Papež zrušil papežské tajemství pro případy sexuálního zneužívání

Svatý stolec dnes zveřejnil dva právní dokumenty, jimiž papež František zrušil papežské tajemství v případech sexuálního násilí a zneužívání nezletilých spáchaných kněžími a dále upravil normu týkající se trestného činu dětské pornografie, když zařadil přechovávání a šíření pornografických obrázků osob mladších 18 let do kategorie velmi závažných trestných činů, tzv. delicti graviora.
Publikováno: 17. 12. 2019 15:30

Foto: Tiskové středisko Svatého stolce

1. Zveřejnění Pokynu týkajícího se důvěrné povahy případů

Prvním a nejdůležitějším dokumentem je reskript podepsaný státním sekretářem kardinálem Parolinem, ve kterém oznamuje, že se 4. prosince papež František rozhodl zrušit papežské tajemství týkající se udání, soudních řízení a rozhodnutí týkajících se trestných činů uvedených v prvním článku v nedávném motu proprio Vos estis lux mundi. Konkrétně se jedná o případy násilí a sexuálních činů, ke kterým došlo pod hrozbou nebo zneužitím autority; případy zneužívání dětí a zranitelných osob; případy dětské pornografie; případy neoznámení či krytí pachatelů zneužívání biskupy a generálními představenými řeholních řádů.

Nová instrukce specifikuje, že „s informacemi se zachází takovým způsobem, aby byla zaručena bezpečnost, integrita a důvěrnost,“ stanovená Kodexem kanonického práva na ochranu „pověsti, obrazu a soukromí“ zainteresovaných osob. Toto „úřední tajemství však nebrání plnění povinností stanovených na každém místě státními zákony včetně eventuálních povinností hlášení, jakož i provedení žádostí o exekuci ze strany civilních soudních orgánů, stojí dále v instrukci. Kromě toho Vatikán také zdůraznil, že oběti, ti, kdo podávají udání, či svědkové „nejsou vázány žádnou povinností mlčenlivosti“.

2. Změny Norem o závažnějších trestných činech vyhrazených Kongregaci pro nauku víry

Druhý reskript podepsáný kardinálem Parolinem a prefektem Kongregace pro nauku víry kardinálem Ladariou oznamuje úpravu tří článků mota propriu Sacramentorum sanctitatis tutela (z r. 2001, novelizovaného v r. 2010). Stanovuje, že mezi velmi závažné trestné činy vyhrazené soudu Kongregace pro nauku víry patří získávání, přechovávání nebo šíření pornografických obrázků nezletilých do 18 let za účelem uspokojování ze strany duchovních, jakýmkoli způsobem a jakýmikoli prostředky“. Do této doby byla hranice stanovena na 14 let.

A konečně, v jiném článku se dovoluje, aby v případech týkajících se těchto velmi závažných deliktů mohli plnit roli advokáta a prokurátora i laici s doktorátem z kanonického práva, a ne už jen kněží.

(Zdroj: Vatican News)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Videospot: Charita pomáhá už 100 let

Charita Česká republika pomáhá už celé jedno století. Potřebné provází na cestě životem od bezbranného dětství až do bezmocného stáří.
23.06.2022

Charita Česká republika slaví 100 let, po revoluci stál za její obnovou arcibiskup Jan Graubner

Charita vyrostla z přirozené potřeby pomáhat potřebným. V Československu vznikla jako systematicky fungující organizace právě před 100 lety a po pádu komunistického režimu, který se její činnost snažil zastavit, ji církev vybudovala v podstatě znovu. Předseda České biskupské konference arcibiskup Jan Graubner a ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo dnes symbolicky zahájili oslavy tohoto významného jubilea, které budou probíhat až do příštího roku a představí nejen historii Charity a její nejvýznamnější milníky, ale především její současnost, významné projekty a služby, které poskytuje potřebným.
23.06.2022

Živé přenosy na TV Noe v červenci

Televize Noe bude s námi (vámi) po celou dobu velehradských slavností. Bude také živě přenášet na YT kanále Církev.cz přenos z Národního synodálního setkání a nejen to. Přinášíme přehled všech aktuálních živých přenosů TV Noe v červenci.
22.06.2022

Jáhenská svěcení v roce 2022

Přinášíme přehled jáhenských svěcení, která proběhla nebo proběhnou v roce 2022. Z již již uskutečných si můžete prohlédnout přiložené fotografie.
22.06.2022

Velehrad ožije v prvním červencovém týdnu

První týden v červenci bude na Velehradě rušno. 4.- 5. 7. se na tomto významném moravském poutní místě uskuteční již 23. ročník Dnů lidí dobré vůle, na které 6. 7. naváže celodenní Národní synodální setkání. Týden zakončí 132. plenární zasedání ČBK ve dnech 7. – 8. 7.
22.06.2022