Začala národní pouť do Říma. Přijeli jsme vzpomínat, děkovat a prosit, řekl biskup Cikrle

Více než dva tisíce českých poutníků s českými vlajkami, trikolórou nebo s odznakem s vyobrazením sv. Anežky České v klopě se sjely do Říma, aby se zúčastnily české národní poutě k oslavě české světice a patronky společně s českými a moravskými biskupy. Slavnostní zahájení národní pouti se uskutečnilo dnes odpoledne v bazilice Santa Maria Maggiore, dopoledne se biskupové modlili k českým národním patronům nad hrobem sv. Cyrila v bazilice sv. Klimenta.
Publikováno: 11. 11. 2019 17:00

Foto: Roman Albrecht / Člověk a Víra, P. Stanislav Přibyl

V úterý uplyne 30 let od chvíle, kdy přemyslovskou princeznu svatořečil papež Jan Pavel II. Mnozí z poutníků či kněží přijeli po třech desítkách let podruhé, aby Anežce symbolicky děkovali za dar svobody. Ta do Československa v podobě pádu totalitního režimu přišla pár dní po slavné chvíli ve Vatikánu.

Modlitba k národním patronům

Ještě před zahájením pouti zavítali biskupové dopoledne do baziliky sv. Klimenta, kde se modlili k českým národním patronům a připomenuli 1150 let od úmrtí sv. Cyrila. Poté v katakombách pod bazilikou, kde je hrob svatého Cyrila, vzdali patronům také úctu a díky.

„Ačkoliv u nás už křesťanství bylo, tak až Cyril s Metodějem našli cestu k srdci lidí. Chceme tedy děkovat a prosit, abychom dokázali šířit víru po vzoru sv. Cyrila. Potřebujeme vzor, příklad a přímluvu světců, abychom dalším generacím předali poklad víry, který jsme obdrželi skrze tyto světce,“ řekl arcibiskup Jan Graubner.

Slavnostní zahájení v Santa Maria Maggiore

Slavnostní zahájení národní poutě se uskutečnilo odpoledne v bazilice Santa Maria Maggiore, kde se slavila mše svatá. Desítky českých a moravských věřících z celé země stály dlouhou frontu před bazilikou v silném dešti, který Řím skrápí už druhý den a provázejí ho i bouřky. Vstup do baziliky byl spojen s bezpečnostními prohlídkami, všichni se ale na zahájení mše dostali včas.

Mši celebroval arcibiskup olomoucký Jan Graubner, homilii pronesl brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Poutníků bylo nakonec tolik, že přichystané Tělo Páně nestačilo pro všechny účastníky mše a muselo být přineseno ze sousedního kostela. Podle odhadů se mše účastnilo více než 2200 poutníků.

„Od převratných událostí podzimu roku 1989, které u nás přinesly pád totalitního režimu bez použití násilí, a jejich předzvěsti - kanonizaci svaté Anežky České, jsme po třiceti letech na místě, kde to pro nás a naši zemi začalo. Přijeli jsme vzpomínat, děkovat a prosit,“ řekl v úvodu své homilii biskup Cikrle.

Církev jakožto společenství v Kristu

Ve svém kázání se pak dále zaměřil na církev jakožto společenství v Kristu a s ohledem na místo, kde se slavila mše, také na Pannu Marii, která je pro svůj významný podíl nazývána Matkou církve. Řekl, že čtení z knihy Zjevení neboli Apokalypsy nám představuje obraz města nazvaného Nový Jeruzalém, který je vystrojený jako nevěsta okrášlená pro svého ženicha a sestupuje z nebe jako dar od Boha.

„Nový Jeruzalém se představuje  jako Boží přebývání s lidmi, které je zcela novou kvalitou života. Celá 21. kapitola knihy Zjevení je popisem nepopsatelné krásy a nádhery města se stále otevřenými dvanácti branami pro všechny, kdo touží vstoupit do niterného společenství s Bohem a Beránkem – Kristem,“ zdůraznil biskup Cikrle.

„Milí poutníci, sestry a bratři. Popisované město a nevěsta jsou symboly církve v jejím eschatologickém dovršení, ale v církvi, která je cestou i cílem Božího plánu, již žijeme. A právě společenství s Kristem směřuje k jejímu dovršení. Proto sv. Pavel definuje církev, privilegované místo spásy lidí, jako ´tělo Kristovo´, tedy organismus,  který se z nepatrného začátku rozrůstá. Není lidským výrobkem,“ prohlásil biskup Cikrle.

