Papež František: Buďme staviteli mostů

Středeční audience pokračovala cestou knihy Skutků apoštolů, tentokráte ze 17. kapitoly a nesla název „Toho, koho takto uctíváte, a ještě neznáte, toho vám zvěstuji. (Sk 17,23) Pavel na Areopagu: příklad inkulturace víry v Aténách.“
Publikováno: 6. 11. 2019 13:45

Foto: Vatican News

Střet s kulturou modlářství

Po zkouškách, které Pavel prožil ve Filipech, Tesalonice a Beroji, přistává v Aténách, srdci Řecka. Toto město, které žilo ve stínu staré slávy, si i přes přicházející politickou dekadenci ještě uchovávalo primát kultury. „A zde, když apoštol shledal, kolik modlářství je v tom městě, se velmi znepokojil. Toto střetnutí se s pohanstvím ho ale nevedlo k útěku, ale vybídlo ho, aby vytvořil most, a hledal cesty, jak vést dialog s touto kulturou,“ uvedl papež František v úvodu své katecheze.

Dívejme se očima víry

Pavel volí to, že vstoupí s tímto městem do familiárnosti a tudíž začne navštěvovat nejdůležitější místa a osoby. Jde do synagogy, symbolu života a víry, jde na náměstí, symbolu občanského života, a jde na Areopag, který je symbolem politického a kulturního života. Setká se s židy, epikurejskými a stoickými filosofy a mnohými dalšími.

Tímto způsobem pozoruje Pavel kulturu a prostředí Atén a vychází přitom z „kontemplativního pohledu“, kterým objevuje „toho boha, který přebývá ve svých domech, na svých cestách a na svých náměstích“. Pavel se nedívá na město Atény a pohanský svět nepřátelskýma očima a jakousi zatvrzelostí, ale dívá se na ně očima víry. A toto nás vybízí, ptát na náš způsob, jakým se díváme na naše města: pozorujeme je s lhostejností? S pohrdáním? Nebo s vírou, skrze kterou rozpoznáváme Boží děti uprostřed anonymního davu? vybídl Svatý otec k zamyšlení.

Staňme se budovateli mostů 

Pavel se rozhoduje pro pohled, který ho vede k překlenutí propasti mezi evangeliem a pohanským světem. V srdci jedné z těch nejslavnějších institucí antického světa, na Areopagu, realizuje podivuhodný příklad inkulturace poselství víry: zvěstuje Ježíše Krista těm, kteří uctívají modly, a nedělá to tak, že by na ně útočil, ale sám se stává mostem, budovatelem mostů,“ pokračoval dále papež. 

Za výchozí bod si Pavel zvolí oltář města, který je věnovaný „neznámému bohu“, a vyjde z této „zbožnosti“, aby empaticky vstoupil do kontaktu se svými posluchači. Vyhlašuje, že Bůh „žije mezi obyvateli tohoto města“, kteří ho nepoznávají, a neskrývá se těm, kteří ho hledají upřímným srdcem, třebaže tak činí tápavě. A právě tuto přítomnost jim chce Pavel odhalit: Koho takto uctíváte, a ještě neznáte, toho vám zvěstuji. (Sk 17,23).

Pavel zjevuje identitu Boha 

Aby Pavel zjevil identitu Boha, kterého Atéňané uctívají, vychází ze stvoření, tj. z biblické víry v Boha zjevení, aby přešel k vykoupení a soudu, tzn. k poselství, které je opravdu již křesťanské. Ukazuje jim velkou rozdílnost mezi velikostí Stvořitele a chrámy vybudovanými člověkem a vysvětluje jim, že Stvořitel se stále snaží najít způsob, aby Ho každý mohl nalézt.

Tímto způsobem Pavel, dle pěkného vyjádření papeže Benedikta XVI., hlásá Toho, kterého lidé ignorují, přestože Ho znají: neznámý - známý.

