banner sekce
Sekce

Odbor evropských fondů

Úvěry a poradenství pro sociální podnikatele S-podnik

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) zajistilo ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB) výraznou finanční pomoc pro sociální podnikatele, kteří budou díky zvýhodněnému úvěru a poradenství moci rozšířit aktivity svých podniků.
Publikováno: 25. 11. 2019 17:30

Zvýhodněné úvěry jsou nabízeny v rámci tzv. finančního nástroje Operačního programu Zaměstnanost.

Prostředky mohou být použity na tyto aktivity:

  • pořízení strojů a zařízení (nové, repasované i použité),
  • pořízení či technickému zhodnocení staveb využívaných k podnikatelské činnosti,
  • pořízení dlouhodobého nehmotného majetku – např. licence, software, technologické postupy apod.

Parametry úvěru:

  • bez úroku a bez poplatků,
  • výše úvěru 650 tis. až 25 mil. Kč,
  • až do výše 90 % způsobilých výdajů projektu,
  • splatnost až 12 let,
  • odklad splátek až 3 roky.

Oprávněný žadatel:

  • drobný, malý nebo střední podnik, který již podniká či zahajuje podnikání v některém z podporovaných odvětví,
  • veřejně se hlásí k definici sociálního podniku (případně již je sociálním podnikem).

Kdy žádat:

Příjem žádostí o podporu bude zahájen 1. 12. 2019, příjem je průběžný až do roku 2023, či do vyčerpání alokace.

Celkem je připraveno v první výzvě 380 mil. Kč.

Veškeré informace můžete nalézt na stránkách Českomoravské záruční a rozvojové banky.

Autor článku:
Eva Schönherrová

Další aktuality

Ministerstvo zemědělství podpoří obnovu a údržbu kulturních prvků

Ministerstvo zemědělství ČR vyhlásilo dotační program Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny.
13.12.2019

Integrovaný regionální operační program po roce 2020 již dostává konkrétní podobu

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v listopadu 2019 představilo první oficiální verzi programového dokumentu IROP 2.
28.11.2019

Úvěry a poradenství pro sociální podnikatele S-podnik

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) zajistilo ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB) výraznou finanční pomoc pro sociální podnikatele, kteří budou díky zvýhodněnému úvěru a poradenství moci rozšířit aktivity svých podniků.
25.11.2019

IROP podpoří rozvoj uhelných regionů novými výzvami

Aktualizovaný harmonogram výzev Integrovaného regionálního operačního programu na rok 2019 počítá s vyhlášením nové výzvy na podporu infrastruktury základních škol v tzv. uhelných regionech (Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj).
04.07.2019

Integrované nástroje budou i v příštím programovém období EU

V současném programovém období (2014– 2020) je pro integrované nástroje určeno přibližně 30 % finančních zdrojů Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Přesná podoba toho příštího pro roky 2021 – 2027 zatím ještě není známá, přesto je jasné, že integrované nástroje budou znovu využívány a jejich úloha bude možná ještě posílena.
19.06.2019