Proces blahořečení Chiary Lubichové postupuje do Vatikánu

V neděli 10. listopadu byla v katedrále sv. Petra apoštola na Frascati nedaleko Říma slavnostně ukončena diecézní fáze procesu blahořečení Chiary Lubichové, zakladatelky hnutí Fokoláre. Do Vatikánu bude předáno Kongregaci pro svatořečení 75 krabic se sebraným materiálem.
Publikováno: 11. 11. 2019 9:00

Foto: Pavel Mistr

Slavnostní ceremonii v zaplněné katedrále sv. Petra apoštola předsedal Mons. Raffaello Martinelli, biskup diecéze Frascati. Přítomni byli dále zástupci diecézního tribunálu v čele s s biskupským delegátem Mons. Angelem Amatim. Postulátorem diecézní fáze procesu blahořečení byl Sac. Silvestre Marques. Přítomni byli také příbuzní Chiary Lubichové, zástupci veřejného i církevního života a členové hnutí Fokoláre, z nichž mnozí Chiaru osobně znali.

Před oltářem bylo umístěno 75 krabic obsahujících svědectví o životě Chiary Lubichové, její dopisy, nevydané dokumenty, deníky a další spisy. Jedná se celkem 35.000 stránek. Během diecézní fáze procesu bylo vyslechnuto celkem 166 svědků.

Šetření se týkalo života Chiary, její ctností, charismat a specifické spirituality, pro která jsou typická témata jako Jednota, opuštěný Ježíš a Ježíš uprostřed. Dále spisy obsahují informace o založení Mariina díla, které se dnes nazývá Fokoláre, a mezikonfesionální a mezináboženské kontakty,“ uvedl ve své promluvě Mons. Amati.

Předáním sebraného materiálu Kongregaci pro svatořečení byl ustanoven dott. Daniel Tamborini. Po přísaze a podepsání dekretu o uzavření diecézní fáze beatifikačního procesu biskupem Martinellim a všech členů členů diecézního tribunálu a postulátorů byly zapečetěny poslední krabice, které poputují do Vatikánu.

Na závěr pozdravila přítomné prezidentka hnutí Maria Voce, která mimo jiné uvedla: „Naší jedinou touhou je nyní nabídnout církvi prostřednictvím této obsáhlé dokumentace dar, kterým byla pro nás a pro mnoho lidí Chiara. Chiara přijala charisma, kterým jí Bůh hojně obdaroval, den po dni kráčela k plnosti křesťanského života a dokonalosti lásky. Jejím přáním bylo, aby touto cestou života z evangelia šli mnozí ve stále se obnovujícím odhodlání pomáhat těm, se kterými se setkáváme, klást Boha stále na první místo a růst ke svatosti společně.“

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články