Benefiční koncert ke stým narozeninám Charity rozzářil Obecní dům

Již 28. ročník tradičního koncertu ve prospěch České nemocnice v Ugandě pořádala Arcidiecézní charita Praha poslední říjnový den ve Smetanově síni Obecního domu v Praze. Vystoupila Lucie Bílá s klavírním doprovodem Petra Maláska. Dvořákovo Te Deum přednesl Symfonický orchestr hl. m. Prahy a Pražský filharmonický sbor pod vedením Petra Altrichtera.
Publikováno: 4. 11. 2019 10:00

Foto: Lubomír Kotek

Benefici uvedli moderátor Vladimír Kořen s otcem Edwardem Walczykem: „Kdo udělal dobrý skutek, ať o něm mlčí, ať vypráví ten, kdo dobrodiní přijal,“ citoval Senecu Vladimír Kořen, který připomněl, že je to právě Charita, která o dobrých skutcích mluvit může, protože je činí díky štědrým dárcům, přítomným v sále.

Koncert se konal pod záštitou arcibiskupa Dominika kardinála Duky, který poděkoval nejen lidem vyznamenaným Cenou Charity, ale také všem charitním pracovníkům. Těch je třicet let po sametové revoluci už osm a půl tisíce ve 28 zemích světa, jak připomněl ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo.

Cenu Charity převzalo 11 pracovníků, kteří se mimořádně zasloužili o rozvoj charitního díla. Za pražskou arcidiecézi převzala Cenu Eva Hradečná, která svou 22letou profesní dráhu věnovala zvyšování kvality sociálních služeb.

Dvořákovo Te Deum skvostně provedené Symfonickým orchestrem hl. m. Prahy FOK s Pražským filharmonickým sborem a se sólisty Lucií Silkenovou a Jiřím Brücklerem v čele s dirigentem Petrem Altrichterem bylo vyvrcholením večera. Předznamenalo jej komorní vystoupení Lucie Bílé s klavíristou Petrem Maláskem. Zlatou slavici v poslední písni na pódiu spontánně doprovodila zpěvem i klientka Domova svaté Rodiny pro mentálně postižené, která je velkou obdivovatelkou populární zpěvačky.

Ředitel Arcidiecézní charity Praha Jaroslav Němec připomněl sto let charitní práce v pražské arcidiecézi. „Chtěl bych poděkovat našemu zřizovateli, arcibiskupství pražskému v čele arcibiskupem Dominikem kardinálem Dukou, ale také zaměstnancům, dárcům, sponzorům, farnostem, obcím, dobrovolníkům i těm, kteří se za naši činnost modlí. Klientů budeme mít vždycky dost, sami to nezvládneme a doufáme, že nám pomůžete.“

Pozdrav hostům letošní benefice poslal také James Kazungu, ředitel České nemocnice sv. Karla Lwangy v Ugandě: „Vaše pomoc znamená pro celou komunitu v Buikwe hodně. Díky vám můžeme zachraňovat životy. Pro pacienty je nemocnice požehnáním. Jménem celé naší komunity i pracovníků nemocnice vám děkuji za vaši pomoc! Až dnes usednete na svá místa a zaposloucháte se do hudby, budu v myšlenkách s vámi.“

Českou nemocnici v Ugandě založila Arcidiecézní charita v roce 2006. Jen za uplynulý rok pomohla nemocnice 21 375 pacientům a 77krát vyslala mobilní ordinaci do odlehlých vesnic.

Pokud jste se benefičního koncertu nemohli zúčastnit a chcete podpořit Českou nemocnici v Ugandě, můžete zaslat finanční dar na bankovní účet veřejné sbírky: 749126/5500. Děkujeme!

Zdroj: Arcidiecézní charita Praha

Autor článku:
Tomáš Tetiva

Související články

Další aktuality

Dekalog Krzysztofa Kieślowského na TV Noe

Televize Noe uvede Dekalog polského režiséra Krzysztofa Kieślowského, proslulou sérii 10 televizních filmů natočených na motivy desatera Božích přikázání. První díl bude možné sledovat na TV Noe již dnes, 11. dubna 2021, od 20.05 hodin.
11.04.2021

Papež František na neděli Božího milosrdenství: Jsme milosrdní k jiným?

Papež František dnes na neděli Božího milosrdenství slavil mši svatou v římském kostele Santo Spirito in Sassia. Ve své homilii vyzval k tomu, abychom projevovali milosrdenství vůči druhým, protože bez toho by se naše víra stala mrtvou. Milosrdný postoj pramení z vědomí, že jsme sami byli obdařeni pokojem, odpuštěním a ranami milosrdného Ježíše, vysvětlil Svatý Otec.
11.04.2021

Neděle Božího milosrdenství je příležitostí vystavit se proudu Boží milosti

Druhá neděle po Velikonocích je nazývána Bílou nedělí (Dominica in albis) a od roku 2000 je slavena jako neděle Božího milosrdenství. Ukazuje tak na vzkříšeného Krista jako zdroj důvěry a naděje.
10.04.2021

Videokázání P. Romana Vlka (nejen) pro děti - 2. neděle velikonoční

09.04.2021

Mladý Bergoglio – noční adorátor

Papež František zaslal dopis španělskému katolickému týdeníku „Alfa y Omega”, v němž vzpomíná na noční adorace v buenosaireské bazilice Nejsvětější svátosti. V padesátých letech minulého století je sdílel se svým rodným bratrem Oscarem Bergogliem.
09.04.2021