Hlavní bohoslužba národní pouti ve svatopetrské bazilice. Jan Pavel II. nám ukázal cestu, připomněl biskup Wasserbauer

Více než 4000 poutníků dnes dopoledne dorazilo na hlavní bohoslužbu národní pouti, která se konala ve svatopetrské bazilice právě v den 30. výročí kanonizace sv. Anežky České. Slavnostní mši ke cti sv. Jana Pavla II. celebroval kardinál Dominik Duka OP, homilii pronesl pomocný biskup pražský Zdenek Wasserbauer. Večer se ještě uskuteční reprezentativní koncert "České nebe" v bazilice sv. Jana v Lateránu a koncert chval Scholy brněnské mládeže (SBM) v kostele sv. Marcelína a Petra.
Publikováno: 12. 11. 2019 13:00

Foto: Eliška Blajdová

Mše se slavila ke cti papeže sv. Jana Pavla II., neboť to byl právě on, kdo patronku českého národa kanonizoval. Poutníci se za papeže, který měl výrazný podíl na zhroucení komunismu, modlili a pomocný pražský biskup Zdenek Wasserbauer Janu Pavlu II. věnoval kázání. V úvodu mše přivítal všechny poutníky kardinál Dominik Duka OP.

„Dovolte, abych vás pozdravil z tohoto místa, kde nyní zní náš rodný jazyk. Tato pouť je dostatečnou a důstojnou odpovědí za dar, kterým je život a dílo sv. Anežky, ale i za dar svobody. Chci poděkovat po 30 letech, kdy končí etapa našich dějin, etapa zkoušek i zklamání. Věříme však v zázrak, proto nemůžeme propadnout beznaději,“ řekl kardinál Duka.

Povolání sv. Jana Pavla II.

Biskup Wasserbauer se ve své homilii zamýšlel nad tím, co je to povolání a jak ho rozpoznat, přijmout a naplnit. Ačkoliv se nám životní cesta papeže sv. Jana Pavla II. může zdát jasná a přímočará, i on musel podle biskupa Wasserbauera projít rozpoznáním svého povolání, když připomněl jeho ranou lásku k divadlu a herectví.

„Nebyl on také tím bohatým mladým mužem z evangelia, bohatým na osobní obdarování, který ale naštěstí nakonec Pánovu výzvu přijal? Možná by byl získal i několik Oskarů a my bychom se mohli po večerech dívat na skvělé filmy... ale neměli bychom Jana Pavla II.,“ prohlásil biskup Wasserbauer.

Připomněl jeho 146 pastoračních cest po Itálii a 104 po dalších zemích, 1338 mužů a žen, které prohlásil za blahoslavené a 482 za svaté i jeho podíl na pádu totalitního režimu.

Nemějte strach!

Důležitým tématem jeho pontifikátu byl rovněž důraz na šíření radostné zvěsti evangelia, což zaznělo už při jeho inaugurační mši 22. října 1978 slovy, která vstoupila do historie: „Nemějte strach! Otevřete, ba rozevřete dokořán brány Kristu! Jeho spásonosné moci otevřete hranice států, ekonomické i politické systémy, rozsáhlé oblasti kultury, civilizace a pokroku. Nemějte strach!“

„My jsme se po pádu železné opony otevřeli světu, a je to dobře! Jenže ne všechno, co díky tomu otevření přišlo či nastalo, je dobré…! Kéž by nám Bůh dal dostatek opravdové moudrosti správně rozlišovat, čemu otevírat a čemu nedovolit vstoupit a rozkládat a ničit! A naopak, nebát se otevřít spásonosné a uzdravující moci Krista!“ zdůraznil biskup Wasserbauer.

Konec komunismu

Slova Jana Pavla II. při inaugurační mši podle něj také „otevřela první trhlinu v bariérách vybudovaných komunismem“. Vzpomněl, že svatořečení Anežky se dělo v době, kdy se ve Vatikánu připravovala návštěva tehdejšího sovětského prezidenta Michaila Gorbačova. Do Vatikánu přijel 1. prosince 1989. „A byl to on, kdo řekl: Komunismus jsem nezničil já, ale Jan Pavel II.! Gorbačov považoval Jana Pavla za člověka, který změnil běh dějin,“ řekl Wasserbauer.

