Svatý otec zaslal do Thajska a Japonska videoposelství

Před nadcházející zahraniční cestou zaslal papež František svá videoposelství obyvatelům Thajska a Japonska, jejichž země v tomto týdnu navštíví. V Thajsku chce Svatý otec položit důraz na mezináboženský dialog a mottem japonské cesty je „Chránit život“. Videoposelství přinášíme v plném znění.
Publikováno: 19. 11. 2019 14:00

Foto: Daniel Ibáñez / CNA

Videoposelství do Thajska

Drazí přátelé,

v předvečer mé apoštolské cesty do Thajska vás srdečně zdravím.

Vím, že Thajsko jako mnohonárodnostní a mnohotvárný národ s bohatými duchovními a kulturními tradicemi tvrdě pracovalo na prosazování harmonie a mírového soužití nejen mezi svým lidem, ale také v celé jihovýchodní Asii. V tomto světě, který příliš často zažívá nesouhlas, rozdělení, vyloučení, může tento závazek vytváření jednoty, která respektuje důstojnost každého muže, ženy a dítěte, sloužit jako inspirace pro úsilí, které lidi dobré vůle na celém světě vyvíjejí, aby propagovali velký a pravdivý vývoj naší lidské rodiny v solidaritě, spravedlnosti a míru.

Během své cesty budu mít příležitost setkat se s katolickou komunitou Thajska, abych ji povzbudil ve své víře a v přínosu, který nabízí celé společnosti. Jste Thajci a musíte pracovat pro svou vlast. Doufám také, že se podaří posílit přátelská pouta, jež nás váží s mnohými buddhistickými bratry a sestrami, kteří vydávají výmluvné svědectví o hodnotách tolerance a harmonie, jež jsou pro váš národ charakteristické.

Věřím, že má návštěva poukáže na důležitost mezináboženského dialogu, vzájemného porozumění a bratrské spolupráce, zejména ve službě chudým, nejpotřebnějším a ve službě míru: v této chvíli musíme tvrdě pracovat na míru.

Vím, že mnoho lidí pracuje na přípravě mé návštěvy, a ze srdce vám děkuji. V těchto dnech, drazí přátelé, na všechny myslím ve svých modlitbách. Modlím se za vás, za vaše rodiny, za vaši zemi; a prosím vás, abyste se modlili také za mě. Děkuji.

Videoposelství do Japonska

Drazí přátelé,

zatímco se chystám na svoji nadcházející cestu do Japonska, chtěl jsem se k vám obrátit s těmito přátelskými slovy. Mottem mojí návštěvy je: „Chránit každý život“. Tento silný instinkt našeho srdce, hájící hodnotu a důstojnost každé lidské bytosti, nabývá zvláštního významu vlivem hrozeb mírovému soužití, kterým čelí svět zejména v ozbrojených konfliktech.

Vaše země ví, co je to utrpení způsobené válkou. Společně s vámi žádám, aby se v lidských dějinách už nikdy neopakovalo pustošení rozpoutané nukleárními zbraněmi. Jejich použití je nemorální.

Znáte také význam kultury dialogu a bratrství, zvláště mezi různými náboženskými tradicemi, jež mohou pomoci překonávat rozdělení, prosazovat úctu k lidské důstojnosti a činit pokroky v integrálním rozvoji všech národů. Doufám, že vás svojí návštěvou povzbudím v cestě vzájemné úcty a setkání, vedoucí k bezpečnému míru, který bude trvalý a nepomine. Na míru je krásné, že je reálný, neustupuje a zarputile se brání.

Budu mít rovněž příležitost ocenit přírodní krásy, jimiž se vyznačuje vaše země, a vyjádřit sdílené  přání chránit život, zahrnující Zemi, náš společný dům, jak to ve vaší kultuře hezky symbolizují kvetoucí višně.

Vím, že se na přípravě mojí návštěvy podílí mnoho lidí. Upřímně vám za toto úsilí děkuji. S nadějí, že dny, které prožijeme společně, budou oplývat milostí a radostí, vás ujišťuji o svojí modlitbě za všechny a za každého z vás. A prosím vás, modlete se také za mne. Děkuji.

(Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce, Vatican News)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články