Papež František: Abychom mohli život ochraňovat, musíme ho milovat

Při pravidelné středeční audienci shrnul papež František svoji zahraniční apoštolskou cestu do Thajska a Japonska. Vyzdvihl duchovní a kulturní tradici Thajska a na Japonsku ocenil jeho mimořádnou schopnost bojovat za život, i přes mnohé rány a tragédie, které tuto zemi zasáhly. Před závěrečným požehnáním vyjádřil svoji blízkost albánskému lidu postiženého v posledních dnech zemětřesením.
Publikováno: 27. 11. 2019 13:00

Foto: Tiskové středisko Svatého stolce

Jděte ke všem národům

V úvodním čtení zazněl závěr Matoušova evangelia (Mt 28, 16- 20) - velký misijní příkaz, ve kterém Ježíš povzbuzuje své učedníky, aby šli ke všem národům, získávali mu učedníky, křtili je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učili je zachovávat všechno, co jim přikázal. 

Na začátku promluvy řekl papež František, že cesta do Thajska a Japonska byla darem, za který je Pánu vděčný, a vyjádřil své poděkování veřejným činitelům, biskupům a lidu Thajska a Japonska za pozvání a pohostinné přijetí. Tato návštěva posílila moji blízkost a moji lásku k těmto národům. Kéž jim Bůh hojně žehná hojností prosperity a míru,“ dodal.

Thajsko je zemí bohaté duchovní a kulturní tradice

Thajsko je starobylé království, které se hodně modernizovalo. Při setkání s králem, premiérem a dalšími autoritami jsem mohl vzdát čest bohaté duchovní a kulturní tradici thajského lidu,“ uvedl Svatý otec a dodal, že Thajsko je lidem nádherného úsměvu

Papež povzbudil obyvatele Thajska v úsilí o harmonii mezi různými skupinami národa a také ocenil ekonomický rozvoj. „Kéž může být k prospěchu všech a kéž jsou uzdravované rány zneužívání, především žen a dětí,“ dodal. 

Buddhistické náboženství je integrální součástí dějin a života tohoto lidu. Proto Svatý otec navštívil nejvyššího patriarchu buddhistů. „Šel jsem po cestě vzájemné úcty, kterou zahájili moji předchůdci, aby ve světě rostl soucit a bratrství,“ zdůraznil papež jeden z momentů své cesty, který silně vnímal také při ekumenickém a mezináboženském setkání na největší univerzitě v zemi. Papež František ocenil také nemocnici sv. Ludvíka, kde se setkal s pacienty a povzbudil zdravotní personál. Svůj čas v Thajsku věnoval papež i setkání s kněžími, zasvěcenými osobami, biskupy a spolubratry jezuity. V Bangkoku slavil s celým Božím lidem na národním stadiónu mši svatou a v katedrále se setkal s mladými. „Tam jsme zakusili, jak je nová rodina formovaná Ježíšem Kristem plná také tvářemi a hlasy thajského lidu,“ dodal papež.

Japonsko prokazuje mimořádnou schopnost bojovat za život

Po příletu do Japonska papeže přivítali na apoštolské nunciatuře místní biskupové, se kterými sdílel výzvu pastýřů malé církve, která je ale nositelkou živé vody Ježíšova evangelia.

Chránit každý život´ bylo mottem mé návštěvy v Japonsku, zemi, která v sobě nese rány atomového bombardování, a je tak pro celý svět nositelem hlasu základního práva na život a mír,“ uvedl Svatý otec a připomněl momenty strávené v modlitbě v Nagasaki a Hirošimě při setkání s těmi, kteří přežili, a rodinnými příslušníky obětí.

