Vychází kniha o trinitární teologii stvoření

V nakladatelství Karlovy Univerzity v Praze vyšla v těchto dnech monografie: Ctirad Václav Pospíšil, I řekl Bůh. Trinitární teologie stvoření, která představuje dovršení triptychu věnovaného teologii stvoření.
Publikováno: 13. 11. 2019 7:00

V předchozích knihách profesor Pospíšil zmapoval reakce české katolické teologie na výzvy přírodních věd v období 1850-1950 (Zápolení o pravdu, naději a lidskou důstojnost, 2017) a následně to, jak se stavěli katoličtí teologové a myslitelé k výzvě evolučního vzniku/stvoření člověka (Průkopníci a jejich odpůrci, 2018). Tyto z historického a zejména teologického hlediska doposud málo, nebo dokonce vůbec neprozkoumané materiály promluvily velmi překvapivým a pro dnešního věřícího určitě potěšitelným způsobem, protože vyšlo najevo, že se jako křesťané opravdu nemáme za co stydět! V připomenutých titulech se autor vyrovnává s tajemstvím stvoření na rovině tak zvané fundamentální teologie, která by podle jeho mínění měla mezi svá pojednání odvážně zařadit také specificky laděnou partii o stvoření, a tak navázat na práci předchozích generací v oblasti tak zvané apologetiky.

Nynější kniha nás přesvědčuje, že opravdu biblicky a následně také dogmaticky pojatá teologie stvoření se problematiky přírodovědeckého obrazu světa příliš netýká, protože uvedené tajemství je vnímáno především jako počátek, či spíše nevyhnutelný předpoklad nového stvoření, tedy dějin spásy a tajemství milosti. Originalita předkládaného díla tkví, a to nejen na naší národní rovině, ale bezesporu rovněž ve světovém kontextu teologického myšlení, v důsledně trinitárním promyšlení tohoto základního tajemství naší existence. Jiní autoři doposud v podobných pojednáních věnovali problematice stvořitelské Trojice jen určitou kapitolu, nikdo z nich zatím nepromyslel všechny kapitoly tohoto traktátu důsledně ve světle korunního tajemství víry a křesťanského života (srov. KKC, čl. 234). Ačkoli jednotlivé pasáže díla pojednávají o ne právě snadných tématech (Trojice jako logicky jediné možné vysvětlení stvoření, stvoření z ničeho, problematika působení Stvořitele spolu se stvořenými příčinami, otázka zla, ochrana životního prostředí, stvoření formou mezidruhové transformace, stvoření člověka, prvotní hřích a dědičná viny, otázka mimořádného působení zlého ducha a exorcismu), autor se poctivě snaží o to, aby základní přínosy jeho badatelského úsilí byly vyjádřeny tak srozumitelně a názorně, nakolik je to jenom možné.

Kniha by měla oslovit nejenom vyučující teologie a její studenty, ale také duchovní, pastorační pracovníky, vyučující na středních školách a všechny, které uvedená problematika hlouběji zajímá. Mnoho podnětného zde naleznou také ti, kdo se s různým způsobem zaměřují na oblast spirituality. Stvoření je totiž první rovinou sebedarování Otce skrze Syna v Duchu svatém.

Autor článku:
Tomáš Tetiva

Související články