Radujme se, advent přichází...

Tuto neděli 1. prosince budeme slavit první neděli adventní a začátek nového liturgického roku. Jaký je pravý význam adventu a jak ho co nejlépe prožít a připravit se na slavení narození Spasitele?
Publikováno: 29. 11. 2019 12:00

Foto: Vojtěch Hlávka / Člověk a Víra

Co je advent?

Advent, slovo pochází z latinského adventus - tj. příchod, je období čtyř neděl před vánočními svátky. Je to doba radostného očekávání příchodu Spasitele, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání a dobročinnosti, čas naděje a očekávání. 

Adventem začíná nový liturgický rok, tentokrát začne opět cyklus A, při kterém se bude číst při liturgii Matoušovo evangelium.

Některé farnosti či centra pro mládež organizují na závěr liturgického roku tzv. církevní silvestr. Na oslavu zvou např. farnosti Brodek u Prostějova, Nivnice, Choryň či Přerov.

Adventní neděle

1. neděle adventní je zaměřená na Kristův druhý příchod na konci světa s výzvou, aby byl na něj člověk připraven. První svíčka na adventním věnci je nazývána svíci proroků, neboť je památkou na proroky, kteří předpověděli narození Ježíše Krista.

2. neděle adventní představuje postavu Jana Křtitele, který vyzývá k obrácení srdce a ohlašuje Kristův příchod. Druhá adventní svíčka je nazývána svící betlémskou, neboť reprezentuje lásku a představuje Ježíškovy jesličky.

3. neděle adventní je nazvaná také „Gaudete“ neboli radostná. Pojmenovaná je podle prvních slov úvodního verše mše svaté: „Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se! Pán je blízko.“ Radostná atmosféra z blížícího se Kristova příchodu může být vyjádřená při mši růžovou barvou, namísto obvyklé fialové, která pro advent je typická. Svíčka, zapalovaná tuto neděli, se nazývá svíci pastýřskou, která vyjadřuje radost z toho, že období přípravy na Vánoce je téměř u konce a adventní období získává slavnostnější ráz.

4. neděle adventní představuje události, které již bezprostředně předcházejí Ježíšovu narození v Betlémě, a je spojena s postavou Panny Marie. Svíčka, která se tuto neděli zapaluje, je nazývána svící andělskou a představuje mír a pokoj. 

Adventní věnec 

Symbolem adventu je adventní věnec, jehož historie sahá do 19. století, kdy ho poprvé v Hamburku vytvořil protestantský teolog Johannes H. Wichern. Kruhový tvar představuje Boží věčnost, jednotu, vzkříšení a věčný život a společenství. Zelené rostliny jsou symbolem života jako takového, nezničitelnosti, stálosti ve víře a také věčnosti.

Čtyři svíčky poukazují na čtyři týdny, které chybí do Vánoc. Světlo z hořících svící vyjadřuje přicházejícího Krista, který rozptyluje temnotu a strach, neboť on je „Světlo světa“ (Jan 8,12). Každému, kdo věrně a s láskou vyhlíží příchod Páně, bude předán věnec spravedlnosti, vítězný věnec života.

Na první neděli adventní se věnce přinášejí do kostela před obětní stůl, kde je kněz požehná. Požehnaný adventní věnec rodině připomíná, že do jejich domu přichází sám Bůh a že všechno rozporuplné se znovu spojuje v jednotu. 

Společná výroba a prodej adventních věnců může být také formou, jak podpořit nějaký charitativní projekt. Např. koupí adventního věnce ve vybraných olomouckých kostelích o první neděli adventní můžete přispět na sirotčince v Ulánbátaru a na zajištění štědrovečerní večeře pro lidi bez domova. Akci pořádá Charita Olomouc a více info najdete zde.

Společně se můžete zapojit do výroby adventních věnců také např. ve Štípě, kde zvou v neděli 1. prosince od 14.30 na „Adventní náměstí“. Program najdete zde.

Jak prožít co nejlépe tuto dobu očekávání příchodu Spasitele? Nabízíme pár tipů:

Křesťanské vánoce na webu

Přehledné informace, jak prožít advent a i Vánoce, získáte na webu křesťanské vánoce, který vznikl v roce 2007 v brněnské diecézi a postupně se rozšířil i do dalších míst České republiky. Projekt přibližuje nejširší veřejnosti duchovní poselství křesťanského adventu a Vánoc a najdete zde přehlednou nabídku programů adventního a vánočního času jednotlivých křesťanských farností a sborů.

Další inspiraci můžete najít na webu vánoce.vira.cz

Adventní průvodce a aktivity

Brněnská diecéze vydala tradičně Průvodce adventemBrožurku si můžete objednat na webu pomocí formuláře za cenu 9 Kč či si ji stáhnout do svého mobilu. Na každý den je připravený úryvek z Písma svatého s krátkým zamyšlením.

Královéhradecká diecéze vydala brožurku Advent s texty evangelia daného dne se zamyšleními kněží a jáhnů své diecéze. Zakoupit ji jinak můžete za 20 Kč ve farnostech diecéze nebo objednat mailem.

Olomoucké katechetické centrum nabízí (nejen pro děti) adventní aktivitu (AA+), která má být pomocníkem k lepšímu prožití adventu, a tím i Vánoc ve farnostech a rodinách. Jelikož je advent vždy příležitost udělat něco navíc, jedná se o výzvy na jednotlivé dny v týdnu. Více informací a kartičky s výzvami ke stažení najdete zde.

Další adventní program s rébus pro menší děti najdete zde.

