Hlavní bohoslužba národní pouti ve svatopetrské bazilice. Jan Pavel II. nám ukázal cestu, připomněl biskup Wasserbauer

Více než 4000 poutníků dnes dopoledne dorazilo na hlavní bohoslužbu národní pouti, která se konala ve svatopetrské bazilice právě v den 30. výročí kanonizace sv. Anežky České. Slavnostní mši ke cti sv. Jana Pavla II. celebroval kardinál Dominik Duka OP, homilii pronesl pomocný biskup pražský Zdenek Wasserbauer. Večer se ještě uskuteční reprezentativní koncert "České nebe" v bazilice sv. Jana v Lateránu a koncert chval Scholy brněnské mládeže (SBM) v kostele sv. Marcelína a Petra.
Publikováno: 12. 11. 2019 12:00

Foto: Eliška Blajdová

Mše se slavila ke cti papeže sv. Jana Pavla II., neboť to byl právě on, kdo patronku českého národa kanonizoval. Poutníci se za papeže, který měl výrazný podíl na zhroucení komunismu, modlili a pomocný pražský biskup Zdenek Wasserbauer Janu Pavlu II. věnoval kázání. V úvodu mše přivítal všechny poutníky kardinál Dominik Duka OP.

„Dovolte, abych vás pozdravil z tohoto místa, kde nyní zní náš rodný jazyk. Tato pouť je dostatečnou a důstojnou odpovědí za dar, kterým je život a dílo sv. Anežky, ale i za dar svobody. Chci poděkovat po 30 letech, kdy končí etapa našich dějin, etapa zkoušek i zklamání. Věříme však v zázrak, proto nemůžeme propadnout beznaději,“ řekl kardinál Duka.

Povolání sv. Jana Pavla II.

Biskup Wasserbauer se ve své homilii zamýšlel nad tím, co je to povolání a jak ho rozpoznat, přijmout a naplnit. Ačkoliv se nám životní cesta papeže sv. Jana Pavla II. může zdát jasná a přímočará, i on musel podle biskupa Wasserbauera projít rozpoznáním svého povolání, když připomněl jeho ranou lásku k divadlu a herectví.

„Nebyl on také tím bohatým mladým mužem z evangelia, bohatým na osobní obdarování, který ale naštěstí nakonec Pánovu výzvu přijal? Možná by byl získal i několik Oskarů a my bychom se mohli po večerech dívat na skvělé filmy... ale neměli bychom Jana Pavla II.,“ prohlásil biskup Wasserbauer.

Připomněl jeho 146 pastoračních cest po Itálii a 104 po dalších zemích, 1338 mužů a žen, které prohlásil za blahoslavené a 482 za svaté i jeho podíl na pádu totalitního režimu.

Nemějte strach!

Důležitým tématem jeho pontifikátu byl rovněž důraz na šíření radostné zvěsti evangelia, což zaznělo už při jeho inaugurační mši 22. října 1978 slovy, která vstoupila do historie: „Nemějte strach! Otevřete, ba rozevřete dokořán brány Kristu! Jeho spásonosné moci otevřete hranice států, ekonomické i politické systémy, rozsáhlé oblasti kultury, civilizace a pokroku. Nemějte strach!“

„My jsme se po pádu železné opony otevřeli světu, a je to dobře! Jenže ne všechno, co díky tomu otevření přišlo či nastalo, je dobré…! Kéž by nám Bůh dal dostatek opravdové moudrosti správně rozlišovat, čemu otevírat a čemu nedovolit vstoupit a rozkládat a ničit! A naopak, nebát se otevřít spásonosné a uzdravující moci Krista!“ zdůraznil biskup Wasserbauer.

Konec komunismu

Slova Jana Pavla II. při inaugurační mši podle něj také „otevřela první trhlinu v bariérách vybudovaných komunismem“. Vzpomněl, že svatořečení Anežky se dělo v době, kdy se ve Vatikánu připravovala návštěva tehdejšího sovětského prezidenta Michaila Gorbačova. Do Vatikánu přijel 1. prosince 1989. „A byl to on, kdo řekl: Komunismus jsem nezničil já, ale Jan Pavel II.! Gorbačov považoval Jana Pavla za člověka, který změnil běh dějin,“ řekl Wasserbauer.

„Jan Pavel II. nás do tohoto 3. tisíciletí převedl a v mnoha ohledech nám jasně ukázal směr, kudy kráčet. Kéž bychom se jeho příkladem stále inspirovali, k jeho učení se stále vraceli a o jeho přímluvu znovu a znovu prosili!“ uzavřel biskup Wasserbauer.