„Jan Pavel II. nás do tohoto 3. tisíciletí převedl a v mnoha ohledech nám jasně ukázal směr, kudy kráčet. Kéž bychom se jeho příkladem stále inspirovali, k jeho učení se stále vraceli a o jeho přímluvu znovu a znovu prosili!“ uzavřel biskup Wasserbauer.

Modlitba za vlast

Po bohoslužbě ve svatopetrské bazilice zamířil liturgický průvod společně s vládní a senátní delegací k oltáři sv. Václava, kde se biskupové pomodlili za vlast. „Chceme Bohu poděkovat u oltáře sv. Václava za všechno dobrodiní, kterým jsi nás za uplynulých 30 let obdaroval. Děkujeme za sv. Václava, který je nám příkladem spravedlivého vládce,“ pronesl v modlitbě kardinál Duka.  Poté všichni přítomní zazpívali Česko-slovenskou státní hymnu.

Po modlitbě u oltáře sv. Václava pak biskupové společně s oficiální delegací sestoupili do katakomb svatopetrského chrámu, kde se pomodlili u sochy sv. Anežky, u hrobu sv. Petra i na místě dlouhodobého odpočinku kardinála Josefa Berana.

Hudební večer

Vpodvečer je v bazilice sv. Jana v Lateránu na programu koncert České nebe. Uvede dílo vzniklé také u příležitosti svatořečení Anežky. Jde o cyklus hudebních skladeb zasvěcených českým světcům a patronům. Každému z nich je věnována jedna kantáta představující jeho životní příběh. Hudební doprovod zajistí Hudba Hradní stráže a Policie ČR a pěvecké sbory Collegium Hortense, Entropie, Pěvecký sbor SGV, Schola brněnské mládeže a SMoG pod vedením Plk. Mgr. Jana Zástěry.

Ve 20 hodin pak začíná koncert chval Scholy brněnské mládeže (SBM) v kostele sv. Marcelína a Petra v Lateránu na Via Merulana.

Zítra se poutníci sejdou na svatopetrském náměstí, kde se dopoledne koná pravidelná  generální audience papeže Františka. Tam dojde také k předání Charitativní sbírky Koruny sv. Anežky České papeži Františkovi pro chudé a potřebné. Odpoledne pak bude národní pouť slavnostně zakončena bohoslužbou v bazilice sv. Jana v Lateránu.

Celá homilie biskupa Zdenka Wasserbauera je ke stažení v příloze.

Zdroj: ČTK, Tiskové středisko ČBK

Autor článku:
Tomáš Tetiva

Související články

Další aktuality

Čeští biskupové popřáli kardinálu Schönbornovi k jeho dnešním 75. narozeninám

Rakouský kardinál Christoph Schönborn dnes oslavil 75 let.
22.01.2020

Skončilo 121. plenární zasedání ČBK

Biskupové Čech, Moravy a Slezska jednali na 121. plenárním zasedání, které se tentokrát konalo na Arcibiskupství pražském. Jednání se účastnili i předsedové konferencí vyšších řeholních představených, sestra Krista Chládková a arciopat Prokop Siostrzonek.
22.01.2020

Prohlášení České biskupské konference k úsilí o legalizaci eutanazie a asistované sebevraždy

Čeští a moravští biskupové vydali v rámci 121. zasedání ČBK následující prohlášení na téma eutanazie a asistovaná sebevražda.
22.01.2020

Výběrové řízení Biskupství brněnského na místa ředitelů církevních škol

Biskupství brněnské jako zřizovatel vyhlašuje výběrové řízení na obsazení míst ředitelů školských právnických osob: • Biskupské gymnázium Brno • Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna Brno • Církevní domov mládeže Petrinum v Brně • Katolické gymnázium Třebíč • Křesťanská základní škola Jihlava • Střední odborná škola sociální u Matky Boží Jihlava Nástup k 1. 7. 2020. Termín uzávěrky přihlášek je 28. 2. 2020.
22.01.2020

Papež František připomněl motto Týdne modliteb za jednotu křesťanů

Při středeční audienci v zaplněné aule Pavla VI. připomněl papež František téma letošního Týdne modliteb za jednotu křesťanů - pohostinnost, které bylo inspirované úryvkem ze Skutků apoštolů „Zachovali se k nám neobyčejně laskavě“. Celý text dnešní katecheze naleznete v článku.
22.01.2020