Papež zrušil papežské tajemství pro případy sexuálního zneužívání

Svatý stolec dnes zveřejnil dva právní dokumenty, jimiž papež František zrušil papežské tajemství v případech sexuálního násilí a zneužívání nezletilých spáchaných kněžími a dále upravil normu týkající se trestného činu dětské pornografie, když zařadil přechovávání a šíření pornografických obrázků osob mladších 18 let do kategorie velmi závažných trestných činů, tzv. delicti graviora.
Publikováno: 17. 12. 2019 15:30

Foto: Tiskové středisko Svatého stolce

1. Zveřejnění Pokynu týkajícího se důvěrné povahy případů

Prvním a nejdůležitějším dokumentem je reskript podepsaný státním sekretářem kardinálem Parolinem, ve kterém oznamuje, že se 4. prosince papež František rozhodl zrušit papežské tajemství týkající se udání, soudních řízení a rozhodnutí týkajících se trestných činů uvedených v prvním článku v nedávném motu proprio Vos estis lux mundi. Konkrétně se jedná o případy násilí a sexuálních činů, ke kterým došlo pod hrozbou nebo zneužitím autority; případy zneužívání dětí a zranitelných osob; případy dětské pornografie; případy neoznámení či krytí pachatelů zneužívání biskupy a generálními představenými řeholních řádů.

Nová instrukce specifikuje, že „s informacemi se zachází takovým způsobem, aby byla zaručena bezpečnost, integrita a důvěrnost,“ stanovená Kodexem kanonického práva na ochranu „pověsti, obrazu a soukromí“ zainteresovaných osob. Toto „úřední tajemství však nebrání plnění povinností stanovených na každém místě státními zákony včetně eventuálních povinností hlášení, jakož i provedení žádostí o exekuci ze strany civilních soudních orgánů, stojí dále v instrukci. Kromě toho Vatikán také zdůraznil, že oběti, ti, kdo podávají udání, či svědkové „nejsou vázány žádnou povinností mlčenlivosti“.

2. Změny Norem o závažnějších trestných činech vyhrazených Kongregaci pro nauku víry

Druhý reskript podepsáný kardinálem Parolinem a prefektem Kongregace pro nauku víry kardinálem Ladariou oznamuje úpravu tří článků mota propriu Sacramentorum sanctitatis tutela (z r. 2001, novelizovaného v r. 2010). Stanovuje, že mezi velmi závažné trestné činy vyhrazené soudu Kongregace pro nauku víry patří získávání, přechovávání nebo šíření pornografických obrázků nezletilých do 18 let za účelem uspokojování ze strany duchovních, jakýmkoli způsobem a jakýmikoli prostředky“. Do této doby byla hranice stanovena na 14 let.

A konečně, v jiném článku se dovoluje, aby v případech týkajících se těchto velmi závažných deliktů mohli plnit roli advokáta a prokurátora i laici s doktorátem z kanonického práva, a ne už jen kněží.

(Zdroj: Vatican News)

Autor článku:
Radka Blajdová

Související články

Další aktuality

Katolický týdeník: 90 let Vatikánského rozhlasu

Katolíky po celém světě, a nejen je, spojuje Vatikánský rozhlas už 90 let. Vysílá nepřetržitě od 12. února 1931. Zve k poslechu papežových promluv a zpráv ze života církve, k modlitbě i rozjímání. Jakou roli hrála česká redakce v minulosti a kam se ubírá nyní?
24.02.2021

Katolický kostel v Nigérii podpálili a zničili ozbrojení bandité

Na severu Nigérie ve státě Kaduna zničili „ozbrojení bandité“ katolický kostel Svaté rodiny. Útočníci zaútočili na vesnici Kikwari v provincii Kajuru, podpálili kostel a další dvě budovy. Obyvatelé uprchli do bezpečí, jakmile byli upozorněni na výskyt banditů v jejich oblasti.
23.02.2021

Zapalme svíčku za oběti komunismu!

V předvečer výročí komunistického převratu z roku 1948, ve středu 24. února, se od 18.00 hodin uskuteční u pomníku na pražském Újezdě setkání za oběti komunismu. Vzhledem k epidemické situaci se zájemci mohou připojit pouze on-line. Dění u pomníku bude možné sledovat na Youtube a na Facebooku. Připojit se lze alespoň symbolicky zapálením svíčky ve svém domově.
23.02.2021

Arcibiskup Gallagher: Omezení lidských práv pouze v případě naprosté nutnosti

Šéf vatikánské diplomacie vystoupil na 46. zasedání Rady OSN pro lidská práva. Ve svém příspěvku si všímá, že některá opatření zaváděná vládami s cílem zajistit sanitarní bezpečnost narušují svobodné uplatňování lidských práv. Arcibiskup Paul R. Gallagher zdůraznil, že jedním z nejzávažnějších problémů je prohlubující se eroze práva na náboženskou svobodu. Připomněl, že toto právo má chránit nejen svobodu svědomí, ale také veřejné vyznávání víry, jak formou bohoslužebné praxe tak vyučování.
23.02.2021

Poslední možnost zvrátit rozhodnutí české vlády o krácení Evropského sociálního fondu

Česká vláda při nastavování alokací a pravidel čerpání evropských prostředků podceňuje význam prevence v oblasti sociálního vyloučení a propadu lidí do bytové nouze. Neziskové organizace, včetně Charity Česká republika, již dlouho bijí na poplach.
22.02.2021