Vatikán představil velvyslancům globální úmluvu o vzdělávání

Spojenectví mezi školou, rodinou a společností, směřující ke všestrannému rozvoji člověka a péči o stvořený svět. Tento cíl si klade celosvětová úmluva o výchově a vzdělávání, na jejíž uzavření naléhá papež František, který v květnu příštího roku zve do Vatikánu náboženské představitele, zástupce mezinárodních organizací, akademických institucí i politiky, kultury a hospodářství.
Publikováno: 12. 12. 2019 14:00

Foto: Mazur / catholicnews.org.uk / CC BY-NC-SA 2.0

V souvislosti s tímto plánovaným celosvětovým setkáním v pondělí pozval sekretář Kongregace pro katolickou výchovu, arcibiskup Angelo Vincenzo Zani, do Vatikánu všechny velvyslance akreditované u Svatého stolce, aby představil projekt papeže Františka a vyzval je ke spolupráci.

„Tato událost se začleňuje do linie, kterou v otázkách výchovy a vzdělávání vytyčil poslední koncil. František je možná papežem, který nejvíce vyzdvihuje pedagogické hledisko jako důležitý prostředek k utváření budoucích generací a zdůrazňuje právě součinnost lidí z oblasti společenského, politického, občanského i hospodářského života, kteří investují do vzdělání to nejlepší, co mají. Druhým důvodem k papežově iniciativě byly četné žádosti, s nimiž se na něj obracejí nejenom katolíci, ale také nekřesťané, kteří od Svatého otce požadují podporu takovéto oficiální konference, která by upozornila na toto téma.“

Výchova a vzdělání se netýká pouze školy či univerzity, nýbrž mnoha dalších životních oborů. I z toho důvodu je cílová skupina výchovné smlouvy, která by měla být podepsána 14. května, mimořádně široká – od intelektuálů, vědců, umělců, sportovců a podnikatelů přes rodiče a studenty po nositele Nobelovy ceny za mír.

„Musíme vyvolat vše kladné, co už ve světě existuje, a je toho mnoho, abychom smlouvě propůjčili strategicky pozitivní význam a zmobilizovali ty nejlepší energie.“

Jak vysvětlil sekretář vatikánské kongregace, 14. květen není cílovým, nýbrž výchozím bodem. Předcházet mu bude třináct různých tematických kongresů, ze kterých by měl vzejít manifest o výchově a vzdělávání.

Zdroj: Vatican News

Autor článku:
Tomáš Tetiva

Související články

Další aktuality

Futsalisté se modlili v pražské katedrále

Portugal, Belarus, Kosova, Austria: už nápisy na bundách věřících prozrazují, že tentokrát zasedli do katedrálních lavic sportovci. Jsou z celé Evropy a jsou to futsalisté. A také kněží. Na závěr 14. ročníku evropského šampionátu, který pořádají v Říčanech, se přišli pomodlit do nejvýznamnějšího chrámu v zemi.
20.02.2020

Tři kardinálové vyzývají biskupské konference přijmout uprchlíky z Řecka

Tři kardinálové ve společném dopise apelují za přemístění uprchlíků ze záchytných táborů na řeckém ostrově Lesbos prostřednictvím humanitárních koridorů do jednotlivých zemí Evropy. Kardinálové Hollerich, Czerny a Krajewski zaslali biskupským konferencím zemí Evropské unie spolu s listem i směrnice k proceduře přemístění uprchlíků a žadatelů o azyl. Pomáhat jim v tom bude Komunita sv. Egidia.
20.02.2020

Josef Toufar - akce v příštích dnech

Připomenutí 70. výročí úmrtí číhošťského faráře Josefa Toufara.
20.02.2020

Papež: Tichost spojuje, hněv rozděluje

Vatikánská aula Pavla VI. se dnes dopoledne zcela zaplnila lidmi, kteří přišli na generální audienci se Svatým otcem. Byla zahájena čtením Žalmu (Žl 37,3-8-11), který nabádá: »Doufej v Hospodina a čiň dobro, pak budeš přebývat v zemi a těšit se klidu«, a konstatuje, že »pokorní budou vlastnit zemi«.
19.02.2020

Katolický týdeník: Chraň své srdce

Slýcháváme řadu dobrých rad, jak předcházet infarktu a dalším srdečním onemocněním úpravou jídelníčku či sportem, ale jak často bereme ohled na svá srdce ve významu duchovním? Je to přitom výzva právě pro blížící se postní dobu.
18.02.2020