Charita ČR ocenila vynikající zaměstnance a dobrovolníky

Sedm žen a čtyři muži obdrželi letošní Cenu Charity Česká republika: IT pracovník, sociální pracovnice, metodička sociálních služeb, tři ředitelky oblastních Charit, bývalá zástupkyně ředitele diecézní Charity, emeritní biskup a současný prezident Diecézní charity Plzeň, údržbář, dobrovolník a zakladatelka a vedoucí mise v Zambii (in memoriam).
Publikováno: 1. 11. 2019 15:00

Foto: Lubomír Kotek / ČaV

„Byla nám dána svoboda,“ připomněl výročí událostí v roce 1989 ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo. „Po třiceti letech jsme svědky nového zázraku, Charita je silná organizace s osmi a půl tisíci zaměstnanců, která poskytuje služby témě sto padesáti tisícům lidí u nás a pomáhají také ve 28 zemích světa.“

Při té příležitosti vzpomněl Teu Tihounovou (…2018), která vedla misi v africké Zambii s 200 pracovníky. Tea získala Cenu Charity ČR in memoriam. Ředitel současně vyzdvihl zásluhy o rozvoj charitního díla v západních Čechách emeritního plzeňského biskupa Františka Radkovského.

Kardinál Dominik Duka ve svém proslovu poděkoval nejen lidem vyznamenaným Cenou Charity ČR, ale i všem, kteří stojí v ústraní, ale bez kterých by Charita ztratila svou tvář.

Cena charity ČR byla udělena v rámci tradičního koncertu ve prospěch České nemocnice v Ugandě, který pořádala Arcidiecézní charita Praha 31. října ve Smetanově síni Obecního domu v Praze. Jeho součástí bylo komorní vystoupení Lucie Bílé s klavíristou Petrem Maláskem. Zlatou Slavici v poslední písni na pódiu spontánně doprovodila zpěvem i klientka Domova svaté Rodiny pro mentálně postižené, která je velkou obdivovatelkou populární zpěvačky.

Po přestávce Dvořákovo Te Deum skvostně provedené Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK s Pražským filharmonickým sborem a se sólisty Lucií Silkenovou a Jiřím Brücklerem v čele s dirigentem Petrem Altrichterem.

Cena Charity Česká republika je poděkováním a veřejným uznáním za nelehkou a obětavou práci vynikajících pracovníků, dobrovolníků a podporovatelů Charity Česká republika. Cena je udílena od roku 2008. Jednotlivé kandidáty nominují diecézní Charity se souhlasem místního biskupa, své kandidáty jmenovala také Řeckokatolická charita, Česká katolická charita – domovy duchovních a řeholnic a humanitární oddělení Charity Česká republika.

Seznam vyznamenaných Cenou Charity Česká republika 2019

Každá z osmi diecézních Charit, Česká katolická charita, Řeckokatolická charita a Charita Česká republika nominovaly po jednom zástupci; Tea Tihounová obdržela cenu in memoriam.


Diecéze Brno
Martin Bohůn, IT pracovník Oblastní charity Hodonín

V hodonínské Charitě pracoval nejprve jako pokladník a účetní, nyní jako IT pracovník; kromě toho je také charitním dobrovolníkem a tříkrálovým koledníkem. Angažuje se ve svazu hemofiliků, přednáší u nás i v zahraničí a spolupořádá tábory pro děti trpící touto chorobou. Cenu Charity získává za profesionalitu, perfektní pracovní výkon i charitní srdce.


Diecéze České Budějovice
Bc. Olga Medlínová, DiS., ředitelka Oblastní charity Strakonice

V strakonické Charitě pracuje od jejího založení roku 1999. Jako jediná zaměstnankyně tehdy pracovala s rozpočtem 10 tisíc Kč, dnes má na starosti 60 zaměstnanců a 15 milionů Kč. Její zásluhou pracuje v místě pečovatelská služba, sociálně právní poradna pro seniory či osobní asistence u uživatelů v domácnostech, v Sousedovicích vznikl Domov klidného stáří sv. Anny. Je stále v čilém kontaktu s klienty, pro obyvatele domova například pořádá oblíbené Zpívánky s paní ředitelkou.


