolická střední škola Praha handicapované dívky nejen vzdělává, ale rovněž i zaměstnává – ve školní chráněné dílně Inspirace. Prosíme, podpořte nebo svým známým doporučte kampaň na Startovači zaměřenou právě na pomoc zaměstnávání handicapovaných dívek a žen. Zde: https://www.startovac.cz/projekty/inspirace-pro-tebe/ Děkujeme!!!
27.01.2020

Přímé přenosy bohoslužeb od 27. ledna do 2. února 2020

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele a chtěli by se připojit alespoň prostřednictvím médií, nabízíme přehled bohoslužeb, vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe a Radiu Proglas.
27.01.2020

Prohlášení předsednictva Rady evropských biskupských konferencí (CCEE) a předsedy Komise biskupských konferencí zemí Evropské unie (COMECE) k 75. výročí osvobození německého nacistického vyhlazovacího tábora Auschwitz-Birkenau.

27.01.2020

"Dejme v sobě prostor Božímu Slovu" připomněl papež František u příležitosti neděle Božího slova

V neděli dopoledne sloužil římský biskup v bazilice sv. Petra mši u příležitosti neděle Božího slova, kterou stanovil v roce 2019 na svátek sv. Jeronýma (30. září) v listu Aperuit illis.
26.01.2020

Papež František: Naší povinností je plnit přednostní přání Boha spasit všechny

V římské bazilice sv. Pavla za hradbami se v sobotu odpoledne konala bohoslužba nešpor, jak je zvykem na svátek Obrácení sv. Pavla, kterým se končí Týden modliteb za jednotu křesťanů.
25.01.2020