Apoštol opuštěných chlapců Luigi Maria Palazzolo bude svatořečen

Svatý otec přijal včera 28. listopadu prefekta Kongregace pro svatořečení, kardinála Angela Becciu, a schválil 11 dekretů týkajících se uznání 3 zázraků, mučednictví 17 kněží a laiků a hrdinské ctnosti dalších 6 Božích služebníků. Bl. Luigi Maria Palazzolo, nazývaný apoštol opuštěných chlapců, tak může být svatořečen, dalších 19 služebníků Božích bude blahořečeno.
Publikováno: 29. 11. 2019 11:45

Bl. Luigi Maria Palazzolo

Luigi Maria Palazzolo (1827-1886) byl italský katolický kněz. Pocházel z Bergama a založil Kongregaci Chudých sester – Institut Palazzolo. Dále se přičinil o výstavbu sirotčince pro děti v Traoně a Malého domu Božské prozřetelnosti. Pro chudé a lidi na pokraji společnosti pracoval až do své smrti. Nyní uznal papež František zázrak na jeho přímluvu.

Olinto Marella

Další zázrak byl uznán na přímluvu italského kněze, kterým je ctihodný Giuseppe Olinto Marella (1882-1969). Působil v arcidiecézi Bologna a byl spolužákem papeže sv. Jana XXIII., který ho měl ve velké úctě a vážil si jeho pastoračních aktivit. 

Giuseppe Ambrosoli

Ctihodný Giuseppe Ambrosoli (1923-1987) byl italským lékařem, knězem a misionářem comboniánem Srdce Ježíšova, na jehož přímluvu se odehrál další zázrak. 30 let působil v Ugandě, kde pomohl založit nemocnici v Kalongu a kde působil jako lékař, chirurg a gynekolog. Zemřel vyčerpán z útrap během druhé občanské války v Ugandě.

Gaetano Giménez Martín a 15 druhů

Papež František uznal mučednictví Gaetana Giméneze Martína a jeho 15 druhů. Skupina těchto kněží a laiků byla zabita z nenávisti k víře během občanské války ve Španělsku v roce 1936.

Jan Franciszek Macha 

Dále uznal Svatý otec mučednictví polského diecézního kněze Jana Franciszka Machy (1914-1942), který byl zabit v Katovicích z nenávisti k víře. Macha pomáhal studentským a skautským aktivitám a zajišťoval materiální pomoc rodinám, které ztratily ve válce syny a manžele. V roce 1942 byl zatčen a byl přemisťován z jednoho vězení do  druhého, než byl popraven gilotinou.

Dále uznal papež František hrdinské ctnosti těchto Božích služebníků:

Ovidio Charlebois

Ovidio Charlebois (1829-1933) pochází z Kanady a působil v Kongregaci Misionářů oblátů Neposkrvěného početí Panny Marie. Byl titulárním biskupem Berenice a apoštolským vikářem Keewatinu.

Michael Wittmann

Georg Michael Wittmann (1760-1833) byl titulárním biskupem Miletopoli a pomocným biskupem v Řezně.

Olinto Fedi

Italský diecézní kněz Olinto Fedi (1841-1923) je zakladatelem Kongregace Sester Františkánek Neposkvrněného Početí Panny Marie.

Giacomo Bulgaro

Tajemstvím života Giacoma Bulgara (1879-1967), italského řeholníka Řádu menších bratří, byla neustálá a hluboká modlitba. Žil radikální poslušnost, byl velmi rezervovaný a stavěl sám sebe vždy na poslední místo.

Giovanna Maria Battista Solimani 

Italská řeholnice Giovanna Maria Battista Solimani, vlastním jménem Maria Antonia (1688-1758), je zakladatelkou Romitských řeholnic sv. Jana Křtitele a Misionářů sv. Jana Křtitele.

Anna od Ježíše De Lobera 

Anna od Ježíše De Lobera, vlastním jménem Anna (1545-1621), byla řeholnicí Řádu bosých karmelitek. Pocházela ze Španělska, ale na žádost belgického arcivévody se přestěhovala do Flander, kde založila kláštery v Bruselu, Leuven a Mons.

(Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články