Ignác Stuchlý pokročil směrem k blahořečení

Dne 5. listopadu 2019 se sešel poradní sbor teologů-konzultorů při vatikánské Kongregaci pro blahořečení a jednomyslně schválili dokument o hrdinských ctnostech Božího služebníka Ignáce Stuchlého (1869–1953), od jehož narození v polovině prosince uplyne 150 let. Je to druhý krůček k oficiálnímu prohlášení zakladatele českého salesiánského díla za „ctihodného“. Třetím krokem bude schválení kauzy od kardinálů téže kongregace.
Publikováno: 20. 11. 2019 13:00

Ze Slezska do Itálie a Slovinska

Ignác Stuchlý se narodil ve slezské Boleslavi v roce 1869. Ve 22 letech začal studovat v Olomouci u dominikánů teologii. Tato studia ale přerušil a odjel do Itálie, kde v roce 1895 vstoupil do noviciátu salesiánů a pokračoval ve studiích. V italsko-slovinské Gorizi spolupracoval s arcibiskupem a kardinálem Jakubem Missou a dalšími salesiány, věnoval se mladým v konviktu sv. Aloise a podporoval salesiánská povolání v arcidiecézi. Na kněze byl vysvěcen v roce 1901. Později se stěhoval do Lublaně, kde připravoval příchod salesiánů a jako ekonom se významně podílel na stavbě kostela Panny Marie Pomocnice v Rakovníku, dnes důležitého mariánského poutního místa.

Příchod salesiánské provincie do Čech

Ve 20. letech byl náhle povolán do Itálie, aby doprovázel zhruba dvacet českých salesiánských kandidátů na Moravu, a vyslyšel tak volání mnohých po salesiánské přítomnosti v tehdejším Československu. Od roku 1925 začal plánovat založení české salesiánské provincie. To se podařilo v roce 1927, kdy pod jeho vedením a vedením Štěpána Trochty přišli salesiáni do českých zemí. Jejich první dům vznikl ve Fryštáku u Holešova (nedaleko Zlína) a postupně začaly vznikat další salesiánské domy v Ostravě a Praze.

Roku 1935 se česká salesiánská provincie osamostatnila a Ignác Stuchlý byl nejprve jmenován jejím inspektorem a posléze provinciálemMezi lety 1927 až 1948 doprovodil k salesiánskému řeholnímu povolání na dvě stě salesiánů. Spolu se spolubratřími prožil drama druhé světové války a zrušení salesiánského díla v roce 1950.

Ignác Stuchlý byl nejen zakladatel „struktur“ salesiánského díla, ale především živým příkladem kontinuity salesiánské tradice, kterou načerpal od italských salesiánů v Turíně a v Římě, přičemž mimořádný vliv na něho měl nástupce Dona Boska bl. Michal Rua.

Svou vytrvalost a věrnost Bohu i Donu Boskovi osvědčil také v izolaci po roce 1950 v posledních letech života. Povzbuzoval tehdy mladé salesiány, aby se za žádných okolností nenechali zviklat od svého původního povolání a zůstali věrní Kristu a církvi.

Zemřel po dalším záchvatu mozkové mrtvice v lednu 1953.

Cesta ke svatosti

Diecézní šetření ve věci blahořečení a svatořečení Ignáce Stuchlého probíhalo v letech 1993 - 2001. V následujícím roce 2002 byla potvrzena správnost procesu Kongregací pro blahořečení a svatořečení. Vicepostulátorem procesu byl v roce 2008 ustanoven P. Pavel Čáp.

Poté, co byl 20. července 2018 odevzdán oficiální podklad životopisu pro blahořečení (Positio super vita, virtutibus et fama sanctitatis) Božího služebníka P. Ignáce Stuchlého hlavnímu představenému salesiánů donu Artimemu, byla tato práce 11. prosince 2018 schválena vatikánskými historiky v čele s kardinálem Angelem Amatem, emeritním prefektem kongregace pro blahořečení a svatořečení.

Další krok na cestě k oficiálnímu prohlášení zakladatele českého salesiánského díla za „ctihodného“ byl uskutečněn 5. listopadu 2019, kdy se sešel poradní sbor teologů-konzultorů při vatikánské Kongregaci pro blahořečení a jednomyslně schválili dokument o hrdinských ctnostech Božího služebníka Ignáce Stuchlého.   

