banner sekce
Sekce

Školství

Katolické gymnázium Třebíč získalo ocenění Gympl roku

Ke konci roku 2019 dostalo Katolické gymnázium Třebíč vánoční dárek v podobě ocenění Gympl roku v Kraji Vysočina. Toto hlasování je průzkumem mezi studenty a absolventy gymnázií v České republice zaměřené na to, jak se jim na jejich gymnáziu studuje nebo studovalo. „Nejlepším doporučením je osobní zkušenost. Velmi si vážíme letošního prvního místa. Neustále se snažíme školu modernizovat, důležité je, aby studenti měli příjemné prostředí pro výuku a širokou nabídku volnočasových aktivit. Toto ocenění je pro nás dobrou zpětnou vazbou, že jdeme správným směrem,“ shrnuje ředitel Katolického gymnázia Vít Feldbabel.
Publikováno: 20. 12. 2019 14:00

V současné době má škola plnou kapacitu studentů, celkem 356. Zájem o studium se každý rok zvyšuje.

Moderní učebny v nové budově

Letošní školní rok je prvním v nové moderní budově. Nacházejí se zde jazykové učebny, odborné učebny a laboratoře chemie a biologie. „V rámci církevních škol byla stavba nové budovy největší investicí financovanou z evropských fondů,“ upřesňuje Zdeňka Matějková, zástupkyně ředitele pro oblast ekonomiky. Gymnázium má dále v plánu výměnu oken v původní klášterní budově a také jí chce dát nový kabát ve formě opravené fasády.

Spolupráce se základními školami a výměnné studijní pobyty

Na podzim připravili učitelé a studenti dva projektové dny pro základní školy na Třebíčsku zaměřené na matematiku, biologii, chemii a fyziku. Studenti gymnázia v letošním školním roce absolvovali výměnný pobyt v Turecku, a to díky projektu Erasmus +. Nejenže si procvičili v praxi jazykové dovednosti, ale také se seznámili s tamní kulturou. Celý týden totiž bydleli v tureckých rodinách. Další pobyt je v plánu na příští školní rok.

Aktivní spolek rodičů a přátel školy

KG klub, který při gymnáziu působí, sdružuje rodiče studentů a přátele školy. Ti se aktivní podílejí na organizaci akcí školy. Pořádají sběr papíru, pomáhají při dnu otevřených dveří, připravují oblíbená Třebíčská nokturna.

Třetí ročník charitativní kavárny

Cílem školy je připravit studenty na život a nabídnout jim kvalitní všeobecné vzdělání. Není to jen o „sezení v lavicích“, ale o hledání různých forem. Zajímavým projektem je charitativní kavárna. Uspořádali ji první adventní neděli studenti 2. A a sexty. Pátým rokem totiž spolupracuje Katolické gymnázium a Halahoj s organizací Chuť pomáhat. Přednášku o situaci na Ukrajině připravila bývalá studentka Anička Váňová, která úzce s touto organizací spolupracuje. Během víkendu se do kavárny přišlo podívat přes 250 lidí.  Za prodej panenek Motanek a tašek a za kavárnu se podařilo letos vybrat částku 38 136 korun.

Aktuality sledujte na webu www.kgtrebic.cz a také na Facebooku a Instagramu.

Soubory ke stažení

velikost 9 412 KB
velikost 298 KB
velikost 299 KB
velikost 298 KB
Autor článku:
Mgr. Marta Vacušková

Další aktuality

Střední odborná škola sociální u Matky Boží Jihlava hledá učitele/ku

Střední odborná škola sociální u Matky Boží Jihlava hledá od 1. 9. 2020 učitele/učitelku hudební výchovy. Informace na telefonním čísle: 567 213 915 nebo 608 974 737, více na https://web.sosmb.cz.
10.07.2020

Bratrská škola hledá učitele 1. stupně

Bratrská církevní škola v Praze - Holešovicích hledá od září nové učitele/učitelky prvního stupně. Více informací o škole naleznete níže:
25.06.2020

Dokážeme pomoci chráněné dílně?

Chráněná dílna Inspirace pro handicapované absolventky Dívčí katolické střední školy během nouzového stavu pomáhala - ušila a zdarma rozdala roušky více než tisícovce potřebným – seniorům, pečovatelkám a jejich klientům, zaměstnancům lékáren…Protože ale byly zrušeny všechny tradiční prodejní akce, nevydělala prodejem výrobků letos zatím ani korunu. Dokážeme nyní naopak my pomoci chráněné dílně….? Proklik na bližší informace pod obrázkem.
03.06.2020

ŠKOLA PŘIPRAVUJE NA PRÁCI, KTERÁ MÁ SMYSL

I krizový stav kvůli koronaviru mohl být“ příležitostí ke svědectví“. O ně se pokusila i Dívčí katolická škola - viz přiložený rozhovor. Handicapované klientky její chráněné dílny, většinou absolventky školy, ušily a zdarma jiným potřebným rozdaly přes tisíc roušek….
03.06.2020

Ještě dobrovolníci z oderské školy

V době koronavirové krize se do dobrovolnické činnosti zapojily všechny studentky 3. ročníku oboru Ošetřovatel Střední pedagogické školy a střední zdravotnické školy sv. Anežky České, přímo do nemocnice v Odrách jich pak nastoupilo 70% a jejich síly podpořil také jeden student 2. ročníku. Všem těmto studentům patří velké poděkování, za jejich ochotu a odvahu nastoupit v první linii, za schopnost méně myslet na sebe a více na druhé. Za to, že uprostřed mnoha aktuálních nejistot byli pro mnohé zdrojem naděje i vzorem odvahy a příkladem nezištné pomoci, protože jejich pomoc po celou dobu byla v rámci dobrovolnictví. Věřím, že i pro studenty to byla cenná zkušenost, určitě prožili i spoustu nelehkých chvil, ale určitě se utvrdili v tom, že jejich budoucí povolání je krásné a potřebné a má hlubší smysl. Studentky 3. ročníku v červnu čekají závěrečné zkoušky – státní písemné zkoušky a dále i zkoušky praktické a ústní. Přejeme jim, aby se u těchto zkoušek zhodnotila veškerá jejich dosavadní práce ve škole i v nemocnici, aby je složily úspěšně a mohly prožít radost, kterou samy v hojné míře umí rozdávat druhým. Rádi přikládáme, se svolením autorů, poděkování z Městské nemocnice v Odrách.
01.06.2020