banner sekce
Sekce

Odbor analýz církevních dat

Poslední rozloučení se zemřelým by mělo být důstojné aneb když hřbitovy září

2. listopadu, den po slavnosti Všech svatých, si církev si připomíná Všechny věrné zemřelé – lidově je tento svátek známý jako Dušičky. Vzpomínáme v těchto dnech na ty, kteří nás předešli do onoho světa i na to, jak jsme se s nimi rozloučili. Za minulý rok na hřbitovech přibylo víc než 21 tisíc zesnulých, kteří byli pohřbeni s církevním obřadem.
Publikováno: 31. 10. 2019 18:48

(Foto: Lenka Chytilová)

Počty zemřelých v České republice každoročně mírně stoupají, v roce 2018 to bylo 112.920 lidí. Bohužel ne všichni zemřelí měli vůbec nějaký pohřeb. Církevních pohřbů bylo v roce 2018 vystrojeno 21.381, což je také víc než v předcházejících dvou letech; celkový podíl církevních pohřbů je tedy zhruba stejný jako v předchozím roce (19 % ze všech zemřelých). Přestože hřbitovy v těchto dnech praskají ve švech a i většina nevěřících si návštěvou hřbitova připomíná své blízké, stoupá každoročně i počet zemřelých, kterým jejich pozůstalí pohřeb vystavit nenechají. Důstojný pohřeb a každoroční připomínka zemřelých je přitom důležitá příležitost pro rodinná setkání, utváření mezigeneračních rodinných vztahů i zamyšlení nad rodinnými tradicemi.

„Církevní pohřeb nabízí zemřelým slavnostní a důstojný doprovod na cestě do nebeského království. Využití této služby je projevem úcty a lásky od pozůstalých; důstojným poděkováním za dar prožitého života i znamením naděje," zdůrazňuje generální sekretář České biskupské konference P. Stanislav Přibyl a dodává: „V jedné z mešních písní se zpívá ‚Ježíši Králi nebe a země, popřej nám místa v království svém´, což ilustruje naději věřících ve shledání v nebi.“

Odchody bez naděje

Bohužel ne všichni se důstojného rozloučení dočkají. Loňský počet zemřelých v České republice je nejvyšší od roku 1996, byť historicky zdaleka ne. Od poloviny šedesátých let až do poloviny devadesátých byly každoroční počty zemřelých vyšší než v současnosti. S rostoucí nadějí dožití se ale mění skladba zemřelých podle věku. Lidé se dožívají vyššího věku, a tak 72 % zemřelých v roce 2018 byla ve věku nad 70 let. Jednalo se tedy o lidi, kteří se narodili ještě před nástupem komunistické diktatury.

Ke katolické církvi se ještě při Sčítání lidu v roce 1950 přihlásilo ¾ obyvatel zemí Čech a Moravy a všichni tito lidé byli pokřtění. Při vztažení tohoto počtu pokřtěných k aktuálnímu věku umírajících se můžeme oprávněně obávat, že počet zemřelých pokřtěných byl v roce 2019 mnohem vyšší než oněch 19 %, kteří se očekávaného církevního pohřbu skutečně dočkali. O církevní obřad rozloučení se zemřelým mohou přitom pozůstalí požádat i pokud sami jsou nevěřící.

Církevní pohřeb pro pokřtěné, zádušní mše pro všechny

Možnost důstojného rozloučení se zemřelým v kostele formou zádušní mše nabízí církev všem. Zádušní mši lze nechat sloužit za kohokoliv a kdykoliv, většinou se koná těsně po uložení do hrobu, může se ale nechat sloužit i později. Naději na shledání se zemřelým a výraz úcty k němu můžeme tedy dopřát komukoliv blízkému, kdo nás opustil. Tuto naději symbolizovala i volba místa posledního rozloučení s Karlem Gottem, za kterého byla zádušní mše svatá sloužena v katedrále Sv. Víta, Václava a Vojtěcha. Katedrála byla vybrána pro svůj majestát i význam pro kulturní dění naší země, zádušní mši sloužil kardinál Dominik Duka.

Lesk a bída hřbitovů

Na hřbitovech Slovácka či Valašska těžko budeme hledat opuštěné a neudržované hroby. Péče o památku zemřelých se zde neomezuje pouze na návštěvu o „dušičkách“. V těchto regionech nepatří obřad v kostele minulosti, stále tu v některých oblastech mají církevní pohřeb až ¾ zemřelých. V kontrastu s tím působí zarostlé rozvaliny hřbitovů v oblastech, odkud bylo původní obyvatelstvo vysídleno a kde se zpřetrhaly rodové vazby. Na mnoha místech bývalých Sudet se zastoupení církevních pohřbů na počtu zemřelých obyvatel blíží 5 %.

Pro více informací kontaktujte: Odbor analýz církevních dat České biskupské konference, data@cirkev.cz

Autoři: Mgr. Daniel Chytil a PhDr. Kateřina Pulkrábková

Autor článku:
Daniel Chytil

Související články

Další aktuality

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc červen 2020

Naléhavý úmysl papeže Františka na tento měsíc se věnuje modlitbě za světlo a sílu Ducha Svatého pro církev, aby svoji vnitřní obnovou pomáhala horlivěji celé lidské rodině vyjít z krize způsobené pandemií a vydala se vstříc nové epoše příchodu Božího království.
04.06.2020

Charita pokračuje v pomoci indickým rodinám

HRADEC KRÁLOVÉ: Mezi deset zemí, které nejvíce zasáhla pandemie nového koronaviru, patří také Indie. Počet nakažených aktuálně překročil 200 tisíc obyvatel a přes 100 milionů Indů přišlo kvůli koronakrizi o svoji obživu. Do pomoci potřebným v Indii se zapojili také dárci z České republiky. Diecézní charita Hradec Králové tak mohla podpořit hladovějící indické rodiny již částkou 715 657 korun. Další příspěvky je stále možné zasílat na sbírkové konto 1387434288/2700 (VS 53000).
04.06.2020

Dokážeme pomoci chráněné dílně?

Chráněná dílna Inspirace pro handicapované absolventky Dívčí katolické střední školy během nouzového stavu pomáhala - ušila a zdarma rozdala roušky více než tisícovce potřebným – seniorům, pečovatelkám a jejich klientům, zaměstnancům lékáren…Protože ale byly zrušeny všechny tradiční prodejní akce, nevydělala prodejem výrobků letos zatím ani korunu. Dokážeme nyní naopak my pomoci chráněné dílně….? Proklik na bližší informace pod obrázkem.
03.06.2020

ŠKOLA PŘIPRAVUJE NA PRÁCI, KTERÁ MÁ SMYSL

I krizový stav kvůli koronaviru mohl být“ příležitostí ke svědectví“. O ně se pokusila i Dívčí katolická škola - viz přiložený rozhovor. Handicapované klientky její chráněné dílny, většinou absolventky školy, ušily a zdarma jiným potřebným rozdaly přes tisíc roušek….
03.06.2020

Výstava o arcibiskupovi Otčenáškovi otevřena

Na Terasách Karla Otčenáška, na jižní straně Velkého náměstí v Hradci Králové, byla v úterý 2.6. slavnostně instalována expozice o životě 23. hradeckého biskupa.
03.06.2020