Tři králové popřejí lidem v Ostravě a okolí po dvacáté i koncertem

20. ročník tradiční Tříkrálové sbírky proběhne od 1. do 14. ledna 2020. Tři králové budou v Ostravě a okolí přicházet do domácností s přáním štěstí, zdraví a pokoje do nového roku. Sbírku doprovodí 7. ledna od 18 h Tříkrálový koncert Pavla Helana a dalších umělců v ostravském kostele sv. Václava.
Publikováno: 2. 1. 2020 16:15

(Ilustrační obrázek: Vojtěch Pospíšil, Člověk a víra)

Skupiny Tří králů budou v první polovině ledna navštěvovat domácnosti v Ostravě, okolních městech a obcích, ale také v rámci celé České republiky. Budou lidem přinášet dary a žádat o finanční příspěvek na podporu lidí v nouzi. Charita Ostrava a Charita sv. Alexandra jsou realizátory Tříkrálové sbírky v Ostravě a okolí. Peníze darované do zapečetěných tříkrálových kasiček budou v roce 2020 dle již schválených záměrů použity na podporu pacientů mobilního i lůžkového hospice, lidí ohrožených sociálním vyloučením, lidí s duševním onemocněním nebo lidí se zdravotním postižením v chráněných dílnách.

„Prostředky z Tříkrálové sbírky umožňují dlouhodobě díky štědrosti dárců a ochotě dobrovolníků ostravským Charitám uskutečňovat aktivity, jejichž smyslem je přinášet důstojnost a kvalitu do životů lidí, kteří žijí v obtížích, sociálním vyloučení způsobeném mnohdy také zdravotním hendikepem. Například Mobilní hospic sv. Kryštofa by s ohledem na deficitní hospodaření bez prostředků ze sbírky již pravděpodobně nemohl dále fungovat. Přitom tuto specializovanou zdravotní služby pro lidi v závěru života využije ročně mnoho desítek lidí v širokém okolí a můžou tak prožívat svoji nemoc v kruhu svých nejbližších. Děkuji všem dárcům i tříkrálovým koledníkům, kteří dobrovolně věnují svůj čas a úsilí, aby tato sbírka mohla pomáhat druhým,“ uvádí Martin Pražák, ředitel Charity Ostrava.

Při sbírce v roce 2019 shromáždili Ostravané a obyvatelé okolních obcí na podporu potřebných lidí částku 2 230 753 Kč. Na poděkování za pomoc dobrovolných koledníků při realizaci sbírky v únoru připravujeme akce ve spolupráci s Akademickým filmovým klubem Vysoké školy báňské a zimním stadionem Sareza. „Srdečně zveme na Tříkrálový koncert do ostravského kostela sv. Václava, kde 7. ledna 2020 od 18h kolemjdoucí 6. ledna 15 – 19 h na Alšově náměstí v Ostravě-Porubě.
Poznávacím znamením Tříkrálové sbírky jsou skupinky tří králů. Charitní koledníky bude možné v Ostravě a přilehlých obcích potkávat od počátku roku do 14. ledna 2020. Celkem do ulic města a okolních obcí vyjdou více než čtyři stovky tříkrálových skupinek tvořených zhruba čtrnácti sty dobrovolnými koledníky. Koledníci jsou vybaveni plastovými pokladničkami zapečetěnými ostravským magistrátem, nebo úřady okolních obcí a jsou označeny červenobílým logem Charity Česká republika. Vedoucí skupinky je starší patnácti let a disponuje průkazkou/plnou mocí k nakládání s pokladničkou. „Údaje na průkazce vedoucího kolednické skupinky se musí shodovat s údaji v jeho občanském průkazu. V případě pochybností je možné jej požádat o prokázání totožnosti,“ uvádí Veronika Curylová, koordinátorka sbírky v Ostravě. V období sbírky se mohou na veřejnosti objevit i koledníci, kteří nezastupují Charitu a mohou získávat prostředky pro vlastní potřeby. Charitní koledníci jsou připraveni prokázat svoji totožnost.

Při rozdělení výtěžku Tříkrálové sbírky se postupuje metodikou: 65 % se vrací zpět do míst, kde byly peníze vykoledovány (oblastní Charity), 15 % podpoří projekty diecézních Charit, 10 % putuje na podporu charitních projektů humanitární a rozvojové pomoci v zahraničí, 5 % jde na podporu projektů Charity ČR, 5 % je určeno na režii sbírky. Všem lidem, kteří se podílejí pomocí nebo darem na Tříkrálové sbírce, děkujeme!


Finance Tříkrálové sbírky 2020 Charita Ostrava a Charita sv. Alexandra využijí na záměry (projekty):
1. Podpora Mobilního hospice a ošetřovatelské služby sv. Kryštofa (250 000 Kč)
2. Podpora Šatníku Charity Ostrava (105 000 Kč)
3. Rekonstrukce Charitního domu sv. Benedikta Labre (500 000 Kč)
4. Pořízení auta pro Charitní středisko sv. Anežky České (100 000 Kč)
5. Komunikační systém v Charitním domě Salvator Krnov (60 000 Kč)
6. Zkvalitnění zázemí Hospice sv. Lukáše (205 000 Kč)
7. Vybavení chráněných dílen - podpora osob se zdrav. postižením (290 000 Kč, Charita sv. Alexandra)

(Zdroj: TZ Charita Ostrava)

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Mariánský sloup se vrátil na Staroměstské náměstí

Po sto jedna letech, sedmi měsících a jednom dni se ve čtvrtek 4. června 2020 na pražské Staroměstské náměstí vrátil mariánský sloup.
04.06.2020

Fotogalerie: Návrat mariánského sloupu na Staroměstské náměstí

Socha Panny Marie je zpátky na Staroměstském náměstí. Prohlédněte si fotografie z dnešní instalace.
04.06.2020

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc červen 2020

Naléhavý úmysl papeže Františka na tento měsíc se věnuje modlitbě za světlo a sílu Ducha Svatého pro církev, aby svoji vnitřní obnovou pomáhala horlivěji celé lidské rodině vyjít z krize způsobené pandemií a vydala se vstříc nové epoše příchodu Božího království.
04.06.2020

Charita pokračuje v pomoci indickým rodinám

HRADEC KRÁLOVÉ: Mezi deset zemí, které nejvíce zasáhla pandemie nového koronaviru, patří také Indie. Počet nakažených aktuálně překročil 200 tisíc obyvatel a přes 100 milionů Indů přišlo kvůli koronakrizi o svoji obživu. Do pomoci potřebným v Indii se zapojili také dárci z České republiky. Diecézní charita Hradec Králové tak mohla podpořit hladovějící indické rodiny již částkou 715 657 korun. Další příspěvky je stále možné zasílat na sbírkové konto 1387434288/2700 (VS 53000).
04.06.2020

Dokážeme pomoci chráněné dílně?

Chráněná dílna Inspirace pro handicapované absolventky Dívčí katolické střední školy během nouzového stavu pomáhala - ušila a zdarma rozdala roušky více než tisícovce potřebným – seniorům, pečovatelkám a jejich klientům, zaměstnancům lékáren…Protože ale byly zrušeny všechny tradiční prodejní akce, nevydělala prodejem výrobků letos zatím ani korunu. Dokážeme nyní naopak my pomoci chráněné dílně….? Proklik na bližší informace pod obrázkem.
03.06.2020