Využít můžete také Adventní cestičku k Bohu olomouckého Centra pro rodinný život. Podle symbolů na obrázku si děti můžou postupně vybarvovat obrázek a cestu k betlému. Stáhnout si ji můžete zde

Papežská misijní díla přinášejí Adventní misijní kalendář 2019, který pomůže dětem připravit se co nejlépe na Vánoce, svátky Narození Pána Ježíše. Stáhnout si ho můžete zde.

Adventní duchovní obnova 

Během adventu pořádá také většina farností adventní duchovní obnovy. Kromě krátkých jednodenních rekolekcí se můžete vydat také na vícedenní exercicie do kláštera. Nabídku exercicií najdete na webu exercicie.cz, ostravsko-opavská diecéze přináší svoji nabídku na tomto odkazu

Roráty

V době adventu je možné začít den „roráty“. Jedná se o ranní mše svaté ke cti Panny MariePřipomínají očekávání spásy, uvedení do Boží blízkosti a ujištění o Boží věrnosti. Začínají ještě za tmy a v některých kostelích jsou slaveny jen při svíčkách. Jejich název je odvozený od prvního slova písně, která se zde zpívá: „Rorate, coeli, despuper“, tj. „Rosu dejte, nebesa, shůry“Rorátní mše svaté začínají známou vstupní antifonou „Ejhle, Hospodin přijde“, která pochází z antifonáře prvního pražského arcibiskupa Arnošta z Pardubic z roku 1364.

Praze patří mezi oblíbené roráty v kostele sv. Ignáce, po celou dobu adventu budou začínat ve všední dny v 6.08 (v pátek navíc jen za svitu lucerniček), v sobotu 7.25 a v neděli v 6.55. V katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha se budou staročeské roráty konat ve všední dny vždy v 6.30 a v neděli v 8.30.

V katedrále na brněnském Petrově budou roráty každé pondělí v 6.00 a studentské roráty u jezuitů budou každou středu v 6.00, svíčky si vezměte s sebou a po mši svaté jste zváni na Studentské centrum na společnou snídani. Na staročeské roráty zvou každý všední den v 6.30 a v sobotu v 8.00 také bratři minorité do kostela sv. Janů (Minoritská ulice 1).

A jestliže se ve vašem městě roráty nekonají nebo se na ně dostat nemůžete, využijte novou mobilní aplikaci s názvem RORÁTY. Každý den doby adventní se na ní objeví aktuální ranní pobožnost i možnost živého audiopřenosu z kostela v Dolním Němčí (v 7 hodin). Každodenní ranní modlitba bude obsahovat žalmy, četbu z Písma, rozjímání, přímluvy a další modlitby, ale především tradiční adventní zpěvy. Více informací najdete zde.

Průvody v adventu

Již od roku 2000 se koná v Brně u příležitosti Slavnosti Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu světelné procesí. Symbolicky tak připomíná Pannu Marii jako první světlo, které se rozzářilo před příchodem Ježíše Krista. Letos se bude konat pondělí 9. prosince a vyjde v 17.20 hodin z Denisových sadů do katedrály sv. Petra a Pavla v Brně Zde se pak bude od 17.30 hodin konat slavnostní bohoslužba, které bude předsedat brněnský diecézní biskup Vojtěch Cikrle. Více info najdete zde

Plzni se bude konat v pátek 13. prosince od 18.30 adventní Light4You. Jedná se o modlitebně evangelizační večer probíhající v plzeňském kostele Panny Marie Nanebevzaté. Těšit se můžete na chválovou hudbu s modlitbou, adventní duch, světla svíček, rozhovory, ztišení... Více info najdete zde.

V Plzni se bude také konat v úterý 17. prosince od 18.00 průvod se sochou Ježíška, kterého biskup Tomáš Holub položí do Jesliček na náměstí republiky.

Přejeme požehnaný adventní čas!

(Zdroj: weby diecézí, Wikipedia, Víra.cz)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Videospot: Charita pomáhá už 100 let

Charita Česká republika pomáhá už celé jedno století. Potřebné provází na cestě životem od bezbranného dětství až do bezmocného stáří.
23.06.2022

Charita Česká republika slaví 100 let, po revoluci stál za její obnovou arcibiskup Jan Graubner

Charita vyrostla z přirozené potřeby pomáhat potřebným. V Československu vznikla jako systematicky fungující organizace právě před 100 lety a po pádu komunistického režimu, který se její činnost snažil zastavit, ji církev vybudovala v podstatě znovu. Předseda České biskupské konference arcibiskup Jan Graubner a ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo dnes symbolicky zahájili oslavy tohoto významného jubilea, které budou probíhat až do příštího roku a představí nejen historii Charity a její nejvýznamnější milníky, ale především její současnost, významné projekty a služby, které poskytuje potřebným.
23.06.2022

Živé přenosy na TV Noe v červenci

Televize Noe bude s námi (vámi) po celou dobu velehradských slavností. Bude také živě přenášet na YT kanále Církev.cz přenos z Národního synodálního setkání a nejen to. Přinášíme přehled všech aktuálních živých přenosů TV Noe v červenci.
22.06.2022

Jáhenská svěcení v roce 2022

Přinášíme přehled jáhenských svěcení, která proběhla nebo proběhnou v roce 2022. Z již již uskutečných si můžete prohlédnout přiložené fotografie.
22.06.2022

Velehrad ožije v prvním červencovém týdnu

První týden v červenci bude na Velehradě rušno. 4.- 5. 7. se na tomto významném moravském poutní místě uskuteční již 23. ročník Dnů lidí dobré vůle, na které 6. 7. naváže celodenní Národní synodální setkání. Týden zakončí 132. plenární zasedání ČBK ve dnech 7. – 8. 7.
22.06.2022