Mezi novými blahoslavenými bude 27 mučedníků ze španělské občanské války

Papež František přijal ve středu 11. prosince prefekta Kongregace pro svatořečení, kardinála Angela Becciu, a schválil 10 dekretů. První se týká uznání zázraku na přímluvu italské řeholnice Marie Luige od Nejsvětější Svátosti, další 3 se týkají uznání mučednictví 26 kněží, 1 laika a 1 řeholnice, kteří byli zabiti z nenávisti k víře během španělské občanské války, a poslední dekrety se týkají uznání hrdinských ctností dalších 6 Božích služebníků. Ku příležitosti 50. výročí založení Kongregace pro svatořečení byl dnes spuštěn nový web této kongregace.
Publikováno: 12. 12. 2019 13:00

Foto: Tiskové středisko Svatého stolce

Kongregace pro svatořečení slaví 50. výročí od svého založení a při této příležitosti papež František přijal dnes členy této kongregace a byl spuštěn nový web kongregace: http://www.causesanti.va/it.html. Web vznikl ve spolupráci s Dikastériem pro komunikaci a obsahuje více než 700 životopisů blahoslavených a svatořečených během posledních tří pontifikátů. Zajímavá je také interaktivní ikonografie, která vysvětluje „kroky ke svatosti“.

Papež František uznal zázrak a mučednictví těchto Božích služebníků:

Marie Luigia od Nejsvětější Svátosti

 Papež František uznal zázrak na přímluvu Marie Luige od Nejsvětější Svátosti, vlastním jménem Marie Velottiové (1826-1886). Tato řeholnice pocházela z jihu Itálie a její dětství bylo poznamenáno ztrátou jejích rodičů. Vyrostla v domě své tety, u které získala lásku ke Kristu a k modlitbě. Tlakem širší rodiny, které měla strach o část svého dědictví, se ale postoj její tety k ní změnil a Maria byla přijata do jedné rodiny ze sousedství, která sama děti neměla.

Ve 23 letech potkala nového zpovědníka, který ji vedl k františkánské spiritualitě a nakonec v roce 1853 přijala řeholní oděv při františkánském klášteře v Tauranu nedaleko Neapole a nové jméno Maria Luigia od Nejsvětější Svátosti. Ve stejném roce se u ní začaly projevovat neobvyklé jevy: vize Ježíše na kříži, extáze Madony a svatého Františka na jedné straně a démonický útlak na straně druhé. Tyto vize byly spojené s bolestí, které ji na několik dní upoutávaly na lůžko. Sestra Marie na sebe brala také nemoci a utrpení těch, kteří se na ni ve svých bolestech obraceli, postila se a žila velmi asketickým životem. Pověst o její svatosti k ní přiváděla mnoho věřících, kteří ji žádali o modlitby. V klášteře vedla novicky, kterým předávala úctu ke kříži, vyžadovala od nich život v chudobě a vedla je k vzájemnému respektu.

Po 10 letech institut opustila a po setkání s vdovou Elettou Albiniovou, která pocházela z neapolské šlechtické rodiny, byla okouzlena její spiritualitou a myšlenkou založit náboženskou kongregaci založenou na uctívání kříže. Postupně tak založily Kongregaci Sester ctitelek svatého KřížeV roce 1884 se přestěhovaly do Casorie v provincii Neapol, kde spravovaly nový dům Panny Marie a školu pro dívky z venkova. Marie Luigia jako zakladatelka svým charismatem přitahovala lidi, uzdravovala a byla nazývána svatou jeptiškou, zemřela v pověsti svatosti.

Zajímavé je, že s městem Casoria jsou spojena jména dalších tří současníků Marie Luige, kteří již byli svatořečení: matka Giulia Salzanová (v roce 2010), otec Ludvík z Casorie (2014), a matka Maria Cristina od Neposkvrněného početí (2015).

Angelo Marina Álvarez a 19 druhů

Papež František uznal mučednictví Angela Marina Álvareze a jeho 19 druhů z Řádu bratří kazatelů, kteří byli zabiti z nenávisti k víře během španělské občanské války v roce 1936.

Giovanni Aguilar Donis a 4 druzi a Fruttuoso Pérez Márquez

Další mučednictví uznal Svatý otec u Giovanni Aguilara Donise a jeho 4 druhů z Řádu bratří kazatelů, kteří byli zabiti spolu s Fruttuosem Pérezem Márquezem, laikem Třetího řádu sv. Dominika, z nenávisti k víře během španělské občanské války v roce 1936.

Isabella Sánchez Romerová

Mučednictví uznal papež František také u Isabelly Sánchez Romerové, řeholnice z Řádu sv. Dominika, která přijala jméno Ascensión de San José a byla zabita z nenávisti k víře během španělské občanské války 17. února 1937 v Huéscaru.

Dále uznal papež František hrdinské ctnosti těchto Božích služebníků:

Vincenzo Maria Morelli

Vincenzo Maria Morelli (1741-1812) pocházel ze severoitalského města Lecce, vstoupil do Řádu regulovaných kleriků Theatinů a stal se arcibiskupem Otranta.

Carlo Angelo Sonzini

Carlo Angelo Sonzini (1878-1957) byl italským diecézním knězem, který založil Kongregaci sester služebnic svatého Josefa.

Americo Monteiro de Aguiar

Americo Monteiro de Aguiar (1887-1956) byl portugalským diecézním knězem a dobrodincem, který zasvětil svůj život potřebným, zejména pak mladým lidem a je zakladatelem institutu Gaiatoův dům.

Giulio Facibeni

Giulio Facibeni (1884-1958) byl italským diecézním knězem, který bojoval proti fašismu, ve Florencii se zasazoval o ochranu pronásledovaných židů a založil Dílo Boží Prozřetelnosti Madonnina del Grappa.

Gregorio Tommaso Suárez Fernández

Gregorio Tommaso Suárez Fernández (1915-1949) byl španělským řeholním knězem Řádu svatého Augustina.

Maria od Andělů Svaté Terezie

Maria od Andělů Svaté Terezie, vlastním jménem Dináh Amorim (1917-1988) byla brazilskou řeholnicí Institutu Mariiných dcer řeholnic zbožných škol (Figlie di Maria Religiose delle Scuole Pie). 

(Zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články