Ministerstvo zahraničních věcí se připojí k Červené středě

Ve středu 27. listopadu 2019 se v ČR už podruhé uskuteční iniciativa Červená středa (#RedWednesday). Smyslem této akce je veřejně si připomenout všechny, kdo jsou ve světě pronásledováni pro své náboženské přesvědčení. Vizuálním znakem iniciativy je rozsvícené červené světlo symbolizující krev trpících pro víru. V letošním roce se do této iniciativy zapojí i Ministerstvo zahraničních věcí ČR (MZV).
Publikováno: 15. 11. 2019 14:00

Foto: Ludek / CC BY-SA 3.0

„Jsme rádi, že se za lidi pronásledované pro víru společně s námi postaví i Ministerstvo zahraničních věcí. Považujeme za důležité, že téma ochrany náboženské svobody překračuje okruh církví a náboženských společností a stává se tématem i pro společnost. Svoboda víry a vyznání je významnou součástí demokracie, a je dobré si to připomenout obzvláště nyní před nadcházejícím svátkem 17. listopadu,“ řekl generální sekretář ČBK P. Stanislav Přibyl.

V ČR tuto akci organizuje ČBK společně s Ekumenickou radou církví v ČR a Federací židovských obcí v ČR. Akce se v tentýž den koná na dalších místech ve světě – především ve Velké Británii, kde vznikla, a dále na Slovensku, v Rakousku, Itálii, Francii, USA, Kanadě a na Filipínách.

Červeným světlem byly loni poprvé nasvíceny některé veřejné budovy, jako např. kostel sv. Havla, kostel sv. Mikuláše a Staronová synagoga v Praze, Mahenovo divadlo v Brně, kostel Všech svatých v Litoměřicích a další kostely v českých a moravských diecézích.

Podle Aid to the Church in Need jsou dnes nejpronásledovanější náboženskou skupinou na světě křesťané a stále více věřících zažívá ty nejhorší formy útlaku. „Jsou země, kde jsou pronásledováni z náboženských důvodů, jsou šikanováni v zaměstnání, jsou falešně obžalováváni, vězněni, trpí nejen oni sami, ale i jejich rodiny. Ta míra perzekuce je velmi různá, někde jde opravdu o život jako například v některých islámských zemích jako je Pákistán nebo v zemích, kde vládne tvrdá ideologie jako je Severní Korea,“ řekl biskup Václav Malý.

RedWednesday je kampaň s heslem Make a stand for faith and freedom (Společně za víru a svobodu), která se uskutečnila poprvé v roce 2016 z iniciativy britské pobočky papežské nadace Aid to the Church in Need. Iniciativa chce propagovat víru i toleranci ve společnosti a podpořit solidaritu s obětmi pronásledování či být hlasem proti násilí a útlaku vykonávaného ve jménu náboženství.

Více informací o programu a o tom, jak se lze zapojit, naleznete na www.cervenastreda.cz a www.facebook.com/cervenastreda

Autor článku:
Tomáš Tetiva

Související články

Další aktuality

125. plenární zasedání ČBK proběhlo opět částečně online

Biskupové Čech, Moravy a Slezska jednali v rámci 125. plenárního zasedání 19. - 20. ledna 2021 v Praze na Arcibiskupství pražském. Z důvodu protipandemických opatření ze strany Vlády ČR se část biskupů setkala osobně a část se připojila na jednání formou online konference stejně jako na podzimním jednání loni. Hlavním tématem tohoto plenárního zasedání byly ekonomické záležitosti, jejichž schválení bylo nezbytné pro další chod církevních institucí v roce 2021.
20.01.2021

Papež František: Jednota je dar, o nějž je třeba prosit modlitbou

Dopoledne pronesl Petrův nástupce v přímém přenosu z knihovny Apoštolského paláce pravidelnou katechezi. Jako každý rok zaměřil papež pozornost na probíhající Týden modliteb za jednotu křesťanů (18. - 25. ledna), což dobře zapadlo do cyklu, ve kterém již od 6. května loňského roku pojednává o modlitbě. Ve své katechezi připomněl, že jednoty je dosaženo pouze s Boží milostí, a ne naší vlastní silou vůle.
20.01.2021

Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 21+ schválila Vláda ČR

Vláda ČR na svém zasedání 11. ledna 2021 schválila Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ pro roky 2021 a 2022, na jehož tvorbě se podíleli i zástupci České biskupské konference.
20.01.2021

Katolický týdeník: Sociální izolace drtí vztahy

Za poslední rok jsme to slyšeli bezpočtukrát: buďte doma, s nikým se nepotkávejte. Zvláště jste-li vyššího věku, nemocní nebo s někým takovým žijete.
20.01.2021

IROP podpoří projekty v oblasti zdravotnictví, sociálních služeb a IZS

Evropská unie poskytne ČR dodatečné prostředky z nového investičního nástroje REACT-EU. Celkem se jedná o cca 21,7 mld. Kč, které budou rozděleny prostřednictvím nových výzev Integrovaného regionálního operačního programu.
19.01.2021