banner sekce
Sekce

Školství

Katolické gymnázium Třebíč získalo ocenění Gympl roku

Ke konci roku 2019 dostalo Katolické gymnázium Třebíč vánoční dárek v podobě ocenění Gympl roku v Kraji Vysočina. Toto hlasování je průzkumem mezi studenty a absolventy gymnázií v České republice zaměřené na to, jak se jim na jejich gymnáziu studuje nebo studovalo. „Nejlepším doporučením je osobní zkušenost. Velmi si vážíme letošního prvního místa. Neustále se snažíme školu modernizovat, důležité je, aby studenti měli příjemné prostředí pro výuku a širokou nabídku volnočasových aktivit. Toto ocenění je pro nás dobrou zpětnou vazbou, že jdeme správným směrem,“ shrnuje ředitel Katolického gymnázia Vít Feldbabel.
Publikováno: 20. 12. 2019 13:00

V současné době má škola plnou kapacitu studentů, celkem 356. Zájem o studium se každý rok zvyšuje.

Moderní učebny v nové budově

Letošní školní rok je prvním v nové moderní budově. Nacházejí se zde jazykové učebny, odborné učebny a laboratoře chemie a biologie. „V rámci církevních škol byla stavba nové budovy největší investicí financovanou z evropských fondů,“ upřesňuje Zdeňka Matějková, zástupkyně ředitele pro oblast ekonomiky. Gymnázium má dále v plánu výměnu oken v původní klášterní budově a také jí chce dát nový kabát ve formě opravené fasády.

Spolupráce se základními školami a výměnné studijní pobyty

Na podzim připravili učitelé a studenti dva projektové dny pro základní školy na Třebíčsku zaměřené na matematiku, biologii, chemii a fyziku. Studenti gymnázia v letošním školním roce absolvovali výměnný pobyt v Turecku, a to díky projektu Erasmus +. Nejenže si procvičili v praxi jazykové dovednosti, ale také se seznámili s tamní kulturou. Celý týden totiž bydleli v tureckých rodinách. Další pobyt je v plánu na příští školní rok.

Aktivní spolek rodičů a přátel školy

KG klub, který při gymnáziu působí, sdružuje rodiče studentů a přátele školy. Ti se aktivní podílejí na organizaci akcí školy. Pořádají sběr papíru, pomáhají při dnu otevřených dveří, připravují oblíbená Třebíčská nokturna.

Třetí ročník charitativní kavárny

Cílem školy je připravit studenty na život a nabídnout jim kvalitní všeobecné vzdělání. Není to jen o „sezení v lavicích“, ale o hledání různých forem. Zajímavým projektem je charitativní kavárna. Uspořádali ji první adventní neděli studenti 2. A a sexty. Pátým rokem totiž spolupracuje Katolické gymnázium a Halahoj s organizací Chuť pomáhat. Přednášku o situaci na Ukrajině připravila bývalá studentka Anička Váňová, která úzce s touto organizací spolupracuje. Během víkendu se do kavárny přišlo podívat přes 250 lidí.  Za prodej panenek Motanek a tašek a za kavárnu se podařilo letos vybrat částku 38 136 korun.

Aktuality sledujte na webu www.kgtrebic.cz a také na Facebooku a Instagramu.

Soubory ke stažení

velikost 9 412 KB
velikost 298 KB
velikost 299 KB
velikost 298 KB
Autor článku:
Mgr. Marta Vacušková

Další aktuality

Vyhlášení výběrového řízení na funkci ředitelky nebo ředitele Bratrské školy

Synodní rada Českobratrské církve evangelické vyhlašuje výběrové řízení na funkci ředitelky nebo ředitele Bratrské školy – církevní základní školy, Rajská 300, 170 00 Praha 7. Přihlášky k výběrovému řízení obsahující profesní životopis a motivační dopis zájemci doručí nejpozději do 5. února 2021 (rozhoduje datum podání) na adresu: Ústřední církevní kancelář ČCE k rukám Mgr. Heleny Wernischové Jungmannova 22/9 P. O. BOX 466 111 21 Praha 1 Obálku označte „VŘ – Bratrská škola“.
29.12.2020

Požehnané Vánoce 2020

Ať váš život prozáří radost z Kristova narození a nový rok 2021 nechť je naplněn Božím požehnáním, pokojem, láskou a nadějí. Za Sekci církevního školství ČBK přejí Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský; Mgr. Martin Čech a Mgr. Marta Vacušková
20.12.2020

Studenti v první linii

Zvládají svou běžnou on-line výuku a vedle ní ještě převlečeni do ochranných oděvů pomáhají zajišťovat chod nemocnic, léčeben a domovů pro seniory a zdravotně postižené. A také dobrovolnicky asistují při doučování žáků, kterým chybí přenosová technika pro domácí vzdělávání nebo nemají potřebné rodinné zázemí.
27.11.2020

Konference církevních škol a školských zařízení 2020 online

Alespoň virtuálně se letos můžeme potkat na Konferenci církevních škol a školských zařízení ve středu 25.11. 2020 - viz přiložený program.
31.10.2020

Střední pedagogická škola a SZŠ SV. ANEŽKY ČESKÉ v Odrách pomáhá

Studenti Střední pedagogické školy a SZŠ SV. ANEŽKY ČESKÉ v Odrách se od prvních dnů zapojili do okamžité pomoci v nemocnici v Novém Jičíně. Pomáhá 14 studentů (v posledním ročníku je jich celkem 25) a 5 studentů i ze třetích ročníků, kteří jsou již plnoletí - a znovu i všechni vyučující (zdravotnice).
30.10.2020