Diecéze Hradec Králové
Blanka Kelková, DiS., sociální pracovnice Farní charity Chrudim

Zakládající členka chrudimské Charity má velkou zásluhu na vybudování důvěry mezi klienty a zaměstnanci. Pravidelně se účastní dobrovolnických akcí, je empatická jak ve vztahu ke klientům, tak ke kolegům, spolehlivá a samostatná. Umí práci druhých oceňovat, chválit a povzbuzovat i drobné úspěchy jednotlivých kolegů.


Diecéze Litoměřice
Bc. Štěpánka Kecková, ředitelka Oblastní charity Česká Kamenice

Ředitelkou Charity v České Kamenici je od roku 2008. Se svým týmem dokázala vybudovat několik specifických zařízení: vězňům ve výkonu trestu a po propuštění slouží komunitní dům Sv. Dismas v Stráži pod Ralskem, v České Kamenici funguje pro lidi v ohrožení, závislé na alkoholu či trpící duševní nemocí domov se zvláštním režimem a také navazující chráněné bydlení. Vždy hledá způsob, jak podat pomocnou ruku, a svým přístupem umí získat důvěru klientů i spolupracovníků.


Arcidiecéze Olomouc
Ing. Danuše Martinková, ředitelka Charity Nový Hrozenkov

Od roku 1999, kdy se stala ředitelkou Charity v Novém Hrozenkově, prosazuje péči šitou na míru místním lidem. Kromě pečovatelské a ošetřovatelské služby se zasadila o vybudování rodinného domova a odlehčovací služby, byla iniciátorkou tzv. zimního pobytu pro seniory, denního stacionáře, osobní asistence, sociální rehabilitace, odborného sociálního poradenství i domácí hospicové péče. Díky její vizi a nasazení garantuje tamní Charita i takovou pomoc, jíž se jinde nedostává.

Diecéze ostravsko-opavská
Ing. Kristina Stoszková, bývalá zástupkyně ředitele pro oblastní charity Diecéze ostravsko-opavské

K naplnění charitního díla přispívá od roku 1997, o dva roky později se stala ředitelkou Charity Bohumín. Profesionální přístup, ochotné srdce a nápomocné ruce nabídla téhož roku při povodních v Bohumíně: spolu se zaměstnanci a dobrovolníky zařizovala, převážela, stěhovala, čistila, utěšovala a hladila slovem i úsměvem. Ochotu a nasazení si přinesla i do diecézní Charity, kde měla od roku 2008 na starosti metodické vedení oblastních charitních pracovišť.

Diecéze Plzeň
Mons. František Radkovský, emeritní biskup plzeňský a prezident Diecézní charity Plzeň

Emeritní plzeňský biskup, který stál 23 let v čele tamní diecéze, založil roku 1993 Diecézní charitu Plzeň. Jako sídelní biskup podporoval postupné budování sítě a byl tím, kdo nesl společně s vedením Charity tíhu mnoha rozhodnutí při vytváření týmu lidí ve službě a rozvoji dobrovolného i profesionálního charitního díla. Napomáhal Charitě při získávání zdrojů, roku 2001 pomohl otevřít úspěšnou Tříkrálovou sbírku v diecézi a podporoval také darování objektů farností pro zajištění sociálních služeb Charity.            


Arcidiecéze Praha
Mgr. Eva Hradečná, metodička sociálních služeb Arcidiecézní charity Praha

V Arcidiecézní charitě Praha pracuje Eva Hradečná 22 let. Svou profesní dráhu věnovala zvyšování kvality sociálních služeb. Její zásluhou mají vysokou kvalitu nejen charitní sociální služby, ale jako inspektorka kvality ministerstva práce a sociálních věcí se podílí na zlepšování úrovně celého sektoru sociálních služeb u nás.
 

