banner sekce
Sekce

Odbor evropských fondů

Ministerstvo zemědělství podpoří obnovu a údržbu kulturních prvků

Ministerstvo zemědělství ČR vyhlásilo dotační program Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny.
Publikováno: 13. 12. 2019 12:00

Předmětem dotace je podpora údržby a obnovy stávajících památných staveb a objektů kulturně-historických hodnot (včetně kulturních památek) v extravilánu i intravilánu obcí do 2 000 obyvatel nebo v obci od 2 001 do 5 000 obyvatel, přičemž předmět dotace se nachází v místní části obce do 500 obyvatel.

Jedná se např. o kaple (kaplička), křížové cesty, zvoničky, boží muka, smírčí a jiné kříže, exteriérové sochy a sousoší, hřbitovy a hřbitovní zdi.

Celková alokace na tento program je 35 milionů Kč. Výše dotace bude maximálně 70 % skutečně vynaložených způsobilých výdajů projektu.

Minimální hodnota požadované dotace činí 15 000 Kč. Maximální hodnota poskytnuté dotace činí 200 000 Kč.

Příjem žádostí probíhá ve dvou krocích. Nejprve je nutná elektronická registrace žádosti prostřednictvím Jednotného dotačního portálu. Registrace bude možná od 3. 2. 2020 do 21. 2. 2020 včetně nebo do okamžiku, kdy celková požadovaná částka registrovaných žádostí dosáhne v součtu alokace. Včasné podání žádosti tedy bude výhodou. Druhým krokem je předložení vytisknuté a podepsané žádosti a příloh předkládaných při podání žádosti na MZe, a to do 5 pracovních dnů od registrace žádosti elektronickou cestou.

Zásady dotačního programu naleznete pod článkem.

Soubory ke stažení

Autor článku:
Eva Schönherrová

Další aktuality

Ministerstvo zemědělství podpoří obnovu a údržbu kulturních prvků

Ministerstvo zemědělství ČR vyhlásilo dotační program Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny.
13.12.2019

Integrovaný regionální operační program po roce 2020 již dostává konkrétní podobu

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v listopadu 2019 představilo první oficiální verzi programového dokumentu IROP 2.
28.11.2019

Úvěry a poradenství pro sociální podnikatele S-podnik

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) zajistilo ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB) výraznou finanční pomoc pro sociální podnikatele, kteří budou díky zvýhodněnému úvěru a poradenství moci rozšířit aktivity svých podniků.
25.11.2019

IROP podpoří rozvoj uhelných regionů novými výzvami

Aktualizovaný harmonogram výzev Integrovaného regionálního operačního programu na rok 2019 počítá s vyhlášením nové výzvy na podporu infrastruktury základních škol v tzv. uhelných regionech (Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj).
04.07.2019

Integrované nástroje budou i v příštím programovém období EU

V současném programovém období (2014– 2020) je pro integrované nástroje určeno přibližně 30 % finančních zdrojů Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Přesná podoba toho příštího pro roky 2021 – 2027 zatím ještě není známá, přesto je jasné, že integrované nástroje budou znovu využívány a jejich úloha bude možná ještě posílena.
19.06.2019