Modlitba za vlast

Po bohoslužbě ve svatopetrské bazilice zamířil liturgický průvod společně s vládní a senátní delegací k oltáři sv. Václava, kde se biskupové pomodlili za vlast. „Chceme Bohu poděkovat u oltáře sv. Václava za všechno dobrodiní, kterým jsi nás za uplynulých 30 let obdaroval. Děkujeme za sv. Václava, který je nám příkladem spravedlivého vládce,“ pronesl v modlitbě kardinál Duka.  Poté všichni přítomní zazpívali Česko-slovenskou státní hymnu.

Po modlitbě u oltáře sv. Václava pak biskupové společně s oficiální delegací sestoupili do katakomb svatopetrského chrámu, kde se pomodlili u sochy sv. Anežky, u hrobu sv. Petra i na místě dlouhodobého odpočinku kardinála Josefa Berana.

Hudební večer

Vpodvečer je v bazilice sv. Jana v Lateránu na programu koncert České nebe. Uvede dílo vzniklé také u příležitosti svatořečení Anežky. Jde o cyklus hudebních skladeb zasvěcených českým světcům a patronům. Každému z nich je věnována jedna kantáta představující jeho životní příběh. Hudební doprovod zajistí Hudba Hradní stráže a Policie ČR a pěvecké sbory Collegium Hortense, Entropie, Pěvecký sbor SGV, Schola brněnské mládeže a SMoG pod vedením Plk. Mgr. Jana Zástěry.

Ve 20 hodin pak začíná koncert chval Scholy brněnské mládeže (SBM) v kostele sv. Marcelína a Petra v Lateránu na Via Merulana.

Zítra se poutníci sejdou na svatopetrském náměstí, kde se dopoledne koná pravidelná  generální audience papeže Františka. Tam dojde také k předání Charitativní sbírky Koruny sv. Anežky České papeži Františkovi pro chudé a potřebné. Odpoledne pak bude národní pouť slavnostně zakončena bohoslužbou v bazilice sv. Jana v Lateránu.

Celá homilie biskupa Zdenka Wasserbauera je ke stažení v příloze.

Zdroj: ČTK, Tiskové středisko ČBK

Autor článku:
Tomáš Tetiva

Související články

Další aktuality

Papež František: Křesťanství je živý vztah s Pánem

Při promluvě před nedělní modlitbou Regina Coeli, která se konala poprvé od 14. března opět z okna Apoštolského paláce, papež František připomněl, že křesťanství není jen nauka nebo morální ideál, ale je to živý vztah s Bohem.
18.04.2021

Videokázání P. Romana Vlka (nejen) pro děti - 3. neděle velikonoční

Nedělní kázání (nejen) pro děti P. Romana Vlka pro 3. neděli velikonoční.
18.04.2021

Fotogalerie: Beatifikace P. Jana Dominika Zavřela z Chodova

V italském opatství Casamari byli dnes beatifikováni cisterciáčtí mučedníci ze sklonku 18. století, ctihodný Simeon Cardona a jeho pět druhů, mezi kterými je také původem český kněz P. Jan Chryzostom Dominik Zavřel O.Cist. Slavnostní bohoslužby se účastnil i velvyslanec ČR při Svatém stolci Václav Kolaja, rektor Papežské koleje sv. Jana Nepomuckého v Římě P. Roman Czudek, profesor Papežské univerzity sv. Tomáše Akvinského (Angelicum) v Římě P. Efrem Jindráček OP, cisterciáci z Vyššího Brodu v čele s jejich převorem. Níže krátká reflexe P. Czudka z dnešní slavnosti:
17.04.2021

Kardinál Semeraro při beatifikaci v Casamari: Láska přemáhá strach

Prefekt Kongregace pro svatořečení, kard. Marcello Semeraro, dnes v opatství Casamari, vzdáleném zhruba sto kilometrů jižně od Říma, slavil beatifikační liturgii cisterciáckých mučedníků ze sklonku 18. století, ctihodného Simeona Cardony a pěti druhů, mezi nimiž je také původem český kněz, P. Jan Chryzostom Dominik Zavřel O.Cist., mučedník eucharistie.
17.04.2021

TOP - Týden otevřených kostelů v Hradci Králové

Týden otevřených kostelů (TOK), pokud to vládní nařízení dovolí, se letos uskuteční v Hradci Králové ve dnech 23. - 30. 5. 2021. Projekt má za cíl představit křesťanství a ukázat co nejširší rozsah jeho aktivit a tím pomoci odbourat zažité předsudky, rozšířit povědomí o historicko-kulturním dědictví křesťanství, které nabízejí sakrální stavby a praktické připomenutí toho, že jsou centrem společenského a kulturního života města i dnes.
16.04.2021