banner sekce
Sekce

Odbor evropských fondů

Ministerstvo zemědělství podpoří obnovu a údržbu kulturních prvků

Ministerstvo zemědělství ČR vyhlásilo dotační program Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny.
Publikováno: 13. 12. 2019 12:00

Předmětem dotace je podpora údržby a obnovy stávajících památných staveb a objektů kulturně-historických hodnot (včetně kulturních památek) v extravilánu i intravilánu obcí do 2 000 obyvatel nebo v obci od 2 001 do 5 000 obyvatel, přičemž předmět dotace se nachází v místní části obce do 500 obyvatel.

Jedná se např. o kaple (kaplička), křížové cesty, zvoničky, boží muka, smírčí a jiné kříže, exteriérové sochy a sousoší, hřbitovy a hřbitovní zdi.

Celková alokace na tento program je 35 milionů Kč. Výše dotace bude maximálně 70 % skutečně vynaložených způsobilých výdajů projektu.

Minimální hodnota požadované dotace činí 15 000 Kč. Maximální hodnota poskytnuté dotace činí 200 000 Kč.

Příjem žádostí probíhá ve dvou krocích. Nejprve je nutná elektronická registrace žádosti prostřednictvím Jednotného dotačního portálu. Registrace bude možná od 3. 2. 2020 do 21. 2. 2020 včetně nebo do okamžiku, kdy celková požadovaná částka registrovaných žádostí dosáhne v součtu alokace. Včasné podání žádosti tedy bude výhodou. Druhým krokem je předložení vytisknuté a podepsané žádosti a příloh předkládaných při podání žádosti na MZe, a to do 5 pracovních dnů od registrace žádosti elektronickou cestou.

Zásady dotačního programu naleznete pod článkem.

Soubory ke stažení

Autor článku:
Eva Schönherrová

Další aktuality

Společná zemědělská politika EU po roce 2020 přináší nové možnosti

Program rozvoje venkova se v novém programovém období po roce 2020 změní na Strategický plán společné zemědělské politiky ČR. Přinášíme shrnutí, co to znamená pro ČR.
16.07.2020

Operační programy po příští programové období dostávají konkrétní podobu

Z důvodu potřeby řešit aktuální otázky okolo pandemie koronaviru je příprava nového programového období oproti plánu zpožděna. I tak ale pokračuje příprava operačních programů.
16.07.2020

Evropská komise přijímá opatření pro boj s koronavirem

Evropská komise koordinuje společnou evropskou reakci na epidemii COVID-19. Jsou přijímána opatření k posílení sektorů zajišťujících veřejné zdraví a ke zmírnění socioekonomického dopadu epidemie v Evropské unii.
30.03.2020

Opatření v oblasti dotací v době epidemie

Jednotlivé řídící orgány operačních programů postupně připravují opatření pro žadatele a příjemce, která reagují na aktuální situaci způsobenou epidemií. Přinášíme jejich souhrn.
26.03.2020

Prodloužení realizace projektů IROP v důsledku epidemie

Centrum pro regionální rozvoj ČR vyzývá příjemce, kteří by se mohli vlivem aktuální epidemiologické situace dostat do problémů s harmonogramem realizace projektu, aby - pokud je to možné - kontaktovali co nejdříve svého projektového manažera prostřednictvím monitorovacího systému MS 2014+ a ohlásili změny vyvolané současnou pandemickou situací. V případě programů přeshraniční spolupráce lze kontaktovat kontrolora a společný sekretariát.
23.03.2020