Při příležitosti 30. výročí pádu Berlínské zdi žádají biskupové EU obnovený proces dialogu

Při příležitosti 30. výročí pádu Berlínské zdi vyzývají biskupové EU všechny Evropany, aby spolupracovali na svobodné a sjednocené Evropě skrze obnovený proces dialogu sloužícího pro společnou budoucnost v míru. Místopředseda COMECE Mons. Overbeck dodává, že se jedná o výzvu pro všechny obyvatele Evropy ke spolupráci v solidaritě.
Publikováno: 7. 11. 2019 15:00

(Foto: Wikipedia.com / Lear 21, CC BY-SA 3.0)

Toto prohlášení, jehož celé znění je k článku přiloženo, bylo přijato Shromážděním COMECE, složeným z biskupských delegátů biskupů Evropské unie, které se konalo v Bruselu ve dnech 23. – 25. října 2019 za předsednictví Mons. Jean-Claude Hollericha SJ, předsedy COMECE.

Pád Berlínské zdi (9. listopadu 1989) biskupové označili jako „jednu z nejdůležitějších událostí evropských dějin za poslední desetiletí“. Tato událost byla vedena nadějí a očekáváními lepší budoucnosti, která Evropě umožní konečně „dýchat dvěma plícemi“ - východem a západem - a prohloubit tak svůj vlastní integrační proces. Biskupové EU ve svém prohlášení zdůrazňují prorocký rozměr pádu Berlínské zdi. Není to jen oslava historické události, ale také velké ponaučení pro celé lidstvo, protože „výstavba zdí mezi lidmi není nikdy řešením a vybízí nás k úsilí o lepší a integrovanější Evropu“. Mons. Franz-Josef Overbeck, víceprezident COMECE, dodává: „V dobách zesíleného nacionalismu nám pád Berlínské zdi živě, a nejen Němcům, připomíná hodnotu svobody a význam EU jako projektu míru.

Biskupové EU vyzývají, „aby Evropané společně usilovali o svobodnou a sjednocenou Evropu skrze obnovený proces dialogu mezi všemi mentalitami a kulturami s respektem k našim odlišným dějinným zkušenostem. 

„Vybízíme všechny k modlitbě před Bohem, Pánem dějin, aby nám pomohl cele se oddat Evropě, kterou vede Duch Svatý – počátek a základ naděje, pramen a síla nového odhodlání sloužit hodnotám, na kterých je Evropa postavena: spravedlnosti, svobodě a míru,“ stojí v závěru prohlášení biskupů.

(Zdroj: COMECE)

Soubory ke stažení

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Kardinál Schönborn o exhortaci Querida Amazonia: Papež vybízí k širšímu pohledu

„František opět dokázal zklamat všechny ty, kdo očekávali černobílou odpověď. Znovu se snaží pozvednout, rozšířit a prohloubit perspektivu, aby překonal konflikt mezi dvěma krajními pozicemi,“ říká kardinál Christoph Schönborn v komentáři k postsynodální apoštolské exhortaci Querida Amazonia.
14.02.2020

Biskup Vojtěch Cikrle dnes slaví 30. výročí biskupské služby

Dne 14. února 1990 jmenoval papež Jan Pavel II. tehdejšího rektora Kněžského semináře v Litoměřicích Vojtěcha Cikrleho v pořadí třináctým brněnským sídelním biskupem. Biskupské svěcení přijal v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně 31. března 1990.
14.02.2020

Celostátní setkání mládeže proběhne v Hradci Králové

Město Hradec Králové bylo vybráno jako dějiště Celostátního setkání mládeže v roce 2021.
13.02.2020

Klášter Hradčany se otevře veřejnosti

Řád bosých karmelitánů otevře na Hradčanském náměstí nový Klášter Hradčany. Od března 2020 zde vznikne otevřený prostor „Fortna“, sloužící svým duchovním, kulturním a vzdělávacím programem široké veřejnosti.
13.02.2020

Papež František: Pláč očišťuje a obnovuje

Ve středu 12.2. dopoledne se vatikánské aule Pavla VI. konala generální audience. Byla zahájena čtením z knihy proroka Zachariáše (12,10). Tento starozákonní prorok předpovídá seslání ducha milosti a prosby o slitování na obyvatele Jeruzaléma, takže „budou naříkat nad tím, kterého probodli“.
13.02.2020