banner sekce
Sekce

Odbor evropských fondů

Úvěry a poradenství pro sociální podnikatele S-podnik

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) zajistilo ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB) výraznou finanční pomoc pro sociální podnikatele, kteří budou díky zvýhodněnému úvěru a poradenství moci rozšířit aktivity svých podniků.
Publikováno: 25. 11. 2019 17:30

Zvýhodněné úvěry jsou nabízeny v rámci tzv. finančního nástroje Operačního programu Zaměstnanost.

Prostředky mohou být použity na tyto aktivity:

  • pořízení strojů a zařízení (nové, repasované i použité),
  • pořízení či technickému zhodnocení staveb využívaných k podnikatelské činnosti,
  • pořízení dlouhodobého nehmotného majetku – např. licence, software, technologické postupy apod.

Parametry úvěru:

  • bez úroku a bez poplatků,
  • výše úvěru 650 tis. až 25 mil. Kč,
  • až do výše 90 % způsobilých výdajů projektu,
  • splatnost až 12 let,
  • odklad splátek až 3 roky.

Oprávněný žadatel:

  • drobný, malý nebo střední podnik, který již podniká či zahajuje podnikání v některém z podporovaných odvětví,
  • veřejně se hlásí k definici sociálního podniku (případně již je sociálním podnikem).

Kdy žádat:

Příjem žádostí o podporu bude zahájen 1. 12. 2019, příjem je průběžný až do roku 2023, či do vyčerpání alokace.

Celkem je připraveno v první výzvě 380 mil. Kč.

Veškeré informace můžete nalézt na stránkách Českomoravské záruční a rozvojové banky.

Autor článku:
Eva Schönherrová

Další aktuality

Opatření v oblasti dotací v době epidemie

Jednotlivé řídící orgány operačních programů postupně připravují opatření pro žadatele a příjemce, která reagují na aktuální situaci způsobenou epidemií. Přinášíme jejich souhrn.
26.03.2020

Prodloužení realizace projektů IROP v důsledku epidemie

Centrum pro regionální rozvoj ČR vyzývá příjemce, kteří by se mohli vlivem aktuální epidemiologické situace dostat do problémů s harmonogramem realizace projektu, aby - pokud je to možné - kontaktovali co nejdříve svého projektového manažera prostřednictvím monitorovacího systému MS 2014+ a ohlásili změny vyvolané současnou pandemickou situací. V případě programů přeshraniční spolupráce lze kontaktovat kontrolora a společný sekretariát.
23.03.2020

Doporučení pro příjemce podpory z OP VVV

Ministerstvo školství ČR vydalo doporučení pro příjemce a žadatele z Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání, které reaguje na situaci způsobenou nouzovým stavem v době epidemie.
23.03.2020

MMR ČR: Kvůli koronaviru přijmeme opatření i v oblasti evropských fondů

Opatření související s epidemií koronaviru ovlivňují i realizaci projektů financovaných z evropských prostředků. Předpokládá se i další zpoždění ve vyjednávání nového programového období EU.
19.03.2020

Ministerstvo zemědělství podpoří obnovu a údržbu kulturních prvků

Ministerstvo zemědělství ČR vyhlásilo dotační program Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny.
13.12.2019