A potom zve apoštol všechny, aby šli dál „za ten čas nevědomosti“ a rozhodli se pro obrácení vzhledem k blížícímu se soudu. Pavel se tak drží kerygmatu, hovoří o Kristu, aniž by Ho zmiňoval, mluví o Něm jako o muži, kterého Bůh určil a dal jistou pečeť tím, že Ho vzkřísil z mrtvých. 

Zakořenění evangelia v Aténách 

Kázání Pavla, které do této chvíle drželo posluchače se zatajeným dechem, se stane kamenem úrazu: smrt a vzkříšení Krista jim přijde jako bláznovství a začnou se mu do tváře vysmívat. Pavel se tedy vzdálí, vypadá to, že jeho pokus úplně selhal, ale místo toho někteří přilnou k jeho slovu a otevřou se víře. Mezi nimi je člen Areopagu Dionysios a jedna žena jménem Damaris. „A tak také v Aténách evangelium zakořenilo a může být šířeno dvěma hlasy: jak hlasem muže, tak i hlasem ženy, řekl dále papež.

Snažme se o inkulturaci víry s jemností

„Ptejme se také dnes Ducha Svatého, žádejme Ho, aby nás učil stále budovat mosty s kulturou, s těmi, kteří nevěří nebo věří jinak než my. Prosme o schopnost inkulturovat s velkou jemností poselství víry, dívejme se na ty, kteří Krista neznají, kontemplativním pohledem, pohnuti láskou, která rozehřeje i ta nejzatvrzelejší srdce,“ ukončil Svatý otec svoji katecheze na 17. kapitolu knihy Skutků apoštolů.

(Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Česko opět spojí vzpomínka na oběti nehod

Vzpomenout na ty, kdo zemřeli především na silnicích, vyjádřit solidaritu, a připomenout dlouhodobé dopady dopravních nehod – to jsou hlavní cíle již tradičního řetězce pietních aktů, bohoslužeb a dalších setkání, kterými se lidé a organizace v České republice připojují ke Světovému dni obětí dopravních nehod. Ten Světová zdravotnická organizace vyhlašuje vždy na třetí neděli v listopadu, ale vzhledem ke státnímu svátku se proto některé akce přesunuly na nadcházející víkend.
22.11.2019

Papež Thajcům: Jste lid úsměvu

Dnešním dnem začal oficiální program papežovy návštěvy v Bangkoku. Dopoledne se Svatý otec setkal s předsedou thajské vlády a veřejnými činiteli. Poté následovala návštěva u nejvyššího patriarchy buddhistů a nemocnice St. Louis. Posledním bodem programu byla mše svatá, která se konala na národním stadiónu.
21.11.2019

Papež František dorazil do Thajska

Dnes v brzkých ranních hodinách středoevropského času dorazil papež František do Thajska, kde zahájil svoji 32. zahraniční cestu. Na letišti v Bangkoku ho kromě oficiální delegace přivítala i jeho sestřenice řeholnice Ana Rosa Sivoriová, která uvedla, že v zemi panuje tzv. „papežská horečka“, neboť všichni chtějí vidět papeže.
20.11.2019

Vyjádření kardinála Dominika Duky k rozhodnutí Krajského soudu v Brně

Přinášíme vyjádření kardinála Dominika Duky k dnešnímu rozhodnutí Krajského soudu v Brně, který zamítl žalobu ohledně omluvy Brněnských divadel za uvedení hry O. Frljiče.
20.11.2019

Ignác Stuchlý pokročil směrem k blahořečení

Dne 5. listopadu 2019 se sešel poradní sbor teologů-konzultorů při vatikánské Kongregaci pro blahořečení a jednomyslně schválili dokument o hrdinských ctnostech Božího služebníka Ignáce Stuchlého (1869–1953), od jehož narození v polovině prosince uplyne 150 let. Je to druhý krůček k oficiálnímu prohlášení zakladatele českého salesiánského díla za „ctihodného“. Třetím krokem bude schválení kauzy od kardinálů téže kongregace.
20.11.2019