Třetím krokem bude schválení kauzy od kardinálů téže kongregace.

Ve Fryštáku se chystají oslavy 150. výročí narození

Oblibu Ignáce Stuchlého potvrzuje také tzv.  Staříčkova pouť“ z Fryštáku na Hostýn, která se koná od roku 2005. V roce 2007 byl Ignác Stuchlý jmenován čestným občanem města Fryštáku a v roce 2010 bylo tamtéž otevřeno Muzeum Ignáce Stuchlého

V sobotu 14. prosince 2019 se bude konat ve Fryštáku oslava 150. výročí narození P. Ignáce Stuchlého, při které bude kromě jiného slavnostně představena kniha Petra Zelinky, Zdeňka Jančaříka a Pavla Čápa „Český Don Bosco“.

Modlitba na přímluvu Ignáce Stuchlého 

Všemohoucí věčný Bože, plný milosrdenství ke svým dětem,
tys vedl svého věrného služebníka Ignáce,
aby už zde na zemi svou láskou a pokorou, modlitbou a horlivostí
pomáhal zejména mládeži znovu najít cestu ke Kristově církvi.
Dej, ať je mu přiznána pocta a sláva oltáře.
Nám pak dopřej, abychom ho dokázali napodobovat v modlitbě a činnosti,
a tak mohli přispět k mravní a duchovní obrodě lidí kolem nás.
Na přímluvu svého služebníka Ignáce vyslyš prosbu,
se kterou se k tobě obracíme, a daruj nám ze své lásky, aby (…)

Otče náš… Zdrávas Maria… Sláva Otci…
Maria, Pomocnice křesťanů, oroduj za nás.

V příloze si můžete stáhnout také novénu k Ignáci Stuchlému. 

(Zdroj: https://istuchly.cz/, Arcibiskupství olomoucké, Wikipedia)

Soubory ke stažení

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Konference o mládeži 2019: Mluvme jazykem současnosti

Tématem 23. konference o mládeži byla digitální evangelizace, která se uskutečnila ve dnech 5. – 6. prosince v Češkovicích na Blanensku. Účastníci debatovali o možnostech, inspiracích a představách evangelizačního působení v digitálním prostoru v ČR.
06.12.2019

Abeceda křesťanské víry - 7. díl E - Evangelium

Sedmým písmenem v abecedě je „E“, jako evangelium. Evangelium doslova znamená „dobrá zpráva“. A co je tedy ta dobrá zpráva? Více v zamyšlení generálního sekretáře ČBK P. Stanislava Přibyla ze série krátkých videí Abeceda křesťanské víry.
06.12.2019

Kardinál Michael Czerny: Téma migrace je pro mne osobní, prožili jsme to jako rodina

Papež František jmenoval v říjnu třináct nových kardinálů. Jedním z nich byl i brněnský rodák Michael Czerny, jehož rodina po roce 1948 emigrovala do Kanady, kde on posléze vstoupil k jezuitům. Od roku 2016 působí ve Vatikánu v Sekci pro migranty a uprchlíky Dikasteria pro integrální lidský rozvoj. Při příležitosti synody o Amazonii jsme požádali kardinála Czerného o rozhovor, který nyní přinášíme v českém překladu.
06.12.2019

Betlémské světlo 2019

Letošní cesta skautů pro Betlémské světlo do Vídně se uskuteční v sobotu 14. prosince 2019. V neděli 15. prosince 2019 v 9.00 hodin při mši v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně na Petrově předají skauti světlo z Betléma do rukou brněnského diecézního biskupa Vojtěcha Cikrleho.
06.12.2019

Film o biskupovi Vojtaššákovi v italské režii: Okysličení unavené víry Západu

Vojtaššák, dny barbarů - tak byl nazván nový dokumentárně-hraný film o spišském biskupovi Jánovi Vojtaššákovi. Snímek v režii italské autorské dvojice Alberta Di Giglia a Luigiho Beneschiho přiblížil publiku vatikánské filmotéky dramatické kapitoly pronásledování církve v Československu. “Je to svědectví okysličující stagnující a unavenou víru nás, obyvatel Západu,” říká Di Giglio.
04.12.2019