Česká katolická charita
Pavel Přikryl, údržbář v Domově sv. Kříže v Kroměříži

V Domově sv. Kříže pracuje už od roku 1993. Dovede vše opravit, stará se, aby bylo teplo, světlo, tekla voda, mohlo se vařit, zkrátka aby vše klapalo. Spolupracovníci oceňují jeho ochotu, nasazení, pečlivost a klidný přístup i při řešení složitých situací a problémů. Ve volném čase pomáhá při akcích pořádaných domovem, doprovází klienty nebo připravuje grilování či táboráky.


Řeckokatolická charita
Bc. Oleh Kuzyk, dobrovolník

Jako dobrovolník v Řeckokatolické charitě pracuje víc než šest let s dětmi a mládeží z rodin cizinců. Stará se o jejich volnočasové aktivity zaměřené na duchovní a kulturní rozvoj, je vstřícný, obětavý, za každých okolností pozitivně smýšlející. Mají ho rádi děti i rodiče. Aktivně se účastní Tříkrálové sbírky a je spoluzakladatelem a aktivním členem křesťanského mládežnického spolku KOVČEG při řeckokatolické farnosti u Sv. Klimenta v Praze.


Charita Česká republika
Ing. Tea Tihounová, in memoriam, zakladatelka a vedoucí mise v Zambii

Když Tea v roce 2013 nastoupila do služeb Charity, stála před výzvou vybudovat v jihoafrické Zambii od základů misi s posláním pomáhat lidem v nouzi a šířit milosrdnou lásku. Svěřeného úkolu se chopila s elánem sobě vlastním. Díky ní dnes v zemi pracuje největší charitní zahraniční mise, která zaměstnává přes 200 lidí v pěti provinciích a zlepšuje životy tisíců chudých Afričanů, Zambijců i těch, kteří uprchli před násilím ze sousedního Konga. Tea svůj zápal pro věc dokázala přenést i na druhé a své úspěchy vždy prezentovala jako společné výsledky kolektivu. Loni v listopadu si Bůh Teu povolal k sobě, ale její odkaz je živý a ona zůstává naším vzorem a inspirací. Cenu převezme Teina maminka, paní Jaroslava Zabloudilová.

Zdroj: Charita ČR

Autor článku:
Tomáš Tetiva

Související články

Další aktuality

Dekalog Krzysztofa Kieślowského na TV Noe

Televize Noe uvede Dekalog polského režiséra Krzysztofa Kieślowského, proslulou sérii 10 televizních filmů natočených na motivy desatera Božích přikázání. První díl bude možné sledovat na TV Noe již dnes, 11. dubna 2021, od 20.05 hodin.
11.04.2021

Papež František na neděli Božího milosrdenství: Jsme milosrdní k jiným?

Papež František dnes na neděli Božího milosrdenství slavil mši svatou v římském kostele Santo Spirito in Sassia. Ve své homilii vyzval k tomu, abychom projevovali milosrdenství vůči druhým, protože bez toho by se naše víra stala mrtvou. Milosrdný postoj pramení z vědomí, že jsme sami byli obdařeni pokojem, odpuštěním a ranami milosrdného Ježíše, vysvětlil Svatý Otec.
11.04.2021

Neděle Božího milosrdenství je příležitostí vystavit se proudu Boží milosti

Druhá neděle po Velikonocích je nazývána Bílou nedělí (Dominica in albis) a od roku 2000 je slavena jako neděle Božího milosrdenství. Ukazuje tak na vzkříšeného Krista jako zdroj důvěry a naděje.
10.04.2021

Videokázání P. Romana Vlka (nejen) pro děti - 2. neděle velikonoční

09.04.2021

Mladý Bergoglio – noční adorátor

Papež František zaslal dopis španělskému katolickému týdeníku „Alfa y Omega”, v němž vzpomíná na noční adorace v buenosaireské bazilice Nejsvětější svátosti. V padesátých letech minulého století je sdílel se svým rodným bratrem Oscarem Bergogliem.
09.04.2021