Papež Thajcům: Jste lid úsměvu

Dnešním dnem začal oficiální program papežovy návštěvy v Bangkoku. Dopoledne se Svatý otec setkal s předsedou thajské vlády a veřejnými činiteli. Poté následovala návštěva u nejvyššího patriarchy buddhistů a nemocnice St. Louis. Posledním bodem programu byla mše svatá, která se konala na národním stadiónu.
Publikováno: 21. 11. 2019 16:45

Foto: Tiskové středisko Svatého stolce

Setkání s předsedou vlády a thajskými veřejnými představiteli

Ráno navštívil papež František při soukromé návštěvě předsedu vlády, generála Prayuth Chan-o-chaom, a po zápise do čestné knihy se Svatý Otec setkal s thajskými veřejnými představiteli, politickými i náboženskými, se zástupci občanské společnosti a diplomatickým sborem.

Thajský premiér kromě jiného připomenu 350. výročí vzniku Katolické misie v Thajsku50. výročí navázání diplomatických vztahů se Svatým stolcem a hovořil o krocích vlády v podporovaní lidských a občanských práv a svobod, posilňování instituce rodiny a sociální rovnosti.

Hlavními body promluvy byla podpora mezináboženského dialogu, zápas s chudobou, migrační krize, sociální nespravedlnost, násilí, vykořisťování a zneužívání žen a dětí.

Návštěva nejvyššího patriarchy buddhistů

Přátelské setkání s nejvyšším patriarchou buddhistů Somdetem Phra Ariyavongsagatanana IX. proběhlo v chrámu Wat Ratchabophit Sathit Maha Simaram a bylo znamením respektu a vzájemného uznání mezi katolíky a buddhisty.

Na buddhistech Svatý otec ocenil jejich úctu k životu a ke starým lidem, střízlivý způsob života založený na kontemplaci, odpoutanosti, tvrdé práci a disciplíně, což jsou vlastnosti, které dávají základ charakteristickému rysu Thajců, kteří jsou označování jako lid úsměvu.

Návštěva nemocnice St. Loius

Poté se Svatý otec vydal do nemocnice St. Louis, kde se setkal jak se zdravotnickým personálem, tak i jejími pacienty. Zdravotníkům doporučil, aby pěstovali „zvláštní zbožnost“ a aby svým pohledem „podpírali“ druhé a vydávali tak živé svědectví péče a pozornosti vůči těm nejzranitelnějším, aby přijímali a objímali život v jakýchkoliv podmínkách a kontemplovali mateřský pohled Pána, který se sklání ke svým dětem.

Následovala soukromá návštěva thajského krále Rama X., který nastoupil na trůn v roce 2016.

Mše svatá na národním stadiónu 

V závěru dnešního dne se konala na národním stadiónu v Bangkogu mše svatá, které se zúčastnilo cca 50.000 Thajců.

Ve své homilii, kterou Svatý otec přednesl ve španělštině, navázal na text evangelia „Kdo je má matka a kdo jsou moji bratři?“ (Mt 12,48) a připomenul první misionáře, kteří se vydali na cestu „hledat dosud nepoznané členy rodiny, přišli do těchto krajin přišli a s radostí zde hlásali Boží slovo. Naslouchali Pánovu slovu, snažili se odpovědět na Jeho otázky a pochopili, že patří k mnohem širší rodině než je ta, která je tvořena pokrevními, kulturními a náboženskými svazky nebo příslušností k určité skupině,“ řekl papež.

Bez onoho setkání by křesťanství postrádalo vaši tvář, bylo by ochuzené o vaše písně a tance, které představují thajský úsměv tak typický ve vaší vlasti,“ pokračoval dále papež a zdůraznil, že misionářský učedník není obchodník s vírou, ani nějaký dodavatel přívrženců, ale je to žebrák. Uznává, že mu chybějí bratři, sestry a matky, s kterými by slavil neodvolatelný dar smíření, který Ježíš nabízí nám všem.

Je důležité hledat každého. Toto pozvání je zdrojem radosti, vděčnosti a naprostého štěstí, když dovolíme Bohu, aby nás vyváděl z nás samotných a my dospěli ke svému opravdovějšího bytí. A tady je pramen evangelizačního působení,“ pokračoval dále papež, který  ve své homilii nezapomněl také zmínit 350. výročí založení apoštolského vikariátu Siam, který je znamením „rodinného obětí“ vytvořeného v této zemi.

V závěru pak přidal vzpomínku především na ženy a dívky, které jsou vystaveny prostituci a obchodování a zbavené své důstojnosti, na mladé lidi, kteří otročí drogám, na migranty a další zapomenuté a opuštěné, kterým chybí světlo, útěcha a přijetí plynoucí z přátelství s Kristem. „Oni patří do naší rodiny, jsou našimi matkami, bratry a sestrami. Nepřipravujme svá společenství o jejich tváře, zranění, úsměvy a životy,“ zdůraznil Svatý otec.

(Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce, Vatican News)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články