Stanovisko České společnosti hospicové péče k eutanázii

Valná hromada České společnosti hospicové péče konaná dne 25. 11. 2019 přijala níže uvedené stanovisko jako reakci na záměr poslankyně V. Procházkové legalizovat eutanázii. Přinášíme jej v plném znění.
Publikováno: 4. 12. 2019 10:00

Česká společnost hospicové péče České lékařské společnosti J. E. Purkyně (dále ČSHP) odmítá legalizaci eutanázie. Za řešení nesnesitelného utrpení považuje zlepšení zdravotních a dalších pečovatelských služeb a jejich humanizaci. ČSHP podporuje takové legislativní kroky, které povedou ke snazší akceptaci dříve vysloveného přání a k usnadnění odstoupení od marné nadbytečné léčby. ČSHP odmítá úmyslné usmrcování pacientů (eutanázie, asistovaná sebevražda), stejně jako odmítá zabraňování přirozeného vstupu smrti (dystanázie). V praxi osvědčenou alternativou k oběma extrémům (eutanázie/asistované suicidum – dystanázie) je péče hospicového typu.

V úctě

MUDr. Ilona Burdová, v.r. předsedkyně lékařské společnosti;

MUDr. Pavel Sieber, v.r. místopředseda lékařské společnosti;  

MUDr. Jana Vlková, Ph.D., v.r. vědecký sekretář lékařské společnosti

Soubory ke stažení

Autor článku:
Tomáš Tetiva

Související články

Další aktuality

Školení online komunikace

Jednodenní školení je zaměřeno na praktické využití sociálních sítí v marketingu neziskových organizací. Po stručném úvodu do světa sociálních sítí se naučíte jak vytvořit kvalitní a efektivní příspěvek na Facebook, Instagram nebo Twitter, jak a kdy ho publikovat a jak ho dostat k co nejvíce uživatelům.
30.09.2020

Apoštolský list k 1600. výročí úmrtí svatého Jeronýma

Za „velkého učitele a otce církve, který položil bibli do středu svého života“ označil papež František v apoštolském listě svatého Jeronýma, jehož výročí smrti si dnes připomínáme.
30.09.2020

Papež: Laskavost je signálem Ježíšovy přítomnosti

Nádvoří sv. Damase hostilo dnes dopoledne generální audienci Petrova nástupce. Několik stovek lidí si vyslechlo závěrečnou část cyklu papežových katechezí Uzdravit svět. Papež také v závěru audience oznámil, že dnes vydal zvláštní apoštolský list o vztahu k Písmu svatému - Sacrae Scripturae affectus - u příležitosti 1600. výročí smrti svatého Jeronýma.
30.09.2020

Katolický týdeník: O „nebezpečné“ literatuře

Ve středu 7. října uplyne 60 let ode dne, kdy v sanitním voze u Vlčatína zemřel při převozu do třebíčské nemocnice básník Jan Zahradníček. Toto výročí je příležitostí připomenout si jeho tragický osud, ale i další literáty pronásledované nejen v 50. letech.
30.09.2020

Závěrečné poselství z plenárního zasedání CCEE

Na závěr plenárního zasedání Rady evropských biskupských konferencí (CCEE), které se konalo 26.-27. září, vydali evropští biskupové krátké poselství určené nejen pro katolíky, ale pro všechny obyvatele Evropy:
29.09.2020