V Římě se konalo zasedání Dikasteria pro laiky, rodinu a život

V minulém týdnu se ve dnech 13.-16. listopadu konalo v Římě první plenární zasedání Dikasteria pro laiky, rodinu a život, založeného papežem Františkem v roce 2015. Poslední den zasedání se asi 60 účastníků setkalo se Svatým otcem. Českou republiku zde zastupoval P. Jan Balík.
Publikováno: 19. 11. 2019 14:00

Foto: Tiskové středisko Svatého stolce

Klást důraz na formaci laiků 

Jedním z nejdůležitějších témat, nad kterými se v pracovních skupinách během plenárního zasedání diskutovalo, byla formace laiků. „Ukazuje se, že laikům dnes zdaleka nestačí jen nedělní mše, ale že potřebují uvádět do modlitby, vzdělávat se ve víře na své úrovni, objevovat hloubky sociální nauky církve a katolické antropologie. Jen tak dostojí svému úkolu proměňovat světlem evangelia svět, ve kterém žijeme,“ uvedl P. Jan Balík a dodal, že bylo velmi povzbudivé vidět, kolik přítomných vnímá důležitost teologie těla sv. Jana Pavla II. a s tím související praktické otázky ohledně přípravy na manželství, aby byla účinná a aby mladí manželé byli motivováni ve své formaci pokračovat i v prvních letech manželství.

Dalším často diskutovaným tématem, které zaznívalo od členů z různých světadílů, bylo nebezpečí genderových ideologiíHovořilo se i o výslovné perzekuci odborníků (např. lékařů), kteří ve shodě s vědeckým poznáním hájí přirozenost, zastávají se výchovy k identitě muže a ženy atd.,“ potvrzuje dále P. Balík. 

Využít svobody k základnímu úkolu církve 

Dle P. Balíka prožívá církev v České republice období tvůrčí svobody. Neseme odpovědnost za to, jak tuto svobodu využijeme pro základní úkol církve: přivádět lidi ke Kristu. Zdaleka ne všude mají tak dobré podmínky,“ dodává a připomíná, že i my máme universální církvi co nabídnout: „Svou zkušeností jsme přispěli k obnově světových fór mládeže a nabízíme mnoho dalšího: centra života mládeže, přípravu snoubenců v malých společenstvích v lektorských rodinách atd.“

Učit se můžeme nejen z podařených programů uskutečňovaných v zahraničí, ale také bychom měli dokázat předcházet problémům, které zachvacují život věřících v mnoha západních zemích, kde se vytrácí schopnost evangelizace a hodnota vnímání pravdy o člověku,“ doplnil P. Balík.

Posláním laiků je žít evangelium

Vyvrcholením plenárního zasedání byla závěrečná mše svatá u hrobu sv. Jana Pavla II. a audience u papeže Františka.

Cítit s církví, usilovat o svornost a hledět na svět bratrským pohledem,“ shrnul Svatý otec základní postoje, které mají inspirovat práci členů a poradců Úřadu pro laiky rodinu a život. Ve službě univerzální církvi se mají členové tohoto mladého orgánu Svatého stolce snažitvycházet ze sebe a vstupovat do nové perspektivy, jež může některým připadat nezvyklá, řekl dále papež a uvedl, že se mají vžít se do role církve jako matky:

„Jako každá matka si církev přeje, aby její děti vyrostli k autonomii, tvořivosti a podnikavosti, aby nezůstaly infantilní. Stejně tak všichni věřící laici, děti církve, mají být provázeni v růstu a stát se ´dospělými´, překonat vzdor a strach a se smělostí a odvahou vyjít navenek, aby dali své talenty do služeb nových misií ve společnosti, kultuře, politice, a postavili se bez obav a komplexů k výzvám, které před nás klade současný svět.“

Dále Svatý otec zdůraznil, že je nutné se chránit klerikalizace laiků, protože posláním laika je žít evangelium v tomto světě a hlásat Krista tam, kam se dostane právě jenom on – laik.

K povzbuzení všech se též zmínil o důležitosti žen v církvi a jejich role i na odpovědných místech. Nejde však o jakousi pouhou funkčnost, ale o mariánský princip církve. Žena je obrazem církve a Marie,“ doplnil P. Jan Balík závěrem.

(Zdroj: P. Jan Balík, Vatican News)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Čeští biskupové popřáli kardinálu Schönbornovi k jeho dnešním 75. narozeninám

Rakouský kardinál Christoph Schönborn dnes oslavil 75 let.
22.01.2020

Skončilo 121. plenární zasedání ČBK

Biskupové Čech, Moravy a Slezska jednali na 121. plenárním zasedání, které se tentokrát konalo na Arcibiskupství pražském. Jednání se účastnili i předsedové konferencí vyšších řeholních představených, sestra Krista Chládková a arciopat Prokop Siostrzonek.
22.01.2020

Prohlášení České biskupské konference k úsilí o legalizaci eutanazie a asistované sebevraždy

Čeští a moravští biskupové vydali v rámci 121. zasedání ČBK následující prohlášení na téma eutanazie a asistovaná sebevražda.
22.01.2020

Výběrové řízení Biskupství brněnského na místa ředitelů církevních škol

Biskupství brněnské jako zřizovatel vyhlašuje výběrové řízení na obsazení míst ředitelů školských právnických osob: • Biskupské gymnázium Brno • Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna Brno • Církevní domov mládeže Petrinum v Brně • Katolické gymnázium Třebíč • Křesťanská základní škola Jihlava • Střední odborná škola sociální u Matky Boží Jihlava Nástup k 1. 7. 2020. Termín uzávěrky přihlášek je 28. 2. 2020.
22.01.2020

Papež František připomněl motto Týdne modliteb za jednotu křesťanů

Při středeční audienci v zaplněné aule Pavla VI. připomněl papež František téma letošního Týdne modliteb za jednotu křesťanů - pohostinnost, které bylo inspirované úryvkem ze Skutků apoštolů „Zachovali se k nám neobyčejně laskavě“. Celý text dnešní katecheze naleznete v článku.
22.01.2020