V Římě se konalo zasedání Dikasteria pro laiky, rodinu a život

V minulém týdnu se ve dnech 13.-16. listopadu konalo v Římě první plenární zasedání Dikasteria pro laiky, rodinu a život, založeného papežem Františkem v roce 2015. Poslední den zasedání se asi 60 účastníků setkalo se Svatým otcem. Českou republiku zde zastupoval P. Jan Balík.
Publikováno: 19. 11. 2019 13:00

Foto: Tiskové středisko Svatého stolce

Klást důraz na formaci laiků 

Jedním z nejdůležitějších témat, nad kterými se v pracovních skupinách během plenárního zasedání diskutovalo, byla formace laiků. „Ukazuje se, že laikům dnes zdaleka nestačí jen nedělní mše, ale že potřebují uvádět do modlitby, vzdělávat se ve víře na své úrovni, objevovat hloubky sociální nauky církve a katolické antropologie. Jen tak dostojí svému úkolu proměňovat světlem evangelia svět, ve kterém žijeme,“ uvedl P. Jan Balík a dodal, že bylo velmi povzbudivé vidět, kolik přítomných vnímá důležitost teologie těla sv. Jana Pavla II. a s tím související praktické otázky ohledně přípravy na manželství, aby byla účinná a aby mladí manželé byli motivováni ve své formaci pokračovat i v prvních letech manželství.

Dalším často diskutovaným tématem, které zaznívalo od členů z různých světadílů, bylo nebezpečí genderových ideologiíHovořilo se i o výslovné perzekuci odborníků (např. lékařů), kteří ve shodě s vědeckým poznáním hájí přirozenost, zastávají se výchovy k identitě muže a ženy atd.,“ potvrzuje dále P. Balík. 

Využít svobody k základnímu úkolu církve 

Dle P. Balíka prožívá církev v České republice období tvůrčí svobody. Neseme odpovědnost za to, jak tuto svobodu využijeme pro základní úkol církve: přivádět lidi ke Kristu. Zdaleka ne všude mají tak dobré podmínky,“ dodává a připomíná, že i my máme universální církvi co nabídnout: „Svou zkušeností jsme přispěli k obnově světových fór mládeže a nabízíme mnoho dalšího: centra života mládeže, přípravu snoubenců v malých společenstvích v lektorských rodinách atd.“

Učit se můžeme nejen z podařených programů uskutečňovaných v zahraničí, ale také bychom měli dokázat předcházet problémům, které zachvacují život věřících v mnoha západních zemích, kde se vytrácí schopnost evangelizace a hodnota vnímání pravdy o člověku,“ doplnil P. Balík.

Posláním laiků je žít evangelium

Vyvrcholením plenárního zasedání byla závěrečná mše svatá u hrobu sv. Jana Pavla II. a audience u papeže Františka.

Cítit s církví, usilovat o svornost a hledět na svět bratrským pohledem,“ shrnul Svatý otec základní postoje, které mají inspirovat práci členů a poradců Úřadu pro laiky rodinu a život. Ve službě univerzální církvi se mají členové tohoto mladého orgánu Svatého stolce snažitvycházet ze sebe a vstupovat do nové perspektivy, jež může některým připadat nezvyklá, řekl dále papež a uvedl, že se mají vžít se do role církve jako matky:

„Jako každá matka si církev přeje, aby její děti vyrostli k autonomii, tvořivosti a podnikavosti, aby nezůstaly infantilní. Stejně tak všichni věřící laici, děti církve, mají být provázeni v růstu a stát se ´dospělými´, překonat vzdor a strach a se smělostí a odvahou vyjít navenek, aby dali své talenty do služeb nových misií ve společnosti, kultuře, politice, a postavili se bez obav a komplexů k výzvám, které před nás klade současný svět.“

Dále Svatý otec zdůraznil, že je nutné se chránit klerikalizace laiků, protože posláním laika je žít evangelium v tomto světě a hlásat Krista tam, kam se dostane právě jenom on – laik.

K povzbuzení všech se též zmínil o důležitosti žen v církvi a jejich role i na odpovědných místech. Nejde však o jakousi pouhou funkčnost, ale o mariánský princip církve. Žena je obrazem církve a Marie,“ doplnil P. Jan Balík závěrem.

(Zdroj: P. Jan Balík, Vatican News)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

125. plenární zasedání ČBK proběhlo opět částečně online

Biskupové Čech, Moravy a Slezska jednali v rámci 125. plenárního zasedání 19. - 20. ledna 2021 v Praze na Arcibiskupství pražském. Z důvodu protipandemických opatření ze strany Vlády ČR se část biskupů setkala osobně a část se připojila na jednání formou online konference stejně jako na podzimním jednání loni. Hlavním tématem tohoto plenárního zasedání byly ekonomické záležitosti, jejichž schválení bylo nezbytné pro další chod církevních institucí v roce 2021.
20.01.2021

Papež František: Jednota je dar, o nějž je třeba prosit modlitbou

Dopoledne pronesl Petrův nástupce v přímém přenosu z knihovny Apoštolského paláce pravidelnou katechezi. Jako každý rok zaměřil papež pozornost na probíhající Týden modliteb za jednotu křesťanů (18. - 25. ledna), což dobře zapadlo do cyklu, ve kterém již od 6. května loňského roku pojednává o modlitbě. Ve své katechezi připomněl, že jednoty je dosaženo pouze s Boží milostí, a ne naší vlastní silou vůle.
20.01.2021

Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 21+ schválila Vláda ČR

Vláda ČR na svém zasedání 11. ledna 2021 schválila Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ pro roky 2021 a 2022, na jehož tvorbě se podíleli i zástupci České biskupské konference.
20.01.2021

Katolický týdeník: Sociální izolace drtí vztahy

Za poslední rok jsme to slyšeli bezpočtukrát: buďte doma, s nikým se nepotkávejte. Zvláště jste-li vyššího věku, nemocní nebo s někým takovým žijete.
20.01.2021

IROP podpoří projekty v oblasti zdravotnictví, sociálních služeb a IZS

Evropská unie poskytne ČR dodatečné prostředky z nového investičního nástroje REACT-EU. Celkem se jedná o cca 21,7 mld. Kč, které budou rozděleny prostřednictvím nových výzev Integrovaného regionálního operačního programu.
19.01.2021