Znovu jsem důrazně odsoudil jaderné zbraně a pokrytectví, když se o míru hovoří, zatímco se vyrábějí a prodávají válečné bomby,“ zdůraznil papež a dodal, že „po této tragédii Japonsko prokázalo mimořádnou schopnost bojovat za život; a to i po nedávné trojnásobné katastrofě v roce 2011: zemětřesení, tsunami a havárii v jaderné elektrárně.“

Abychom mohli život ochraňovat, musíme ho milovat.dnes nejrozvinutějším zemím hrozí nebezpečí, že se vytrácí smysl, proč žít. Nestačí jen dobré ekonomické podmínky a technologie, ale potřebujeme lásku Boha Otce a Ježíše Krista, který se nám daroval a  dává nám lásku,“ upozornil papež František na problémy současného světa a připomněl svědectví lásky mučedníků v Nagasaki - sv. Pavla Mikiho a jeho 25 druhů, blahoslaveného Justa Takayama Ukona a mnoha dalších mužů a žen, kteří zůstávají anonymní, ale zachovali si víru během pronásledování.

Papež František věnoval jedno setkání v Tokiu mladým. Naslouchal jejich otázkám a snům a povzbudil je, aby se společně postavili každé formě šikaně, aby zvítězili nad strachem a uzavřeností a otevírali se Boží lásce v modlitbě a službě bližnímu. S další mládeží se setkal společně s akademickou společností na univerzitě Sophia, která je, podobně jako všechny katolické školy v Japonsku, velmi oceňována. 

Dále Svatý otec připomněl návštěvu u císaře Naruhita, setkání s autoritami země a diplomatickým sborem. „Doufám, že kultura setkání a dialogu, která je charakterizována moudrostí a šíří horizontů, přinese ovoce. Když Japonsko zůstane věrné svým náboženským i morálním hodnotám a otevřené k evangelijnímu poselství, bude moci být zemí, která ukazuje spravedlivější a mírumilovnější svět a harmonii mezi člověkem a prostředím, řekl papež na závěr a svěřil lid Thajska a Japonska dobrotě a Boží prozřetelnosti.

Blízkost albánskému lidu

Před závěrečným požehnáním vyjádřil papež svoji blízkost albánskému lidu, který v posledních dnech postihlo zemětřesení: „Albánie byla první evropskou zemí, kterou jsem chtěl navštívit. Jsem na blízku obětem, modlím se za zemřelé, zraněné a jejich rodiny.“ 

Poté připomněl brazilského kněze bl. Donizetti Tavaresepastýře, který se zcela vydával pro svůj lid, svědka evangelijní milosrdné lásky a odvážného obhájce chudých, jehož beatifiace proběhla minulou sobotu v Brazílii.

(Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Videokázání (nejen) pro děti - 15. neděle v mezidobí

Videokázání P. Romana Vlka (nejen) pro děti na 13. neděli v mezidobí.
11.07.2020

Střední odborná škola sociální u Matky Boží Jihlava hledá učitele/ku

Střední odborná škola sociální u Matky Boží Jihlava hledá od 1. 9. 2020 učitele/učitelku hudební výchovy. Informace na telefonním čísle: 567 213 915 nebo 608 974 737, více na https://web.sosmb.cz.
10.07.2020

Zveme na konferenci představující dotační možnosti nového programového období EU

Česká biskupská konference pořádá konferenci "Příležitosti nového programového období Evropské unie 2021 – 2027 pro církevní organizace". Akce se koná 19. listopadu 2020 od 9.30 hodin do 16:30 hodin v Arcibiskupském paláci v Praze.
10.07.2020

Benedikt XVI. napsal list k pohřbu svého bratra Georga

Emeritní papež Benedikt XVI. sledoval pohřeb svého bratra Georga Ratzingera, zesnulého 1. července, v přímém přenosu z Vatikánu. Zůstal tak v duchovním spojení s komunitou v řezenském dómu, zdůraznil biskup Rudolf Voderholzer při zahájení rekviem. Na pohřebních obřadech, které začaly ve středu 8.7.2020 v 10 hodin v řezenském dómu, zastupoval emertiního papeže jeho osobní sekretář, arcibiskup Georg Gänswain, který také přednesl pohřební řeč napsanou Benediktem XVI. a adresovanou řezenskému biskupovi. Přinášíme ji v plném znění:
09.07.2020

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc červenec 2020

Naléhavý úmysl papeže Františka na tento měsíc se věnuje modlitbě k Panně Marii, aby nám vyprosila moudré a svobodné srdce, které Bohu svým životem říká: dělej si, Pane, se mnou, co chceš!
09.07.2020