banner sekce
Sekce

Mládež

Konference o mládeži 2019: Mluvme jazykem současnosti

Tématem 23. konference o mládeži byla digitální evangelizace, která se uskutečnila ve dnech 5. – 6. prosince v Češkovicích na Blanensku. Účastníci debatovali o možnostech, inspiracích a představách evangelizačního působení v digitálním prostoru v ČR.
Publikováno: 6. 12. 2019 18:00

Foto: Vojtěch Orlík

Podněty a závěry, které vyplynuly z 23. konference o mládeži 2019

 • Digitální evangelizace by měla mít přesah. Nekončit jen na sociálních sítích, ale tvořit kontakty a zvát k dalším „offline“ setkáním a budováním vztahů a společenství.
  • Měli bychom jít příkladem - životem, přirozeností, nadějí – ničím hraným, nepřirozeným, násilným („Nebojte se stát osobností digitálního světa.“ papež František)
 • Digitální svět a sociální sítě jsou
  • Prostor pro vděčnost
  • Možnost vést dialog
  • Pomoc k prohloubení duchovního života 
 • Transparentnost – mluvit o věcech otevřeně a srozumitelně
 • Mluvit jazykem současnosti
  • Využívat formáty a prostředky, které nám doba nabízí
  • Tvořit kvalitní obsah, profesionalizovat a centralizovat
 • Ale nesmíme mít jen nasazené růžové brýle

Závěry sepsal: Marek Poštulka, redakčně zpracoval Vojtěch Orlík

Autor článku:
Sekce pro mládež ČBK