Setkání Panny Marie s andělem

Bazilika, ve které dnes byla národní pouť zahájena, je zasvěcena Panně Marii. Její stavba začala v roce 432, rok poté, kdy Efezský koncil potvrdil Ježíšovu matku Pannu Marii jako bohorodičku. Právě v tomto kostele roku 867 papež Hadrián II. za přítomnosti svatých Cyrila a Metoděje položil na hlavní oltář slovanské bohoslužebné knihy, a tak je schválil k užívání, řekl biskup. Ve své homilii pak připomněl scénu Zvěstování, tedy setkání Panny Marie s andělem.

„Jedná se o jedinečně hvězdnou hodinu lidstva. Maria ví, že ji Bůh volá k podílu a účasti na tom, co dobrého chce dát všem lidem, a odpoví: ´Jsem jeho služebnice a toužím a chci udělat to, co chce On.´ A toto setkání ukončují v Bibli slova, která už obvykle nevnímáme. Znějí takto: ´A anděl od ní odešel.´ Opustil ji a nechal ji samotnou,“ pokračoval v kázání biskup Cikrle.

„A kde je anděl nyní? Stojí před každým z nás a říká: buď zdráv – zdráva a raduj se, i tebe si Bůh vyvolil. Chceš se podílet na tom dobrém, co chce Bůh dát lidem? Chceš dát život Kristu? Ač se to nezdá, je to klíčová hodina a událost našeho života.  I  sv. Anežka takto přijala  svoji mateřskou úlohu. A co já? Anděl stále čeká. Co mu odpovím, aby mohl ode mne v pokoji odejít?“ uzavřel svojí homilii biskup Cikrle.

Program národní pouti na příští dny

Národní pouť pokračuje v úterý dopoledne hlavní bohoslužbou v bazilice sv. Petra, kterou povede kardinál Dominik Duka OP. Vpodvečer je v bazilice sv. Jana v Lateránu na programu koncert České nebe. Uvede dílo vzniklé také u příležitosti svatořečení Anežky. Jde o cyklus hudebních skladeb zasvěcených českým světcům a patronům. Každému z nich je věnována jedna kantáta představující jeho životní příběh.

Ve středu 13. listopadu navštíví poutníci pravidelnou generální audienci papeže Františka. Čeští a moravští katolíci mu tam předají sochu sv. Anežky České a výtěžek z charitativní sbírky po chudé a potřebné.

Celá homilie biskupa Vojtěcha Cikrleho je ke stažení v příloze.

Zdroj: ČTK, Tiskové středisko ČBK

 

Autor článku:
Tomáš Tetiva

Související články

Další aktuality

Česko-německý benefiční běh: Ackermann-Gemeinde podpořilo Teplice

Dobročinný silvestrovský běh vynesl teplickým salesiánům téměř 5000 EUR. Většina příspěvků pocházela od německých běžců z organizace Ackermann-Gemeinde. Výtěžek podpoří Živý dům v Teplicích – nové centrum pro volnočasové aktivity a sociální služby pro děti i jejich rodiny.
25.01.2021

Křesťanský ekumenický web signály.cz připravil vzdělávací semináře pro mládež

Křesťanský ekumenický web signály.cz připravil v rámci celoročního projektu digitální evangelizace vzdělávací semináře pro mládež. Nejen pro studenty středních a vysokých škol se bude každý měsíc konat seminář zaměřený na otázky dnešní mládeže nejen ve víře, ale i v běžném životě.
25.01.2021

Videokázání (nejen) pro děti P. Romana Vlka - 3. neděle v mezidobí

Přinášíme vám pravidelné videokázání P. Romana Vlka ke 3. neděli v mezidobí.
25.01.2021

Přímé přenosy bohoslužeb od 25. do 31. ledna 2021

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele, nabízíme přehled bohoslužeb vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe, Radiu Proglas a České televizi.
25.01.2021

Papež František rozdal Bible a vyzval k modlitbě za bezdomovce zemřelé zimou

Promluvu před polední modlitbu Anděl Páně pronesl papež František z knihovny Apoštolského paláce. Zamýšlel se nad evangelijním úryvkem ze sv. Marka, které nám ukazuje "předání štafety" Janem Křitelem Ježíši, připomněl dnešní Neděli Božího slova a vyzval k modlitbě za bezdomovce.
24.01.2021